Definisi Akad Dalam Istilah Syarak

Perbincangan sebelum ini di http://zeckry.net/2020/10/01/konsep-akad-dalam-islam/ Menurut istilah syarak, akad bergantung kepada ucapan salah seoarang yang berakad kepada yang lainnya secara syarak dalam bentuk yang nyata kesannya di tempatnya. Muhammad Qadri...

Konsep Akad Dalam Islam

Islam memberi perhatian tentang akad atau kontrak kerana ia sebagai simbol yang menandakan terdapatnya kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Kerelaan itulah akhirnya menjadi faktor pengikat antara kedua pihak yang terlibat. Menurut Shamsiah Mohamad (2010) akadĀ ...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.