Perintah Nafkah Isteri : (018) Hadir Kedua-Dua Pihak

Kes ini telah didengar pada hari ini di mana Plaintif hadir dan diwakili oleh Peguam Syarienya  manakala Defendan hadir sendirian.

DI ATAS PERSETUJUAN BERSAMA, maka Mahkamah perintahkan seperti berikut :-

1. Defendan diperintahkan untuk membayar nafkah isteri sebanyak RM50.00 sebulan mulai pada bulan Jun 2013 berdasarkan Seksyen 59 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001 ;

2. Pembayaran Nafkah Isteri tersebut hendaklah dikreditkan terus ke dalam Akaun Bank milik Plaintif ;

3. Selanjutnya adalah diberitahu bahawa keingkaran mematuhi perintah ini dengan disengajakan akan menyebabkan Defendan boleh didakwa di bawah Seksyen 135 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001; dan

4. Perintah ini berkuatkuasa serta merta mulai hari ini.

Cerai Takliq : (057) Pindaan Secara Lisan Kepada Permohonan Perceraian

Kedua-dua Pihak Hadir dan bersetuju untuk bercerai.

TUNTUTAN PENGESAHAN CERAI TAKLIK ini telah didengar dan diselesaikan pada hari ini dengan dihadiri oleh pihak Plaintif dan diwakili oleh Peguam Syarienya  manakala Defendan hadir sendirian.

Atas persetujuan bersama, MAKA ADALAH DIPUTUSKAN SEPERTI BERIKUT :-

1.    MAHKAMAH BENARKAN pindaan secara lisan terhadap tuntutan pengesahan lafaz cerai taklik Plaintif  kepada permohonan perceraian ;

2.    MAHKAMAH SAHKAN DAN SABITKAN Jatuh Talaq satu Kali pertama ke atas Plaintif mulai hari ini ;

3.    MAHKAMAH PERINTAHKAN Plaintif beriddah selama tiga kali suci mulai hari ini ;

4.    MAHKAMAH PERINTAHKAN Plaintif dan Defendan mengembalikan surat asal perakuan nikah ke Pejabat Agama Islam untuk dibatalkan;

5.    MAHKAMAH PERINTAHKAN Pendaftar Perkahwinan, Perceraian Dan Rujuk Di Pejabat Agama Islam  mendaftarkan perceraian tersebut ;

6.    MAHKAMAH PERINTAHKAN perintah-perintah di atas berkuatkuasa SERTA MERTA.

1 75 76 77 78 79 83