Bahan Dakwah Generasi Y dan Z

Menurut Kamus Dewan edisi keempat (2005), teknologi maklumat dan komunikasi bermaksud teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Manakala dalam buku Memahami Islam melalui teknologi maklumat dan komunikasi (2000) memberikan maksud Teknologi maklumat dan komunikasi ialah gabungan dari teknologi maklumat dan teknologi komunikasi. ICT menggabungkan dan menyepadukan telekomunikasi dan pengkomputeran, bersama-sama dengan bahagian-bahagian utama elektronik pengguna dan penyiaran (Earnie Elmie Hilmi, 2014) .

Jadi, ICT merupakan teknologi yang menggunakan kedua-dua teknologi maklumat dan komunikasi seperti internet, telefon, komputer, dan lain-lain. Justeru, penyediaan bahan dakwah pastinya mempunyai empat hubungan di antara teknologi maklumat dan komunikasi iaitu:

i- Kemahiran Teknologi Terkini

Pendakwah zaman sekarang semestinya berkemahiran dengan Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) atau celik ICT. Ini kerana generasi Y dan Z sangat dekat dengan telefon pintar atau ICT yang telah menjadi sebahagian keperluan dalam hidup mereka. Menurut Khairul Azmi Mohamad (2000) teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah memperlihatkan beberapa ruang yang dapat dimanfaat oleh umat Islam seluruhnya bagi memperkukuh ukhuwah. Menurut Norkumala kegagalan para pendakwah mendekatkan diri dan mempelajari teknologi menyebabkan kurang keberkesanan dalam aspek penyampaian serta kefahaman dakwah, sekali gus menjadi asbab kepada ketinggalan umat Islam (Zuarida Mohyin).

Disebabkan kepentingan yang dinyatakan inilah menyebabkan pendakwah perlu celik ICT untuk berdakwah di alam maya dan agar tidak ketinggalan zaman dan juga memudahkan untuk berdakwah kepada masyarakat dan menegur secara berhemah dan berkesan. Misalnya, memiliki blog atau web, akaun facebook, twitter, instagram, telegram dan sebagainya untuk lebih dekat dengan masyarakat. Sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri, semasa menjawat sebagai Mufti Wilayah Persekutuan memberi respon kepada isu-isu semasa berdasarkan kajian terkini berkaitan dengan masyarakat dan agama Islam melalui Bayan Lil Nas dan Kafi yang menjadi salah satu rujukan masyarakat Islam di Malaysia.

ii- Kemahiran Psikologi

Komunikator memiliki ilmu kejiwaan atau kaunseling, ilmu ini penting dalam dakwah, Menurut (Earnie Elmie Hilmi, 2014) bahawa ilmu psikologi sangat berguna kepada pendakwah kerana beberapa sebab di antaranya :

a- Menzahirkan tanda dan hasil yang berfaedah kepada iman dan penghayatan agama seseorang.
b- Membantu dalam memahami dalil agama dan tafsir yang sesuai dengan minda semasa.
c- Menambah maklumat untuk memahami rahsia hukum syarak yang boleh membawa kepada penambahan iman.
d- Membantu pendakwah memahami jiwa golongan sasaran, penumpuan golongan sasar dan cara mempengaruhi jiwa mereka dengan lebih mudah. Misalnya, komunikator dapat menggunakan kemahiran seperti kemahiran melayan, mendengar dan bertindak dalam berdakwah.

Kemahiran ini amat baik digunakan dalam berdakwah kerana itu akan membantu pendakwah membina hubungan dengan orang yang diseru dan seterusnya setelah kepercayaan terbina dalam hubungan ini, maka dapatlah pendakwah meneroka apa yang menyebabkan seseorang bertingkah laku demikian (Hushim Salleh dan Melati Sumari 2006: 86-87).

Justeru, memahami kemahiran psikologi di zaman anak genarasi Z secara analoginya misalnya sekiranya kita ingin anak-anak berhenti bermain, jangan berkata: “Dah,sudah main, stop sekarang!”. Tapi katakan kepada mereka: “Main 5 minit lagi yaa”. Kemudian ingatkan kembali:”Dua minit lagi yaa”. Kemudian barulah katakan:”Dah waktu main sudah habis”. Dengan cara seruan tersebut pasti mereka akan berhenti bermain. Analogi lain misalnya anak-anak sedang berkelahi atau menyebabkan keadaan riuh rendah pada sesuatu tempat, dan kita ingin mengalih perhatian mereka, maka katakanlah: “Siapa yang mahu mendengar cerita ibu? angkat tangan”. Salah seorang akan mengangkat tangan, kemudian disusul dengan anak-anak yang lain, dan semuanya akan diam untuk memberi perhatian.

iii- Kemahiran Komunikasi Berkesan

Kemahiran ini boleh diperolehi, sekiranya pendakwah atau komunikator mempelajari kaedah berkomunikasi dengan baik, tenang dan menawan hati sehingga membangkit perasaan pendengar yang mesti mempunyai elemen, pertama: penyampai bicara (speaker), kedua : sasaran pendengar (audiens) sebagai orang menumpukan perhatian untuk mendengar kata bicara yang disampaikan oleh speaker. Dan ketiga : pesan ucapan, malahan mesej ucapan mesti mengandungi kandungan yang disampaikan itu memberikan inspirasi menambat hati pendengar atau membosankan dan membuang
masa yang diberikan kepada pendengar.

