Apakah Sadd Al-Zara`i

Saya akan bincang mengenai konsep sadd al-zara’i’ sebagai sumber hukum yang merupakan dalil yang tidak disepakati (al-Adillah al-Mukhtalaf fīha) dalam perundangan Islam dan pemakaiannya dalam isu-isu fiqh semasa di Malaysia. Pengenalan Setiap hukum yang ditetapkan...

Konsep Qawaid Fiqhiyyah

Secara umumnya terdapat dua pendekatan yang diamalkan oleh manusia. Pendekatan pertama dirujuk kepada golongan yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, manakala pendekatan kedua ialah dirujuk kepada golongan yang bersumberkan keupayaan akal dan...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.