Site icon Wacana Zeckry

PUNCA KUASA TATACARA JENAYAH SYARIAH

Rujukan Akta/Enakmen/Ordinan

ORDINAN TATACARA JENAYAH SYARIAH, (SARAWAK) 2001

ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH (NEGERI SELANGOR) 2003

AKTA 560 : AKTA TATACARA JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997

Exit mobile version