Menurut (Roslan Ab Hamid, 2020) kajian yang telah dilakukan oleh University Minnesota, mereka mendapati apabila seorang penyampai itu bangun berdiri dan menyampaikan ucapan 46% audiens akan mula tertarik dengan apa yang disampaikan oleh penyampai tersebut dan 26% bersedia untuk bersedia mengetahui lebih lagi.

Justeru, komunikator mesti memahami tentang minda manusia mempunyai minda sedar, minda bawah sedar dan lapisan critical area. Penguasaan dalam bidang ini yang disebut juga sebagai roh hati nurani yang suci dan hening yang terhasil daripada amalan-amalan dalam agama seperti solat tahajjud, istighfar dan selawat kepada Rasulullah SAW. Oleh itu, dengan melakukan pembersihan jiwa pasti ia akan memberi kesan yang boleh menerobosi hati pendengar. Bak kata, hati yang berkata, maka hati jua yang mendengar.

Walau bagaimanapun, pendakwah bukan sekadar memberi penerangan atau menyampaikan bahkan dipenghujungnya mesti ada call to action (CTA), penyampaian yang tidak terlalu panjang, terlalu panjang, membebel, tidak ada penyudahnya atau tidak ada dalam ruang masa yang diberikan ibarat terkeluar daripada ‘pagar’ perbincangan yang sepatutya.’

Oleh itu, kemahiran ini wajar dipelajari oleh pendakwah yang kadang-kadang ilmunya banyak tetapi sukar menyusun secara bersistematik akhirnya gagal membawa generasi Y dan Z untuk terus bertindak atau call to action sedangkan penggunaan media seperti youtube, instagram dan facebook yang kebanyakannya adalah golongan Y dan Z yang memerlukan kepada dakwah bil hal sepertimana yang dibawa oleh pendakwah terkenal di tanah air Ustaz Ebit Irawan Bin Ibrahim Lew atau lebih dikenali sebagai Ustaz Ebit Lew.

iv- Kemahiran Dakwah

Kemahiran ini berperanan utama dalam memahami apa itu dakwah. Tanpa pemahaman yang baik, dakwah tidak dapat disampaikan dengan betul. Metodologi dalam berdakwah perlu dikenalpasti agar sasaran dakwah dapat menerimanya dengan baik.

Menurut Abd Aziz Mohd. Zin (1997), dakwah pada abad ke-21 hendaklah dilakukan dengan pendekatan yang agak berbeza dengan apa yang dilakukan sekarang, kerana abad tersebut mempunyai cirinya yang tersendiri. Namun demikian, pengalaman hari ini dan masa lepas boleh dijadikan panduan untuk masa akan datang selepas panduan utama, iaitu al-Qur’an dan Sunnah.

Oleh itu, inovasi teknologi maklumat dan gagasan gelombang globalisasi yang didominasi oleh Barat, telah banyak memberikan cabaran yang besar buat dakwah Islamiah. Maka dengan sebab itu, usaha dakwah perlu dipergiat berdasarkan
kemudahan teknologi yang diusahakan oleh manusia. Meskipun, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi banyak didonimasi oleh masyarakat Barat, namun itu tidak menghalang umat Islam daripada menggunakannya untuk
kepentingan dakwah Islamiah.

Menurut (Ab Aziz Mohd Zin et al. 2006: 95) perspektif dakwah masa kini menekankan kemahiran para pendakwah melakukan perkara-perkara berikut di antaranya :

i- Mengukuhkan diri dengan ilmu pengetahuan masa ini, disampaing teras ilmu pengajian Islam.
ii- Membuat pemerhatian tentang keadaan masyarakat sebagai sasaran dakwah.
iii- Membuat kajian berdasarkan isu, persoalan atau masalah yang berlaku dalam masyarakat.
iv- Meningkatkan pengeluaran produk dakwah berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi serta media massa.

Menganalisis bahan multimedia dakwah untuk generasi Y & Z

Pada pandangan saya, bahan multimedia dakwah untuk generasi Y dan Z seharusnya berpadu yang dapat membangkitkan emosi positifnya agar dakwah yang disampaikan memberi kesan yang mendalam. Oleh itu, bahan mulitmedia dakwah yang berkesan bagi generasi Y dan Z, penulis berpendapat berdasarkan kepada kajian Neuro Linguistic Programming (NLP) iaitu
gabungan perlakuan (Program) neurologikal atau saraf (Neuro) dan bahasa (Linguistik) yang menyebut 60 % daripada manusia adalah visual. Mereka lebih meminati atau mahu melihat slides berwarna, mereka mahu melihat sesuatu yang boleh tonton. Kemudian 10% manusia adalah auditori yang mahu mendengar intonasi suara dan mendengar lenggok bahasa yang baik.

Seterusnya, 5 % mereka yang auditori digital yang mahu kepada infomasi dan 25 % lagi adalah mereka yang bersifat kinestatik, mereka memerlukan pergerakkan yang dirasakan perlu untuk mereka hayati dari penyampai mesej.

