Agenda

Agenda zeckry.net mengandungi tarikh-tarikh yang dirancang untuk panduan team zeckry.net bagi mengerakkan proses dan program yang telah dirancang.