Langkah menyediakan bahan pengajaran dalam talian Bahasa Arab


Catatan penulis sebelum ini di http://zeckry.net/2020/10/19/kaedah-dan-teknik-penggunaan-dalam-talian-untuk-pdp-bahasa-arab/

Langkah persediaan menyediakan bahan pengajaran dalam talian mata pelajaran Bahasa Arab

i- Penyediaan dalam bentuk slaid berwarna dan bergambar

Mengikut kajian dalam Neuro Linguistic Programming (NLP) iaitu gabungan perlakuan (Program) neurologikal atau saraf (Neuro) dan bahasa (Linguistik) mengatakan 60% daripada manusia, adalah visual.Mereka mahu melihat slaid-slaid bewarna kerana mereka mahu melihat sesuatu yang boleh mereka tonton.Berikan mereka slaid yang terbaik, menggunakan apa jua gambar supaya supaya mereka boleh menonton bagi mempercepatkan pelajaran mereka. Justeru, di dalam slaid dipaparkan guru yang akan menerangkan. Slaid yang ringkas dan padat bukan guru membaca powerpoint, tetapi point yang disampaikan itu adalah ‘power’. (Roslan Ab Hamid, 2020)

ii- Penyediaan video pendek bersesuaian topik

Gaya pembelajaran video dan merangkumi kira-kira 10% manusia adalah auditori, manusia yang mahu mendengar intonasi suara yang jelas. Manusia yang mahu mendengar lenggok bahasa yang baik. Memastikan ‘microphone’ kita baik dan
jelas, supaya sampai kepada mereka dan melekat dalam ingatan. Ini temasuk juga 5% manusia adalah auditori digital. Mereka yang auditori digital mahu kepada informasi sehingga mereka akan kenyang dengan maklumat yang kita hidangkan. Video tersebut guru mesti menerangkan berdasarkan topic pembelajaran dan pembesar suara yang bagus dan jelas digunakan. Selain itu, guru menyediakan video rakaman guru bagi proses pembelajar secara talian untuk pelajar mengikuti.


iii- Penyediaan peta minda bahasa arab

Penggunakan peta minda yang berwarna, gaya belajar adalah sama dengan cara otak kita bekerja, iaitu Radiant Thinking. Radiant Thiking merupakan proses mencari idea ataupun asoasiasi baru berdasarkan gaya pemikiran kita seperti membuat perkaitan antara perkara yang dicatatkan oleh pelajar, misalnya pengalaman peribadi yang berkaitan dengan topik.

Oleh itu, kaedah peta minda adalah berguna bagi mencatat, meringkas dan mengulang kaji pelajaran. Kaedah ini dapat digunakan bagi kesemua gaya belajar, termasuk gaya belajar kinestetik.

Sistem peta minda adalah teknik grafik yang dapat menyelaraskan proses belajar dengan cara kerja otak kita. Menurut (Windura, 2011) sistem ini ditemui dan dipopularkan oleh Dr. Tony Buzan pada awal tahun 1970 an. Kini, ia adalah system pembelajara yang banyak digunakan di seluruh dunia. Sistem peta minda dapat membantu mengoptimumkan potensi dan kapasiti otak kita melalui tiga perinsip pengurusan minda iaitu, menggunakan kedua-dua belah otak kita, belajar teknik belajar (yang efektif dan efisien) atau menggunakan otak kita sebagaimana otak mahu dipergunakan iaitu sesuai dengan cara kerjanya.


Laporan pengalaman penemuan

i- Pengalaman sebelum mencari manfaat penggunaan kemudahan PdP Bahasa Arab secara dalam talian

Perubahan dunia pendidikan ke pendigitalan telah meneroka ilmu teknologi maklumat (ICT) sepenuhnya kepada guru dan pelajar dalam menghadapi keadaan semasa pendamik Covid-19.

Sebelum ini, penggunaan saya dalam bidang teknologi tidak sepenuhnya dalam meneroka bantu pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Walaupun umum mengetahui bahawa teknologi maklumat banyak membantu para pendidik dalam penyediaan alat bantuan PdP untuk pelajar. Pengalaman yang dapat diperolehi dengan penambahan ilmu teknologi
maklumat dan pendedahan kepada web atau aplikasi-aplikasi yang sesuai dan mengasah lagi kemahiran kita semasa penyediaan alat bantuan mengajar dalam talian kerana apa yang kita sampaikan bukan sekadar satu hala.