Namun, kini terdapat banyak ciptaan Apps yang menjadi trend Gen Y dan gen Z merupakan generasi berpotensi untuk belajar dan mengajar ilmu agama melalui teknologi. Justeru, reka bentuk apps yang baik akan menarik minat dan mendekatkan gen Y dan gen Z kepada penyebaran dakwah.

Penggunaan apps untuk berdakwah amat sesuai kepada gen Y dan gen Z. Justeru, reka bentuk yang mempunyai keupayaan untuk berkolaborasi amat penting kerana mereka amat mengemari penggunaan apps media sosial seperti Whatapps, Instagram, Twitter dan YouTube. Para pendakwah perlu menjelma di apps yang sedia ada seperti media sosial.
Seterusnya, para pendakwah juga perlu melibatkan diri dalam menyumbangkan konten kepada pakar teknologi maklumat untuk membangunkan apps mengikut kehendak dan keperluan pengguna.

Oleh yang demikian, sebagai sukarelawan badan dakwah saya akan berkobolari secara berjemaah dalam penciptaan Apps bagi penyampaian dan penyebaran dakwah melalui teknologi terkini adalah selaras dengan kehendak dan keperluan masyarakat. Apps merupakan salah satu teknologi yang boleh digunakan sebagai alat untuk penyebaran dakwah terutamanya kepada generasi Y dan generasi Z dalam pelbagai bentuk visual seperti video, peta minda dan slaid
berwarna .

Gen Y dan gen Z merupakan pengguna tegar kepada teknologi ini. Justeru, jika dakwah tidak disebarkan melalui apps, maklumat atau ilmu pengetahuan berkaitan dengan agama akan sukar diperoleh melalui trend teknologi masa kini. Namun begitu, dalam berdakwah melalui apps, reka bentuk yang sesuai dengan kehendak pengguna adalah penting. Reka bentuk antaramuka, interaksi dan seni bina maklumat yang baik menyebabkan apps diguna pakai secara meluas.

Kesimpulan

Konklusinya, Komunikasi adalah pertukaran maklumat, komunikasi dengan dakwah dalam Islam sangat berpengaruh dalam menyampaikan ajaran Islan, mendidik masyarakat dan mengajak ke jalan kebenaran yang Allah SWT perintahkan. Oleh itu, penyebaran dakwah masakini telah merentasi secara terbuka dan mudah dicapai dengan kepantasan teknologi
maklumat zaman kini. Ini memberi cabaran besar kepada pendakwah atau komunikator dengan kemahiran-kemahiran yang bersesuaian dengan kehendak penerima dakwah supaya mesej yang disampaikan dengan lebih berkesan.

Maka, saya menekankan pendakwah seharusnnya menggunakan teknik-teknik yang mesti dilatih dan dipelajari seperti NLP atau dikenali sebagai Neuro Linguistic Programming iaitu gabungan perlakuan (Program) neurologikal atau saraf (Neuro) dan bahasa (Linguistik).

Walaupun NLP dibangunkan oleh Richard Bandler dan Joh Grinder pada tahun 1970 yang melambangkan manusia sebagai seluruh sistem minda-badan berkait dengan proses neurologikal, bahasa dan strategi tingkah laku yang telah dipelajari (Dilts, Grinder, Bandler, & DeLoziier, 1980). Teori tersebut walaupun telah lama diperkenalkan dan dipelopori tetapi ia memberi impak yang besar dalam mempengaruhi penerima mesej kita sampaikan dengan berkesan kerana ia membangkitkan pancaindera yang sesuai dengan generasi Y dan Z masakini.

Begitu juga dengan penggunaan Apps atau bahan dakwah yang ke arah pengdigitalan yang dapat menarik perhatian agar generasi Y dan Z terus melakukan tindakan yang baik dan berakhlak mulia berasaskan ajaran Islam yang memerlukan kreativiti dan seni berdakwah.

Konsep Komunikasi Islam

Menurut Ghazali Sulaiman (2017) komunikasi adalah merujuk kepada kita bercakap, mendengar, menonton, membaca, menulis, muhasabah diri dan sebagainya. Ini bermakna segala kegiatan sehariannya kita tidak terpisah dengan maksud komunikasi yang menggunakan lima pancaindera yang dianugerahkan kepada kita.

Namun, konsep komunikasi dalam Islam berukunkan kepada nilai-nilai terpuji yang diajarkan oleh agama dengan mengambil Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan yang mengandungi nilai-nilai positif dalam berinteraksi dengan tenang, lemah lembut dan berkesan serta tidak takabbur. Kesentiasaan berdoa kepada Allah SWT, menghormati pandangan orang lain, memulakan pertemuan dengan pengucapan salam. Justeru, amalan yang baik (soleh) yang
kita lakukan menjadi ibadah di sisi Allah SWT. Begitu jua amalan komunikasi yang kita lakukan setiap hari.

Menurut Yusof Husin (1993) perkataan komunikasi berasal daripada perkataan Yunani iaitu communicate bermaksud menjadikan sesuatu itu milik bersama. Apabila kita berkomunikasi, kita telah menyampaikan sesuatu mesej kepada pendengar kemudian pendengar memberi tindakbalas yang bersesuaian.

