Cara Penulisan Ilmiah

1.0 PENDAHULUAN

Teknik penulisan ilmiah merupakan suatu ilmu yang mesti dipelajari dan difahami. Metodologi penulisan ilmiah ini merupakan suatu bidang yang amat penting kepada mahasiswa dan individu yang terlibat di dalam pembelajaran ilmu masa kini. Ilmu yang dipelajari dan difahami tentunya untuk disampaikan kepada pihak kedua sama ada pembaca mahu pun pendengar.

Penilaian sesuatu hasil penulisan dan kajian itu adalah melihat kepada sejauh mana teknik kajian dan persembahan penulisan itu di dalam keadaan yang benar masak dan bernas untuk dimanfaatkan oleh pihak kedua. Bahan dan kajian yang diolah dan dianalisa secara tidak menyeluruh menyebabkan penulisan itu dianggap longgar dan tidak mempunyai penilaian ilmiah yang berautoriti.[1]

» Read more