Manakala, pengalaman selepas penggunaaan kemudahan PdP bahasa Arab secara dalam talian ini, dapat meningkatkan lagi pengetahuan bersesuaian dengan generasi Y dan Z kini terdapat banyak ciptaan Apps yang menjadi trend Gen Y dan gen Z merupakan generasi berpotensi untuk belajar dan mengajar bahasa arab melalui teknologi. Justeru, reka bentuk
apps yang baik akan menarik minat dan mendekatkan gen Y dan gen Z kepada pembelajaran dan pengajaran, tambahan mereka amat mengemari penggunaan apps media sosial seperti Whatapps, Instagram, Twitter dan YouTube. Para pendakwah perlu menjelma di apps yang sedia ada seperti media sosial.

ii- Pengalaman selepas menemui kaedah dan teknik penggunaan PdP Bahasa Arab.

Sebelum penemuan kaedah dan teknik penggunaan PdP bahasa Arab di atas talian, idea saya tidak meluas dan tiada pencambahan idea dalam pengajaran. Selepas menemui kaeadah ini saya memanfaatkan sepenuh dengan apa yang akan saya bawa dalam pengajaran yang banyak membantu dan memudahkan gerak kerja dalam penyediaan kaedah dan teknik pembelajaran dalam bahasa Arab terutama penambahan perkataan-perkataan baru, penekanan kepada pelajar tatabahasa bahasa arab. Aplikasi di internet memudahkan sama ada melalui pelantar web atau aplikasi dalam bahasa arab.

iii- Laporan langkah persediaan sebagai guru untuk menyediakan bahan

Langkah persediaan dalam menyediakan bahan sentiasa mencari tips dan kaedah serta mengkaji cara berkesan untuk diberikan kepada pelajar, beberapa kajian saya lakukan seperti kaedah-kaedah orang lain yang berjaya. Perbincangan bersama guru-guru berpengalaman melalui whatapss dan telegram bagi mendapatkan bahan-bahan dan juga dicipta kendiri. Orang bijaksana berpesan, sesuatu yang telah dilakukan oleh org lain, pasti boleh juga dilakukan oleh orang yang terkemudian, caranya ialah mengikuti jejak-jejak kejayaan orang yang terdahulu, maka caranya saya mendekati mereka, serta bersamadan berada dalam lingkungan mereka itu.

Justeru, kemahiran kita dalam teknologi maklumat (ICT) sangat membantu dan memudahkan kerja kita dalam penyediaan bahan seperti kemahiran dalam membuat slaid, mengedit video, penggambaran, penggunaan peta minda, penggunaan gambar dan video yang sesuai dalam bahan yang akan disediakan mengikut kreativiti.

iv- Justifikasi bagaimana tugasan ini membantu anda sebagai pelajar dan pekerja.

Tugasan ini dapat membantu dari segi kajian dalam pendidikan yang berterusan, percambahan idea serta maklumat sentiasa diperbaharui bersesuaian dengan zaman dan generasi sekarang. Maka kita tidak seharusnya ketinggalan untuk bersama arus teknologi. Selain itu, kesentiasaan kita dalam menuntut ilmu yang tidak putus selagi hayat dikandung
badan bersama-sama mereka yang telah berjaya dalam apa jua bidang agar kita sentiasa mendapat motivasi dan dapat digunakan untuk pelajar.

Semua orang mengharapkan suasana pembelajaran menjadi lebih baik dan menarik. Guru akan berusaha sedaya upaya untuk membantu pelajarnya berhadapan dengan kesukaran untuk menguasai sesuatu konsep atau maklumat yang disampaikan. Tugas mereka dapat dimudahkan penggunaan media pengajaran dan pembelajaran terutama melalui bahan
multimedia yang begitu berleluasa dalam kehidupan moden ini. Melalui teknologi multimedia, animasi, gambar statik, suara, muzik, teks, filem dapat disampaikan serentak bagi membantu kefahaman pelajar.