Kini, kemajuan teknologi digital yang meluas telah membuka ruangan komunikasi yang begitu luas dalam pelbagai bidang sosiologi, pendidikan termasuk bidang dakwah Islam. Secara asasnya, manusia berkomunikasi dengan dua kaedah yang paling utama iaitu menulis dan bercakap, misalnya kita berdiri di hadapan khalayak, maka cara yang tercepat untuk
menyampaikan idea ialah dengan boleh bercakap dengan baik dan berkesan kerana menggunakan kebolehan untuk menyampaikan idea secara tepat dan melekat dalam ingatan orang lain dan mereka akan dilihat sebagai orang yang tertampil sama ada melalui teknologi maklumat terkini seperti youtube, instagram dan whatapps yang sering digunakan sebagai bahan dakwah untuk berkomunikasi.

Menurut (Don, 2008) dalam bukunya Grown Up Digital mentakrifkan generasi Y adalah kelompok manusia yang lahir antara 1977 hingga 1997. Manakala generasi Z terdiri daripada mereka yang lahir antara 1998 hingga 2009.

Penulisan ini bertujuan menjelaskan konsep komunikasi dalam Islam, membincangkan hubungan di antara teknologi maklumat dan komunikasi untuk penyediaan bahan dakwah. Di samping menganalisa bahan multimedia dakwah untuk generasi Y & Z.

Konsep komunikasi dalam Islam

Apabila kita membincangkan konsep komunikasi dalam Islam pastinya dakwah Islamiah merupakan salah satu alat komunikasi untuk menyeru kepada seluruh manusia terhadap sesuatu perkara dan menggalakkan mereka bagi mendapatkan sesuatu hasil atau tindakan. Secara mudahnya, komunikasi Islam merupakan proses bagaimana seseorang pendakwah berfungsi sebagai komunikator, berkongsi pengetahuan, pengalaman dan maklumat dengan sasaran
dakwahnya. Sebagaimana menurut Abdullah Hassan (2001) komunikasi adalah apabila seseorang pendakwah melalui proses menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya kepada sasaran dakwahnya.

Maka, komunikasi menurut Islam berasaskan nilai-nilai keagamaan yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah. Segala sesuatu yang berhubung sehingga berkembang maka dikatakan sebagai proses komunikasi sama ada secara prinsip, berkaedah, mesej, bermatlamat dan media yang semestinya berpandukan wahyu dan sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah SWT :

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ١٠٤

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang Berjaya (Q.S Ali Imran : 104)

Ayat tersebut menjelaskan satu perintah Allah SWT kepada kita untuk melaksanakan tanggungjawab berdakwah. Berdakwah merupakan salah satu bentuk komunikasi yang berlaku antara individu dengan individu atau kelompok. Tugas menyampaikan Islam kepada manusia dinamakan berdakwah. Allah SWT mewajibkan kepada setiap umat Islam untuk menyampaikan seruan Islam kepada orang lain. Menurut Abdul Karim Zaidan (2002) perkataan ummah pada ayat tersebut bermaksud segolongan ulama atau para komunikator. Tugas mereka ialah mengajak manusia melakukan amalan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perintah wajib ini ditujukan kepada setiap individu muslim mengikut kemampuan dan kepakaran masing-masing.

Oleh yang demikian, bagi memahami konsep komunikasi Islam ini, kita melihat bagaimana Allah SWT berkomunikasi kepada hamba-hambaNya. Contohnya pada firmanNya :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ٦

“ Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini – dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan (Q.S al-Hujurat : 6)

Bagaimana bentuk komukasi ayat di atas ? ayat tersebut Allah SWT memberikan satu peringatan kepada orang-orang beriman. Allah mengingatkan mereka agar berhati-hati terhadap berita yang dibawa oleh golongan fasiq. Larangan tersebut bertujuan membendung dan mengelakkan berlaku kezaliman terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Oleh sebab itulah, Allah SWT memerintahkan orang beriman untuk menyiasat terlebih dahulu berita yang disampaikan oleh
orang-orang yang tidak beretika dan berakhlak. Justeru, ayat tersebut sangat sesuai digunakan oleh golongan wartawan dan pemberita yang mencari berita untuk tatapan orang awam. Seruan Allah SWT dalam ayat di atas seharusnya dijadikan satu etika dalam komunikasi Islam dalam kalangan mereka yang terbabit dalam bidang media (Nor Saleha Mohd Salleh, 2011) .

Justeru, dalam al-Quran terdapat tiga contoh komunikasi iaitu :

i- Komunikasi Allah SWT dengan malaikat dan para Rasul

ii- Komunikasi para Rasul dengan manusia dan

iii- Komunikasi sesama manusia.

Baca lagi di http://zeckry.net/2020/10/16/bahan-dakwah-generasi-y-dan-z/

Ada Apa Dengan Tulisan Jawi ?

Tulisan jawi dan huruf hijaiyyah adalah warisan khazanah bangsa Melayu yang sangat bernilai. Tulisan jawi ini telah memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu dan kebudayaan bangsa Melayu.

Berbagai bidang ilmu terutama agama Islam, kesusasteraan, sejarah dan perubatan telah ditulis dalam bahasa Melayu dan tulisan jawi. Tulisan jadi di Tanah Melayu adalah berasal daripada huruf Arab atau Hijaiyyah.

Menurut Ismail Hamid (1983) menerangkan bahawa ejaan jawi telah diperkenalkan dan disebarkan oleh pedagang-pedagang yang mengembangkan Islam di Nusantara ini khasnya di Tanah Melayu.

