Tafsir Munir: Wahbah al-Zuhaili

Nama Dr. Wahbah Ibn Mustafa al-Zuhaili amat popular dalam kalangan penuntut ilmu dan para ulama. Banyak buku karangan beliau menjadi rujukan ummah seperti kitab Feqh Islami wa adilatuh, kitab usul fiqh dan lain-lain. Menariknya ulama kelahiran Syria pada 1932 ini...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.