» Read more

Kaedah dan teknik penggunaan dalam talian untuk PdP bahasa Arab

Catatan penulis sebelum ini : Cara Berkesan Pengajaran Bahasa Arab
http://zeckry.net/2020/10/19/cara-berkesan-pengajaran-bahasa-arab/

i- Teknik menterjemah dan pembinaan ayat bahasa arab

Teknik ini menggalakan pelajar mencipta karangan mudah berdasarkan isu semasa atau cerita peribadi pelajar dalam bahasa melayu kemdian menterjemahkan ke dalam bahasa arab dengan menggunakan kamus online atau penterjemahan di google kemudian guru memperbetulkan dengan kemahiran guru. Secara langsung pelajar akan sentiasa menambahkan pembendaharaan kata bahasa arab. Teknik ini hendaklah dilakukan secara berterusan dengan memulakan 100 patah perkataan kemudian di naik kepada 50 patah perkataan setelah setiap minggu sehingga mencapai 2000 patah perkataan, kemudian dibentang dalam bahasa arab berdasarkan rumusan yang diseliakan oleh guru untuk mendengar.

ii- Ulasan atau terjemah video pendek dalam bahasa arab

Guru menyediakan video atau filem pendek dalam bahasa arab yang bersumber daripada internet yang mempunyai pengajaran yang baik. Video yang berdurasi 5 minit hingga 10 minit atau video dokumentari bahasa arab dengan membahagikan secara berkumpulan. Misalnya dokumentari 35 minit dibahagikan durasi 5 minit kepada 7 orang pelajar. Teknik ini berkesan jika lakukan secara berkumpulan dan dibentangkan dengan membaca dalam bahasa arab. Teknik ini secara langsung mewujudkan kerjasama dan pembelajaran dua hala guru dan pelajar dalam talian.

Bersambung di http://zeckry.net/2020/10/19/langkah-menyediakan-bahan-pengajaran-dalam-talian-bahasa-arab/

Cara Berkesan Pengajaran Bahasa Arab

Pada 13 Mac 2020 World Health Organization (WHO) mengumumkan bahawa Eropah telah menjadi pusat baru pandemik Covid-19. Manakala di Malaysia, peningkatan kes setiap hari turut memberi kesan kepada semua rakyat sehingga Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) selama 14 hari bermula pada 18 Mac 2020 kemudian dilanjutkan sehingga 3 bulan untuk berada dirumah. Wabak ini telah diwartakan sebagai penyakit pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada 11 Mac 2020. Menurut Sehingga 23 Jun 2020, Lebih 9 juta orang di seluruh dunia dijangkiti virus COVID-19 serta mengakibatkan 469,060 kematian sejak wabak itu dikesan di China Disember tahun lepas. Lebih separuh daripada 9,017,010 kes itu dilaporkan di 196 negara seluruh dunia dengan separuh daripada kes positif jangkitan virus.

Wabak Covid-19 yang melanda dunia telah menghadkan pergerakan serta pengumpulan manusia di satu-satu tempat. Situasi tersebut telah memberikan kesan besar kepada institusi pendidikan kerana melibatkan pihak berkepentingan yang ramai. Justeru, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengarahkan sekolah-sekolah untuk mewujudkan pengajaran dalam talian bagi meneruskan sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).

Walau bagaimanapun, pendidikan bahasa Arab sebagai bahasa asing kedua semakin mendapat perhatian di Malaysia. Kepentingan penguasaannya kini bukan sahaja dilihat dari aspek pendidikan agama Islam sahaja tetapi turut mengambil kira usaha pengembangan pelbagai sektor ekonomi negara. Namun, perkembangan dalam teknologi maklumat dan komunikasi kini telah melahirkan satu cabaran baru dalam dunia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Usaha-usaha patut dijalankan agar ia turut memanfaatkan revolusi teknologi tersebut yang sedang berlaku dengan pesat agar pengajaran dan pembelajaran bahasa ini tetap menarik perhatian umum dan menjadi semakin meluas sebagaimana bahasa-bahasa lain di dunia.

Maka,tulisan ini untuk menjelaskan beberapa kaedah, teknik dan langkah yang penting diambil oleh guru untuk menyampaikan pengajaran mata pelajaran bahasa Arab. Selain itu, bertujuan menjelaskan kelebihan platform dalam talian (online) dan keberkesanannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.

