Wacana Zeckry

Apa Itu Sorotan Kajian

Kalimah yang biasa jumpa tapi tidak berapa faham apa itu kajian lepas/sorotan kajian/ulasan kepustakaan digunakan dalam membuat penulisan sesuatu kajian. Literature Review atau nama yang sesuai org panggil juga dengan nama ulasan kepustakaan. Literature Review berdasarkan kpd REVIEW iaitu perkataan RE (buat semula) dan VIEW (meneliti) dgn maksud meneliti kembali secara ilmiah terhadap penyelidikan atau tulisan-tulisan terdahulu yang berkatian dengan bidang yang hendak dikaji.

Dalam review ini, penyelidik menganalisa kembali laporan, teori, metodologi atau penemuan hasil kajian sebelumnya. Bahan-bahan untuk diREVIEW didapati dalam pelbagai bentuk seperti dokumen, rekod, buku, kes, jurnal dan laporan. Belum ada satu piawai khusus yang menentukan jumlah bahan yang perlu direview. Tapi lebih banyak bahan penulisan direview, lebih baik kerangka penyelidikan yang akan dilaksanakan.

Melalui ulasan kepustakaan ini penyelidik akan memperolehi maklumat yang lengkap mengenai penyelidikan-penyelidikan berkaitan yang telah dijalankan dan membantu menjuruskan penyelidikan yang dirancang. Ia juga membantu penyelidik mengetahui metodologi terbaik untuk digunakan dalam penyelidikan yang dirancang. Dengan ini berkemungkinan ia dapat mengenalpasti faktor yang telah over-looked dalam kajian terdahulu dan dapat mencari kaedah yang terbaik.

Rujukan

5090062 {5090062:T929IC2C} apa 50 3198 http://zeckry.net/wp-content/plugins/zotpress/
%7B%22status%22%3A%22success%22%2C%22updateneeded%22%3Afalse%2C%22instance%22%3A%22zotpress-1aa665cd073b9148a318ff91ff5c0a24%22%2C%22meta%22%3A%7B%22request_last%22%3A0%2C%22request_next%22%3A0%2C%22used_cache%22%3Atrue%7D%2C%22data%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%22T929IC2C%22%2C%22library%22%3A%7B%22id%22%3A5090062%7D%2C%22meta%22%3A%7B%22creatorSummary%22%3A%22Ahmad%20Sunawari%20Long%22%2C%22parsedDate%22%3A%222014%22%2C%22numChildren%22%3A0%7D%2C%22bib%22%3A%22%3Cdiv%20class%3D%5C%22csl-bib-body%5C%22%20style%3D%5C%22line-height%3A%202%3B%20padding-left%3A%201em%3B%20text-indent%3A-1em%3B%5C%22%3E%5Cn%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22csl-entry%5C%22%3EAhmad%20Sunawari%20Long.%20%282014%29.%20%3Ci%3EMetodologi%20Penyelidikan%20Pengajian%20Islam%3C%5C%2Fi%3E.%20Penerbit%20Universiti%20Kebangsaan%20Malaysia.%3C%5C%2Fdiv%3E%5Cn%3C%5C%2Fdiv%3E%22%2C%22data%22%3A%7B%22itemType%22%3A%22book%22%2C%22title%22%3A%22Metodologi%20Penyelidikan%20Pengajian%20Islam%22%2C%22creators%22%3A%5B%7B%22creatorType%22%3A%22author%22%2C%22name%22%3A%22Ahmad%20Sunawari%20Long%22%7D%5D%2C%22abstractNote%22%3A%22%22%2C%22date%22%3A%222014%22%2C%22language%22%3A%22English%22%2C%22ISBN%22%3A%22978-967-412-051-1%22%2C%22url%22%3A%22%22%2C%22collections%22%3A%5B%226K8MEZPU%22%2C%22IWHS3E3I%22%2C%22ZLT8PTPX%22%5D%2C%22dateModified%22%3A%222020-03-29T12%3A35%3A07Z%22%7D%7D%5D%7D
Ahmad Sunawari Long. (2014). Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Exit mobile version