Batu bersurat yang ditemui di Terengganu bertarikh pada hari jumaat 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303 Masihi (S.M.N. Al Attas, 1970) menunjukkan bahawa tulisan jawi telah digunakan sebalum tahun 1303M lagi dan sehingga hari ini tulisan jawi masih terus digunakan.

Penemuan tulisan jawi telah membuka satu era baru dunia Melayu. Sejarah tamadun Melayu mencatatkan bahawa tulisan jawi berjaya membangunkan keintelektualan Melayu dan menyatukan ummah Melayu sehingga meniti arus kecemerlangan sistem pendidikan. Tulisan jawi bukan sahaja mendidik bangsa melalui didikan para ulama, malah wahana persuratan ini dipilih untuk dicoretkan pada watikah pengisytiharan kemerdekaan negara sebagai lambang penyatuan ummah dan jati diri negara.

Maka, kemahiran pengajaran dan pembelajaran Jawi dalam bilik darjah dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik seperti kemahiran mengenal dan menyebut huruf-huruf hijaiyyah, suku kata dan perkataan serta kemahiran membaca perkataan berimbuhan dan pinjaman, ayat dan frasa ayat atau rangkai kata dan petikan pendek.

Kini tulisan jawi dimertabatkan kembali di Malaysia apabila Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri mengumumkan bahawa kerajaan serius memartabatkan tulisan Jawi dan menyeru seluruh kementerian, jabatan, agensi di peringkat Persekutuan dan negeri, badan bukan kerajaan (NGO) dan seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama dalam usaha memelihara warisan negara ini, Hari jumaat dikenali sebagai hari jawi, Menurut Zulkifli (2020) bagi menzahirkan iltizam memartabatkan tulisan Jawi di peringkat Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), kepala surat rasmi Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) akan menggunakan tulisan jawi bagi urusan rasmi. Di samping itu, penggunaan tulisan jawi di media sosial juga diperluaskan kepada setiap media sosial rasmi agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama),

Oleh itu, penulisan ini akan menjelaskan konsep tulisan jawi dan huruf hijaiyyah yang digunakan dalam sistem Pendidikan Islam negara. Juga, menghuraikan faktor peminggiran penggunaan tulisan jawi masyarakat Islam. Kemudian memberi beberapa cadangan langkah yang perlu dilakukan untuk memartabatkan kembali penggunaan tulisan jawi di Malaysia.

Konsep tulisan jawi dan huruf Hijaiyyah

Menurut Shaidan (2019) Tulisan Jawi (توليسن جاوي), juga dipanggil Yawi di Pattani. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, tulisan Jawi bermaksud tulisan yang menggunakan huruf Jawi. Manakala huruf Jawi bermaksud huruf Arab dengan beberapa huruf tambahan yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan salah satu daripada dua sistem tulisan rasmi di Brunei, dan juga dijadikan sistem tulisan alternatif di Malaysia.

Dari segi penggunaannya, tulisan Jawi dahulunya merupakan abjad piawai bahasa Melayu tetapi sudah diganti oleh abjad Rumi, maka penulisan Jawi hanya terhad kepada kegunaan keagamaan dan kebudayaan. Penulisan Jawi seharian dipelihara di kawasan-kawasan yang diduduki masyarakat Melayu yang lebih konservatif, misalnya Sulu di Filipina, Pattani di Thailand, Kelantan di Malaysia dan beberapa kawasan petempatan Melayu di Indonesia.

Perkataan hijaiyyah berasal dari kata kerja hajja ( هجى ) yang bererti mengeja, menghitung huruf, membaca huruf demi      huruf dengan harakat-harakatnya. Huruf hijaiyyah ialah huruf-huruf Arab dan cara menulis huruf-huruf tersebut adalah mendatar dan dimulai dari arah kanan ke kiri. Jumlah keseluruhan huruf ini ialah 30.

Walau bagaimanapun, sejarah pendidikan di Malaysia menunjukkan bahawa Pendidikan Islam diajar melalui pelbagai cara dengan menggunakan buku-buku atau teks yang ditulis dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi ialah hasil daripada pengubahsuaian danpenambahan huruf-huruf Arab untuk disesuaikan dengan lidah orang Melayu bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, huruf Ga ( ڬ (diperkenalkan dengan berasaskan bunyi huruf Kaf ( ك ) dan Jim ( ڄ ) serta Cha ( چ ) berasaskan bunyi huruf Ta ( ت ) dan Jim ( ج) (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1990).

Oleh itu, tulisan Jawi merupakan medium asas untuk pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah-sekolah Malaysia pada hari ini terutama dalam pembelajaran al-Qur’an (Kang Kyoung Seouk, 1990).

Maka, matlamat pelajaran Jawi adalah untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran menulis dan membaca Jawi bagi membolehkan pelajar memahami pelbagai bidang ilmu dalam Pendidikan Islam.

