Apakah Kalam Jamaie

Kalam Jamaei berasal dari kalimah Bahasa arab yang bermaksud suara-suara yang dikeluarkan secara beramai-beramai dengan intonasi tertentu dan memberi makna. (Osman Khalid, 2015)

 

Menurut (Norehanayat, 2014) Kalam Jamaie adalah satu persembahan bicara berirama secara berkumpulan seperti persembahan ‘choral speaking’. Kalam jamaie dituturkan di dalam bahasa Arab dan menitikberatkan aspek sebutan dan bahasa arab yang tepat, jelas dan fasih. Selain itu ia juga melihat kepada aspek gaya persembahan dari segi keharmonian dan gaya dari peserta. Kalam Jamaie dilihat sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran bahasa arab yang tidak hanya bertumpu kepada di dalam kelas sahaja.

Oleh yang demikian, konsep Kalam Jamaei merupakan kesepaduan suara secara berkumpulan dengan menggunakan Bahasa Arab yang merupakan kesenian interaksi dalam komunikasi secara berkumpulan diketuai oleh seorang konduktor.

 

Kesenian dalam Kalam Jamaei sebagai pengantaraan dalam pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran bertutur dalam Bahasa Arab yang diperkenalkan di sekolah-sekolah Malaysia yang diselanggarakan oleh guru-guru j-Qaf dan Pendidikan Islam supaya menarik minat pelajar mempelajari Bahasa arab melalui persembahan-persembahan yang telah diatur dengan topik tertentu dalam Bahasa Arab komunikasi.

 

Justeru, dengan penyatuan suara secara berkumpulan yang dipersembahkan dapat dapat mempupuk erti perpaduan komunikasi di kalangan peserta Kalam Jamaei seterusnya melatih pelajar lain erti kesatuan bahasa, kerjasama intonasi, interaksi dan mengeratkan hubungan silaturrahim.

» Read more