Manfaat penggunaan kemudahan dalam talian dalam (PdP) Bahasa Arab antaranya :

i- Memudahkan ulangkaji

Proses ulangkaji lebih mudah kerana boleh mengulang seberapa banyak kai isi kandungan bahan rujukan. Pengulangan perlu dilakukan, kenapa ? fenomena cepat lupa berlaku kerana beberapa sebab. Menurut (Windura, 2011a) pakar otak dari Jerman bernama Dr.Hermann Ebbinghaus yagn juga bergelar Bapa Ingatan Moden, pernah melakukan kajian mengenai perkara ini, hasil kajiannya berdasarkan teori kemorosotan (Decay Teory) yang mana semakian lama, tahap ingatan kita semakin merosot atau kekuatan daya ingatan kita merosot. Ia bukan perkara yang mengejutkan apabila pelajar kita lupa beberapa bahagian subjek yang dipelajari di sekolah kerana tidak melakukan ulang kaji. Pada tahun 1939, Spitzer pernah melakukan kajian dan hasilnya mengatakan selepas 1 hari saja informasi yang dapat diingat 54% dan informasi yang dilupakan adalah 46% sehingga selepas 28 hari ingatan yang dapat diingat adalah 19% dan informasi yang dilupakan 81%.

Oleh itu, ini menjelaskan manfaat dengan kemudahan PdP di talian ini lebih memudahkan mengulang kaji kerana kajian tersebut menunjukkan kaedah mengatasi keadaan tersebut adalah dengan melakukan sesi ulang kaji merupakan teknik yang terbaik.

ii- Kaedah tanpa had

Gaya pembelajaran setiap individu adalah berbeza. Setiap individu dikelaskan dalam kategori audio, visual dan kinestetik. Kaedah pembelajaran secara online sangat meluas seperti infografi, audio dan video. Dengan andanya kaedah ini, kita boleh sesuaikan diri dengan lebih mudah untuk pembelajaran anda mengikut kategori tersendiri.

Sebagai guru, pastinya mahir dalam mengenalpasti pelajarnya, kerana setiap orang mempunyai gaya belajar individu adalah gaya pembelajaran yang menjadi keutamaan, dominan dan selaras dengan buku manual otaknya. Pendekatan gaya belajar yang sesuai dan betul pasti penerimaan yang kita sampaikan itu bermanfaat terhadap pelajar.

iii- Proses pembelajaran yang pendek

Pelajar boleh menghabiskan bahan pembelajaran mengikut kesesuaian dan tahap pemahaman. Jika dalam masa satu jam pelajar boleh memahami pembelajaran dan boleh beralih ke bahan pembelajaran yang lain. Walaupun pembelajaran yang pendek tetapi dapat memberi kesan atau sampai.

Oleh itu, pembelajaran secara maya sudah lama dipraktikkan universiti terkemuka luar negara dan sudah tiba masanya Malaysia juga melaksanakan kaedah sama. Ini akan dapat memberi lebih fleksibiliti kepada pelajar di mana saja mereka berada, bila-bila masa tanpa terhad kepada kelas fizikal seperti sistem konvensional. Apa yang pasti, pembelajaran maya kini bukan lagi sekadar gaya atau pilihan sebaliknya sudah menjadi keperluan, terutama dalam suasana PKP dan seluruh dunia dikongkong wabak COVID-19.

Bersambung…Kaedah dan teknik penggunaan dalam talian untuk PdP bahasa Arab di http://zeckry.net/2020/10/19/kaedah-dan-teknik-penggunaan-dalam-talian-untuk-pdp-bahasa-arab/

Pengalaman mengajar kemahiran membaca bahasa Arab

Jurnal Refleksi ini ditulis bertujuan melaporkan pengalaman mengajar kemahiran membaca bahasa Arab dalam usaha menjayakan tugasan ini. Pengajaran ini dibuat dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Islam Kuching (PERKACH) yang beroperasi di Borneo744, Jalan Semangat, Bintawa Industrial Estate, 93450 Kuching, Sarawak.

PERKACH sentiasa mengadakan kelas bahasa Arab setiap minggu dalam kalangan ahli-ahlinya, usaha tersebut untuk memantapkan kefahaman tentang ilmu-ilmu agama.

Dalam jurnal ini saya akan mengemukakan beberapa refleksi yang telah berlaku dalam usaha menjayakan tugasan saya kali ini. Selain itu, saya juga menyatakan peristiwa-peristiwa yang berlaku, sebelum, semasa dan selepas program ini. Program ini dilaksanakan memerlukan komitmen yang tinggi pada diri saya. Tambahan pula, berlaku peristiwa-peristiwa penting yang urutannya haruslah dikenal pasti. Saya berpendapat bahawa pengalaman ini adalah penting kerana tanpanya, program ini tidak dapat dijalankan dengan jayanya.

