Kalam Zeckry

HOME Setitik Cahaya Menerangi MindaKoleksi artikel dan Jurnal yang menjadi rujukan Wacana Az-Zeckry untuk semakan kajian lepas, pembelajaran dan pengajaran melalui kuliah, penghasilan wacana dan konseptual.Pembentukan Komuniti Setempat melalui kaedah Keusahawanan...

Pembentukan Etika Individu

Etika didefinisikan sebagai prinsip tingkah laku individu yang diterima dari segi moral. Etika juga bermaksud kepercayaan peribadi seseorang individu tentang kelakuan yang baik dan buruk. (Ho Jo Ann & Tee Keng Kok, 2013) Walaupun definisi ringkas ini menyampaikan...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.