Ciri Artikel Yang Diterima Review Panel

Menurut Othman Talib semasa mendengar satu tal dari Dr Claire Aitchisan yang merupakan bekas pensyarah/ Prof  yang kini menjadi seorang consultant for higher education dari Oz yang diminta berkongsi pengalaman dgn PG UPM bagaimana menjadikan artikel dari tesis dapat diterbitkan dalam jurnal. Beliau diundang khas oleh Graduate School UPM utk adakah beberapa siri ceramah / talk.

Ciri Artikel Yang Diterima Review Panel

Menurut beliau, Dr Claire memberikan 3 sebab sepintas lalu sesuatu artikel dari tesis diterima oleh panel review iaitu:

i. Sesuai dgn skop / focus jurnal
ii. . Menepati audience / scholar
iii. Hot topics / current debates / current conversation

Perkara i, ii dan iii saling berkaitan. Siapapun audience / scholar yang akan membaca jurnal adalah mereka dari bidang yang releven dgn skop jurnal tersebut. Cuma aku tertarik dgn keperluan mendapatkan hot topic dari hot issues / current debate / conversation.

Dr. Claire menyebutkan bahawa, panel tidak akan teragak2 untuk reject artikel yang ditulis tidak menepati “standard” minimum jurnal, ditambah jika kajian hanya melibatkan isu yang biasa-biasa sahaja.

Tetapi…

Sesuatu yang menarik apabila beliau menyebutkan bahawa review panel akan consider artikel wpun tidak menepati “standard” minimum sesuatu jurnal tetapi akan diminta untuk diedit dan diperbaiki sekiranya artikel tersebut mengkaji hot topics / isu terkini / current debates / current conversation. Alasannya mudah, artikel begini akan menyumbang kepada body of knowledge tanpa ragu2, serta berpotensi mendapat perhatian dan citation yang tinggi.

Gesaan mencari gap dgn maksud “looking for missing elements / something that had not been done before / kelompongan” sedang itu bukan yang dicari oleh review panel.. malah dalam talk selama 2 jam tersebut, tak ada satupun perkataan “gap”, gesaan mencari gap atau apa2 yang sewaktu dengannya yang disebut oleh Dr. Claire.

 

Penyebaran Hadis Palsu

Hadis merupakan sumber rujukan utama agama Islam selain daripada al-Quran selepas kewafatan SAW yang membabitkan pengamalan dan kepercayaan seseorang umat Islam. Penyebaran hadis palsu bukan sahaja boleh memberi impak negatif terhadap agama dan umat Islam, tetapi juga akidah seseorang Muslim boleh runtuh secara tidak sedar daripada amalan dari hadis palsu adalah sia-sia, kerana hadis palsu bukanlah asas sebenar ajaran Islam.

Namun, percanggahan antara hadis palsu dengan hadis sahih dan nas al-Quran membuka ruang dan peluang kepada musuh yang sentiasa memerhatikan Islam untuk memburuk-buruk serta mencari kelemahan agama Islam.

Oleh kerana bukan daripada sumber yang sama sebagaimana Rasulullah SAW menerima hadis dan ayat-ayat al-Quran, maka seringkali hadis palsu ini bercanggah dengan kedua-dua sumber asal ini. Kesannya mengakibatkan kekeliruan dan umat Islam akan berbalah sesama sendiri. (Zulhilmi Mohamed Nor, 2016)

Manakala (Mohd Shah Che Ahmad, 2016) pula melaporkan bahawa, keadaan ini membimbangkan dikalangan umat Islam sendiri tanpa rasa bersalah terus mengamalkan dan mempopularkan hadis palsu kepada orang lain tanpa mengetahui sumber dan rujukan yang sahih daripada matan (teks) hadis yang tepat.

Oleh itu, menurut (Ab.Latif Muda & Rosmawati Ali, 2013) mendefinisikan hadis Mawdu` atau hadis palsu dari segi bahasa berasal dari perkataan Wadha`, bererti meletak. Manakala maksud pada istilah, hadis dicipta dengan disandarkannya kepada Nabi SAW atau sahabat atau Tabi`in secara dusta, ekoran ada muslihat tertentu, samada pendustaan itu dilakukan secara sengaja dan sebaliknya atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi dusta.

Konsepnya adalah hadis rekaan atau ditokok tambah yang dilaporkan oleh pendusta dengan menyandarkan dari Rasulullah SAW (Dr Fauzi Deraman, 2009).

Maka, tugasan ini akan membincangkan faktor-faktor dan kesan penyebaran hadis palsu dalam masyarakat serta langkah-langkah praktikal untuk menanganinya. Disamping itu, penulis akan mengemukakan contoh hadis palsu dalam ibadat yang tersebar dalam masyarakat kita hari ini.

» Read more

Artikel Berkaitan

1 2 3 77