Akhir sekali, saya akan memberikan langkah-langkah dan cadangan untuk memperbaiki dan membuat penambahbaikan terhadap program yang telah dilaksanakan.

Peristiwa Sepanjang Perlaksanaan Program

Sebelum Pelaksanaan Program

Setelah saya meneliti soalan tugasan kali ini, saya mengadakan satu perbincangan ringkas untuk membincangkan program yang akan diadakan. Perbincangan ringkas ini telah diadakan pada 20 Jun 2019 hari Sabtu di Magic Sarawak, Bilik Sibu. Perbincangan diadakan dengan kehadiran Ketua Biro Pendidikan dan 3 orang Ahli Jawatankuasa PERKACH serta guru kelas bahasa Arab iaitu Ustaz Muhammad Said yang berlulusan dari Universiti Al-Azhar, Mesir yang selalu mengajar di kelas tersebut bagi mendapatkan pandangan dan kaedah yang digunakan dalam pengajarannya. Di samping saya mendapatkan keizinan mengajar pada tempoh dua sesi Kelas Bahasa Arab anjuran PERKACH.

Pelaksanaan Kerja Lapangan

Saya bertolak ke Magic Sarawak pada jam 8.30 pagi dari rumah di Taman Matang Jaya, Kuching. Saya tiba jam 9.00 pagi, perjalanan mengambil masa kira-kira 30 minit dari rumah saya.

Setelah saya tiba, saya terus diperkenalkan oleh Ustaz Muhammad Said kepada pelajar yang hadir pada pagi tersebut. Kemudian saya memulakan kelas bahasa Arab ini dengan menyediakan bahan-bahan bantuan mengajar yang diperlukan untuk melihat keberkesanannya seperti komik dalam bahasa arab, petikan-petikan bergambar dan artikel-artikel dengan bahasa sederhana yang boleh difahami. Sesi kelas ini terdapat 10 orang dewasa yang mengikuti kelas ini sudah 4 bulan. Apa yang menghairankan kelas ini terdapat seorang yang berbangsa cina yang memang minat belajar bahasa Arab.

Pengalaman pembelajaran yang dialami

Pada sesi kelas ini saya mengedarkan salinan petikan cerita dalam bahasa Arab kira-kira 100 perkataan yang berbeza-beza dalam bahasa Arab yang mudah difahami dan perkataannya tidak berbaris, kemudian saya mengedarkan petikan-petikan yang sederhana dan bahasa yang tinggi. 10 orang pelajar ini saya membahagikan kepada dua kumpulan. Saya juga terkejut kerana terdapat 6 orang daripada 10 orang tersebut, mereka mahir membaca bahasa Arab walaupun tanpa berbaris yang mana mereka dapat mengenali dan membezakan jenis kata nama, perbuatan dan harf dalam bahasa Arab. Mereka dapat membaca dengan lancar perkataan bahasa Arab tersebut dan dapat memahami keseluruhan cerita dalam petikan yang saya bawa pada sesi kelas ini. Hasil daripada pengujian sepanjang saya mengendalikan kelas ini, keseluruhan pelajar dapat membaca, cuma ketepatan sebutan yang perlu diperbaiki untuk lebih mahir. Ekoran daripada kajian lapangan ini, dapatlah disimpulkan bahawa mengenalpasti kaedah tatabahasa arab (Nahu) dan kaedah binaan kata (Sorf) adalah penting dalam membantu kemahiran membaca.

Kelemahan semasa menjalankan kajian lapangan

Sepanjang menjalankan kajian, saya teleh mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam dua kumpulan yang dibahagikan. Kelemahan-kelemahan yang didapati adalah pada tahap minimum di mana ianya dapat diterima secara terbuka oleh setiap ahli kumpulan tersebut.Kelemahan paling utama adalah kurangnya perbendaharaan kata dalam memahami makna perkataan apabila saya menguji untuk membina ayat dan menyusun perkataan yang betul untuk membentuk ayat yang difahami setelah diberikan taburan perkataan yang tidak tersusun. Kesemua ahli kumpulan menerima kelemahan ini sebagai sesuatu yang boleh diterima untuk terus menambahkan kosa kata dan sentiasa membaca dan menggunakan kamus sebagai bantuan utama.