Selain itu, pengajaran Jawi adalah untuk melahirkan murid yang dapat mengenal, membaca dan menulis Jawi dengan baik. Matlamat ini akan dapat dicapai sekiranya guru dapat melaksanakan pengajaran yang berkesan. Guru-guru perlu menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran yang bersesuaian dan tepat bagi mencapai matlamat pengajaran Jawi. Manakala. penguasaan murid dalam penulisan dan bacaan Jawi yang baik adalah bermula daripada pengenalan dan penguasaan asas pembelajaran Jawi agar dapat melahirkan murid yang dapat menguasai Jawi daripada pelbagai sudut akan melahirkan generasi Islam yang mampu memperjuangkan tulisan Jawi dan mampu memperkasakan warisan bangsa dan agama agar tidak lenyap ditelan zaman.

Antara faktor penyumbang kepada masalah ini mungkin kerana:

i- Kurangnya pendedahan tulisan jawi kepada generasi sekarang. Ibu bapa yang pandai mungkin tidak lagi mahu mengajar atau melatih anaknya kemahiran bahasa jawi.

Kemampuan masyarakat Melayu di Malaysia masa kini dalam penguasaan bacaan dan ejaan tulisan Jawi sangat menyedihkan, seolah-olah tulisan Jawi tidak mendapat tempat yang jitu di hati mereka. Terdapat beberapa kajian ilmiah telah dibuat untuk membuktikan fenomena ini berlaku, misalnya, merujuk kepada kajian Sabariah (2008) mendapati prestasi murid dalam Model Pemulihan Jawi masih berada pada tahap sederhana (min 2.5 – 2.99).  Kajian ini melibatkan 305 guru j-QAF ambilan tahun 2005, 2006 dan 2007 di sebuah institusi perguruan di Sabah..  Hasil dari kajian lain juga menunjukkan majoriti anak-anak muda Melayu di Malaysia tidak dapat menguasai pembacaan dan penulisan Jawi. Perkara ini cukup menyedihkan, ia boleh diibaratkan “seperti kacang lupakan kulit”.

Menurut Isahak Haron et.al (2005), fenomena ini berlaku mulai tahun 1960an apabila penguasaan Jawi dalam kalangan pelajar Islam di sekolah merosot, kerana tulisan Jawi telah diganti dengan tulisan Rumi dalam penerbitan buku teks dan buku-buku rujukan Pendidikan Islam.  Kemudian,pada pertengahan 1980an atas desakan daripada masyarakat Islam umumnya, tulisan Jawi diguna semula untuk pengajaran Pendidikan Islam. Walau bagaimanapun penguasaan membaca dan menulis Jawi dalam kalangan pelajar adalah kurang memuaskan.

ii- Kurang penggunaan, selepas bahasa rumi secara rasminya mengganti tulisan jawi.

Pertahanan tulisan Jawi akhirnya roboh dan terancam apabila wujudnya Akta Bahasa 1963 yang menetapkan tulisan Rumi menjadi tulisan Rasmi Bahasa Melayu. Pelbagai kekangan terus dihadapi dalam memurnikan tulisan jawi sesuai dengan peredaran semasa untuk mewujudkan satu sistem ejaan Jawi baru melalui pembakuan ejaan Jawi dan penerbitan ejaan Jawi yang baru.

Pengisytiharan Akta Bahasa Kebangsaan yang dibuat pada tahun 1963, mengakibatkan tulisan jawi mula dipinggrkan walaupun tiada larangan secara langsung penggunaan tulisan jawi (Mohd. Alwee Yusoff, 2005). Lanjutan ini, pengajaran tulisan jawi telah diabaikan di sekolah rendah dan di sekolah menengah kecuali di sekolah agama ( Muhammad Bukhari Lubis et.al,2006) Selain itu buku-buku keagamaan dan majalah-majalah dakwah yang dahulunya menggunakan tulisan jadi telah pun diterbitkan dalam tulisan jawi (Ahmad Faisal dan Noralina, 2009). Akibatnya, penguasaan dalam bacaan dan penulisan tulisan jawi masyarakat Melayu telah beransur hilang.

iii- Kurang sumber pendedahan dan minat tulisan jawi

Pada 29 Februari 2006, sebuah akhbar UM (Utusan Melayu) yang lahir pada 29 Mei 1939 telah terhenti terbitannya. Maka menjelaskan tiada tiada lagi akhbar Jawi di Malaysia. Editor akhbar UM dan Johan Jaaffar (2006) mengatakan penghentian akhbar UM kerana ia tidak lagi mendapat tahap sambutan yang diperlukan untuk membolehkannya diterbitkan tanpa merugikan penerbitnya, Utusan Melayu Sdn Bhd. Tanpa sokongan yang diperlukan itu, terutama daripada generasi muda, akhabr itu akan dihentikan setelah generasi tua yang ada sekarang ini pergi.

Sokongan daripada generasi muda sukar didapait kerana mereka tidak tahu membaca dan menulis jawi selain tidak berminat dengannya.

  • Penggunaan Multimedia

Kerajaan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif yang lebih inovatif dalam mempertahankan tulisan Jawi dalam masyarakat hari ini. Malah sebenarnya tulisan Jawi dapat dimantapkan melalui bidang pendidikan. Pengajaran tulisan Jawi di sekolah-sekolah bermula daripada Tahun 1 lagi akan memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak  untuk belajar  menulis dalam tulisan Jawi. Pendidikan bukan sahaja bersifat satu hala atau satu lawan satu dalam kelas tetapi perkembangan multimedia dapat membantu perkembangan tulisan Jawi dalam pendidikan melalui perisian kursus dalam CD atau VCD yang memudahkan pengedaran yang lebih luas.

