Bagaimana cara nk tulis kepentingan kajian ?

Cara Tulis Kepentingan Kajian (Significant Of Research) Dalam Sebuah Tesis

1-Mulakan secara pengenalan ringkas jangkaan umum hasil kajian yang selari dengan objektif/persoalan kajian

2-Teoritikal-Satu perenggan Tulis Aspek Akademik(teori/perkembangan ilmu) yang Mengisi literatur sedia ada

3-Methodologically-Satu perenggan tulis sumbangan method : Rekabentuk,Strategik Penyelidikan, teknik pengumpulan data dan analisis

4-Empirically-Satu perenggan tulis sumbangan Dapatan Kajian: secara ringkas,jelaskan dapatan khusus seperti dalam RO/RQ

5-Practically-Satu perenggan tulis sumbangan/impak kajian:Akademik (Researcher), Kerajaan(policy marker),industri(practitioners) dan komuniti(masyarakat)

6-Agenda Masa Depan-Satu perenggan tulis potensi & kesinambungan next researchers dan tindakan yang boleh dilaksanakan

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.