Kekuatan semasa menjalankan kajian

Di samping mengenalpasti kelemahan yang ada dalam dua kumpulan tersebut, saya juga telah dapat menemui dan mengenalpasti kekuatan-kekuatan kumpulan tersebut. Kekuatan atau kelebihan pertama yang dapat saya kenalpasti adalah komunikasi yang mudah diwujudkan antara setiap ahli. Seperti yang telah dinyatakan, dua kumpulan yang dibahagikan tersebut dapat menerima arahan dapat difahami dengan jelas di antara saya dan semua ahli kumpulan yang saya menggunakan komunikasi dalam bahasa Arab dan Melayu. Perkara ini amat penting kerana hal ini bermaksud tidak berlaku perselisihan faham di antara kumpulan,

Kelebihan seterusnya tabiat semangat belajar yang ditunjukkan juga menjadi salah satu kelebihan atau kekuatan kedua-dua kumpulan. Kekuatan seterusnya ialah komitmen dan bekerjasama di antara satu sama lain dalam memberi makna perkataan yang ada ahli lain tidak tahu. Kerjasama ini penting kerana semua ahli kumpulan patut memberi input dan idea, jika kumpulan menghadapi kesukaran.

Cadangan pembaikan

Langkah-langkah dan cadangan penambahbaikan yang telah saya persetujui bersama adalah melibatkan kerja-kerja refleksi. Sebagaimana yang telah saya nyatakan bahawa sepanjang sesi pembelajaran ini telah dikenalpasti kelemahan-kelemahan yang terdapat pada setiap ahli kumpulan agar ia dapat dijadikan pengajaran supaya tidak lagi diulangi pada masa depan.  Saya juga sedar bahawa penguasaan masyarakat untuk membaca walaupun dalam bahasa melayu juga tidak membudayakan amalan membaca dalam kehidupan kemungkinan tiadanya pengaruh ibu bapa atau keluarga dalam menitikberatkan perihal budaya membaca terhadap anak-anak mereka.

Oleh itu, kewujudan budaya ilmu dan membaca dalam bahasa Arab sewajarnya dibudayakan dan diperluaskan melalui skop membaca dan mengucap seperti mengadakan pertandingan yang bermula dari ahli kelas sehingga dapat diperluaskan ke peringkat yang berskala besar seperti dalam bentuk pidato dan pengucapan awam atau khutbah dalam bahasa Arab agar dapat mengasah bakat dan sebutan-sebutan yang fasih. Selain itu, pengamalan membaca kisah-kisah pendek yang gaya bahasa yang mudah dalam bahasa Arab dapat mengasah kemahiran membaca bahasa Arab.

Penutup

Sebagai kesimpulan bagi jurnal refleksi ini, tugasan yang telah dilaksanakan oleh saya banyak membantu dalam melengkapkan diri sebagai seorang pelajar yang mampu bekerja dalam kumpulan kecil dengan hubungan yang baik.

Segala usaha saya dalam menyelesaikan tugasan ini mendatangkan hasil apabila ianya telah lengkap dan siap untuk dihantar. Kejayaan kajian ini merupakan hasil daripada kerjasama yang diberikan oleh semua pihak terutama PERKACH yang telah memberi peluang kepada saya untuk mendapatkan pengalaman yang berharga.

Bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan semasa kami membentangkan idea kajian ini juga banyak membantu. Ulasan dan cadangan yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Said juga banyak membantu berdasarkan pengalaman beliau belajar di negara Arab dan mengajar dalam bahasa Arab.

Sebagai penutup, sekalung penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada kesemua pihak yang membantu saya dalam membuat kajian ini.