  • Perbanyakkan bahan pengajaran

Bahan pengajaran perlu diperbanyakkan misalnya buku-buku latihan yang berorientasikan pembelajaran kendiri dan juga melalui akhbar Utusan Melaysia yang dapat membantu perkembangan korpus bahasa melalui tulisan Jawi. Penggunaan akbar Jawi dalam darjah merupakan langkah yang perlu digalakkan di semua sekolah agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan praktikal. Kementerian Pelajaran seharusnya mengambil inisiatif untuk mengembangkan penulisan Jawi melalui peruntukan dalam jadual waktu persekolahan untuk pembelajaran. Kepentingan mempelajari tulisan Jawi samalah juga dengan kepentingan mempelajari Bahasa Melayu.

  • Memperluaskan pameran seni khat

Pameran seni khat juga seharusnya diperbanyakkan dan pelajar sekolah harus digalakkan mengunjungi pameran sedemikian supaya mendapat pendedahan yang sewajarnya tentang warisan Melayu yang kian dilupakan ini. Bengkel tentang penulisan Jawi dalam kalangan belia dan pelajar peringkat remaja dapat mempertingkatkan lagi kesedaran mempertahankan tulisan Jawi sebagai alat pengembangan ilmu. Selain daripada kemudahan bahan pengajaran, guru yang berpengalaman perlu dilahirkan untuk memenuhi keperluan pengajaran. Latihan dapat meningkatkan kaedah pengajaran yang lebih berkesan.

Kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran tulisan jawi perlu kepada kemahiran dan teknik yang tersendiri bagi menarik minat pelajar. Kini dalam konteks Pendidikan, penguasaan murid terhadap tulisan jawi sering menjadi satu topik perbincangan untuk melihat perkembangan penguasaan jawi masa kini. Perbincangan ini telah menjelaskan konsep dan huruf hijaiyyah yang digunakan dalam system Pendidikan Islam negara kita. Begitu juga  dengan membentangan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk memartabatkan penggunaan tulisan jawi sebagai sebahagian daripada warisan dan budaya Islam di Malaysia.Maka, sewajarnya, tulisan jawi mesti dimemartabatkan agar tulisan ini diangkat sebagai indentiti Malaysia dan menarik ramai pelancong lebih ramai ke negara ini.

Bibliografi

Ahmad, S. F. (2019, Oktober 30). Laman Menulis Gaya Sendiri. Didapatkan dari Tulisan Jawi Semakin Terancam: https://webctfatimah.wordpress.com/2010/10/30/ct20-tulisan-jawi-semakin-terancam/

Ismail Abas, e. (2012). Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam. Selangor: Open Universiti Malaysia.

Jamriy, Z. A. (2016). Strategi Pengajaran Pemulihan Jawi J-Qaf : Di Sekolah Rendah, Perak. Perak: Unviersiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd Shaidan Ahmad, e. (2019, September 19). Jawi Kuala Nerang : Tulisan Jawi Tulisan Bangsa Melayu. Didapatkan dari http://jawinerang.blogspot.com/2014/05/definisi-dan-makna-tulisan-jawi.html

Othman, S. (2015). Islam dan Kebudayaan Melayu. Selangor: Open Univerisit Malaysia.

Yaacob, N. R. (2007). Penguasaan Jawi dan Hubungannya Dengan Minat Dan Pencapaian Pelajar Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 161-172.

Ibrahim, O. M. I. (2020, July 10). Kempen Hari Jumaat Hari Jawi bermula hari ini. BH Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/07/709188/kempen-hari-jumaat-hari-jawi-bermula-hari-ini
Sahidan Jaafar. (2009, January). Orang Melayu Patut Malu Pada Boon Ka Kong. Utusan Karya Sdn Bhd, Januari 2009, 52–55.

Selamatkan Dari Jatuh Ke Jurang Yang Dalam

pengetahuan

Apakah yg menyelamatkan dari jatuh ke jurang yg dalam ?

Hidup ini kita perlukan data, data boleh diproses menjadi maklumat, maklumat blh diproses menjadi PENGETAHUAN, tp PENGETAHUAN sampai bila pun tidak akan capai ke PUNCAK kalau tidak bertemu dgn WISDOM.

Maka, dari YANG MAHA TAHU (Al-ALIM) itu lah yg akan memberitahu kita semua. tp kalau kita xmau abik tahu cam ne nk dapatkan lorong PENGETAHUAN itu ? Nk mau abik tahu ttg ALLAH, tak abik tau ttg jalan-jalanNya, agaknya cam ne ?

Menurut Zuky Al-Qalami (2020) andainya seorang itu telah menempuh era umur 40 an…Jika masih lebih cinta dan gemar pada dunia berbanding akhirat ada sesuatu yang tidak kena.

Kita lebih cintakan kehidupan dunia berbanding persediaan utk akhirat

Kita lebih bicarakan tempat makan yang sedap2 berbanding masjid2 atau majlis ilmu yang bicara hukum hakam yang kita banyak lagi jahil tentangnya. Bagaimana pula yg belum dapat baca al-Quran ?

Kita lebih sibuk mengumpul harta utk kehidupan dunia dan terlalu mengira utk menginfak/menderma bagi dana akhirat.