Tuntasnya, membaca sangat penting bagi setiap orang kerana dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang mengamalkannya. Bahasa sangatlah berperanan penting dalam sesuatu bacaan kerana ia merupakan modal membaca. Walaupun terdapat jenis kemahiran membaca bahasa Arab dengan nyaring dan senyap yang dibincangkan menjelaskan kepada kita bahawa untuk kita sentiasa membiasakan membaca bahasa Arab yang berbeza sebutan-sebutan dalam bahasa Melayu. Selain itu, kaedah membaca yang digunakan untuk membaca buku perlu dikuasai, tanpa menggunakan kaedah, membaca satu buah buku akan memakan waktu yang lama untuk menghabiskannya. Jika kita lihat kepada penyebab yang boleh mempengaruhi kebolehan menguasai kemahiran membaca bahasa Arab seperti mendapatkan guru bahasa Arab yang mahir dan penggunaan kamus serta alat bantuan teknologi maklumat merupakan penyokong dan saling membantu dalam menciptakan pemahaman yang mantap sama ada secara intelek mahupun emosional dalam terus menggalakan pelajar mendapat kemahiran dan minat membaca bahasa Arab.

Rujukan

Aziz, S. H. (2009). Bahasa Melayu II. Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Husaini, M. H. (2014). Kemahiran Pengajaran Bahasa Arab. Selangor Darul Ehsan: Open University Malaysia.

Ishak, S. (2013). Super Speed Reading : Kaedah Langkap dan Praktik Meningkatkan Kemampuan Membaca. Kuala Lumpur: SAM Synergy Media Sdn Bhd.

Jabar, M. A. (2011). Analisis Wacana Arab. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2016). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

LillyPad. (15 Jun, 2019). Teknik Interaktif Untuk Mengajar Bahasa Arab. Retrieved from https://frogasia.com/thelilypad/3-teknik-interaktif-untuk-mengajar-bahasa-arab/

Windura, T. (2012). Peta Minda : Langkah Demi Langkah. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.

Faktor yang mempengaruhi kebolehan menguasai kemahiran membaca bahasa Arab

Dalam membina kemahiran membaca bahasa Arab dalam kalangan pelajar, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebolehan tersebut antaranya:

Guru yang mahir

Guru yang mahir amat membantu pelajar dalam meningkatkan kebolehan dan kemahiran pelajar dalam menguasai pembacaan dalam bahasa Arab. Memandangkan petikan-petikan dalam bahasa kebiasaanya tidak terdapat baris. Maka guru berperanan mendedahkan kepada kemahiran untuk menyebut perkataan dengan betul, memberi pengenalan makna perkataan, menambahkan kefahaman makna ayat dan mengeluarkan isi-isi penting.

Pendekatan holistik yang digunakan di sekolah Kementerian Pendidikan sekarang adalah memasukkan baris pada buku teks bagi menarik minat pelajar membaca kerana buku teks cetakan tempatan. Kaedah pembelajaran dahulu kebanyakan buku teks yang digunakan oleh pelajar aliran agama arab adalah menggunakan buku teks terus dari negara arab yang digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di negara arab seperti Mesir dan Arab Saudi. Maka kemahiran guru dalam membaca dengan betul menjadi ikutan kepada pelajar sewaktu itu.

Penggunaan kamus

Selain daripada bantuan guru, penggunaan kamus adalah sangat penting dalam melahirkan kemahiran membaca bahasa Arab kerana bantuan kamus mendedahkan tentang perkara yang berhubung dengan perkataan dari beberapa sudut seperti menyebut perkataan dengan betul dan mengenali makna perkataan dengan tepat serta mengikut baris yang tepat. Oleh itu, peranan penggunaan kamus dapat membekalkan kepada penggunaan bahasa yang baik. Terdapat beberapa kamus yang boleh digunakan oleh pelajar dalam menguasai bahasa. Antaranya kamus Arab-Arab, kamus dwibahasa iaitu kamus Arab-Melayu dan kamus Arab-lnggeris.

Kamus Arab-Arab dapat membantu pelajar untuk menyebut perkataan dengan betul dan dapat memberi kosa kata yang banyak. Ini kerana setiap perkataan yang dicari akan diterangkan dengan beberapa perkataan yang lain. Dengan banyak melihat kamus seperti ini, kosa kata akan dapat dipertingkatkan. Kamus ini juga menjadi kesukaran kepada pelajar yang baru belajar bahasa Arab kerana memerlukan terjemahan perkataan yang dicari. Kemungkinan mereka tidak dapat memahami perkataan yang menerangkan makna yang dicari kerana tidak memahami perkataan yang menerangkan makna tersebut. Kamus seperti ini banyak membantu mereka yang berada di peringkat sederhana dan tinggi.

Kamus Arab-Melayu pula banyak membantu pelajar di peringkat permulaan bagi mencari makna perkataan yang dikehendakinya. Pelajar dapat mencari makna perkataan yang dicarinya dengan mudah dan tepat. Sebaliknya, menjadi masalah kepada pelajar untuk menyesuaikan makna yang didapatinya itu dengan kehendak makna ayat. Ini tidak menjadi masalah besar kerana hanya yang penting ialah pelajar dapat mengetahui makna asal perkataan yang dicarinya.

Walau bagaimanapun kepelbagaian kamus ini akan dapat membantu pelajar menguasai bahasa dengan cepat dan baik.  Kamus Arab-Melayu yang terkenal seperti Kamus Marbawi sangat membantu untuk peringkat permulaan. Penggunaannya telah terbukti dapat membantu pelajar menguasai bahasa. Kamus ini banyak digunakan di pusat pengajian pondok, sekolah Arab dan di peringkat universiti. Penggunaan kamus tersebut lebih mudah dan senang untuk mendapatkan makna asal perkataan. Pelajar hanya perlu mengetahui perkataan tunggal yang hendak dicari.

Begitu juga pelajar yang baru belajar. Mereka digalakkan menggunakan kamus yang senang untuk mencari perkataan, iaitu kamus yang disusun mengikut huruf perkataan dengan tidak mengira pola perkataan. Kamus seperti ini memudahkan pelajar mendapatkan perkataan yang dicari. Dengan mengumpul banyak perkataan, pelajar akan dapat menguasai bahasa dengan baik. Selepas mampu mengetahui makna perkataan, pelajar digalakkan menggunakan kamus Arab-Arab bagi mempercepatkan proses penguasaan bahasa.

Pelajar dapat menguasai bacaan dengan baik sekiranya dapat memberi analisis atau ulasan terhadap bahan yang dibacanya. Sekiranya pelajar tidak mampu menceritakan maksud bahan yang dibaca, ini menunjukkan dia tidak memahami bahan tersebut. Interaksi perasaan pelajar yang ketawa apabila membaca bahan kelakar dan sedih apabila membaca bahan sedih menunjukkan kefahaman pelajar terhadap bahan yang dibacanya (Husaini, 2014).

Bantuan Alat interaktif

Bantuan gaya interaktif melalui bentuk permainan pasti mendapat kecenderungan yang boleh memahirkan membaca bahasa Arab. Terdapat beberapa ciri khas utama iaitu suara, gerak, gambar, garis dan tulisan. Permainan bahasa termasuk pada kategori yang menitikberatkan suara dan gerak. Contoh permainan yang boleh dilaksanakan di dalam kelas adalah Zid Mufradatik. Permainan ini bertujuan untuk mengenal dan menghafaz kalimah-kalimah dalam bahasa Arab, yang mencakupi Isim, Fi’il dan Harf.

Cara permainan ini yang mana pelajar dibahagi kepada kumpulan, dan setiap kumpulan mengutus beberapa peserta mengikut sesuai kesepakatan bersama. Pelajar yang mengikuti permainan berdiri di hadapan pelajar lain. Kemudian, pengajar memulakan permainan dengan menyebut salah satu kalimat (Isim, Fi’il dan Harf) kepada pelajar yang berdiri di bahagian hujung kiri atau kanan. Pelajar yang dipilih melanjutkan kalimat lainnya dengan memulakan daripada huruf akhir daripada kalimat yang disebutkan oleh pengajar, dan begitu pula dengan pelajar lainnya mengikut giliran (LillyPad, 2019).

Alat Bantu teknologi maklumat dan komunikasi

Tidak dapat dinafikan bahawa alat bantu mengajar berupa teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah menyumbang banyak impak positif. Menurut (LillyPad, 2019) VLE Frog mempunyai pelbagai aplikasi, seperti Site, Assignment, FrogPlay, Frog Boost dan widget-widget lain, yang dapat membantu guru membuat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab lebih menarik dan interaktif di dalam kelas. Dengan penggunaan alat bantuan pendidikan mengikut zaman yang dapat menarik pelajar dengan sesuatu bahasa asing. Semestinya minat untuk terus membaca bahasa Arab dapat dipupuk dari awal sehingga kemahiran ini akan terserlah apabila pengajian bahasa Arab peringkat tinggi.

1 2 3 4