Kita lebih suka kepada pujian orang berbanding pujian Allah kepada makhlukNya.

Kerana dunia beratus KM sanggup kita redahi dan rentasi tapi kerana ilmu akhirat masjid depan rumah berat langkah utk hadir.

Andainya kita langsung tidak abik tau untuk belajar al-Quran ketika ini, kita sedar kita tidak pandai membaca al-Quran. Maka, bertindaklah sebelum terlambat. Call to action ! Kini,media sosial dgn senang kita dpt PENGETAHUAN tp apakah KESAN dari PENGETAHUAN yg kita dapat ?

Maka tanyakan diri kita tujuan kita apa sebenarnya… utk hidup selamanya di dunia?

Apakah kita lupa bahawa akhirat itu adalah tempat yang kekal abadi?

Rujukan :

Zeckry, M. S. (2019, February 19). Kelas Intensif Al-Quran Kuching • Wacana Az-Zeckry. Wacana Az-Zeckry. http://zeckry.net/2019/02/19/kelas-intensif-al-quran-kuching/

Gelapnya Hati

Nota Pengajian Bersama Syeikh Mukhtar Ali Ad- Dasuqi
gelapnya hati

Gelapnya hati, kenapa ? Sakitnya hatiku disini ke ? Irama dn lagu yg biasa dijadikan senam robik atau zumba ke ? Catatan penyakit induk yg ma`ani/batin yg dijumpai dan dikaji ribuan tahun iaitu hasad, kebiasaan org x hiraukan pun tapi apabila ia mmberi kesan pd kt apabila ditimpa atau terkena penyakit tersebut stlh kt rs hati xnyaman, jiwa kacau,gangguan/kerasukan jin dan akhirnya terkesan pd fizikal.Apabila kt sakit br kita endahkan dan mencr jalan selesai. Ketika ini bermula lapisan kesadaran. Kt peribahasa org dulu2 “Dahlah jatuh ditimpa tangga”

Punca penyakit hasad ini bermula dr satu titik hitam yg mewarnai kehitaman yg bertimpa yg asalnya manusia dilahirkan sbg fitrah dan suci akhirnya kita mengotorkan secara maknawi.

Sabda Nabi SAW :

 إنَّ المؤمنَ إذا أذنب ذنبًا كانت نُكتةٌ سوداءُ في قلبِه ، فإن تاب ، ونزع ، واستغفر صقَل منها ، وإن زاد زادت حتَّى يُغلَّفَ بها قلبُه ، فذلك الرَّانُ الَّذي ذكر اللهُ في كتابِه : كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

Rasulullah S.A.W bersabda:

“Sesungguhnya seseorang mukmin apabila dia melakukan satu dosa, maka akan tumbuh pada hatinya satu titik hitam, sekiranya dia bertaubat dan meninggalkan dosanya itu serta memohon ampun, hatinya kembali menjadi bersih. Jika dia berterusan melakukan dosa, maka titik hitam itu akan terus merebak, itulah penutup (ran) yang disebut oleh Allah di dalam kitabNya : ” Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran, dengan sebab (perbuatan maksiat) yang mereka kerjakan “. (HR Ibn Majah dengan sanad Hasan)

Maka titik hitam tersbt jd penyakit dinamakan RAN menutupi segala kebaikan atau keimanan sehingga Allah SWT menyebut sebagai Nafsu Ammarah. Sbgmana disebut dalam firmanNya :

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maksudnya : ” Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku : sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku ( maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu ). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani “.
( Surah Yusuf : 53)

Gelapnya hati ! RAN itu sbg penutup kpd cahaya yg pd hakikatnya dpt menembusi sgla ilmuNya. Apabila tertutup maka iblis mengarahkan keturunannya bernama syaitan untuk menjauhkan manusia itu kpd kebaikan atau keimanan kpd Allah SWT. Bermulalah apa yg kuar dr hati itu hasad, berfikiran jahat, perkataan yg negative atau jahat. Hati ibarat Sultan, apabila syaitan menjadi Sultan mk smua akn jd rs yg jahat, tak senang dgn org dan rs x nyaman bila x dpt buat kejahatan.

Olh itu, penyakit hasad ini mula bermaharaja dlm diri seseorg itu yg melampaui mk lama-lama dipelihara smp berlemak dlm hati, so apa yg dipdg oleh mata mula jd jahat, sbb itu Rasulullah SAW sebut penyakit Ain itu benar ! sehingga membahayakan dan merosakan org lain. Hakikatnya Allah sebut x da manfaat pun pd akhirat kelak harta dan anak kecuali org tu bawa hati yg sihat/sejahtera. Sbgmana yg difirmankan dalam surah Asyuara` : 88

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

Sabda Baginda SAW bermaksud: “Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun, jika seandainya daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya. Daging yang dimaksudkan adalah hati”. (Hadis Riwayat Bukhari dari Nu’man bin Basyir).

Allah SWT menjelaskan mengenai hati yang mati ini melalui firman-Nya bermaksud : “Apakah sama orang yang dilapangkan Allah SWT dengan cahaya petunjuk dan orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan? Maka, kecelakaan besarlah bagi orang yang keras hatinya daripada menerima peringatan. Mereka sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata.” (Surah az-Zumar, ayat 22).

Justeru,hati yang hidup ialah hati yang sentiasa bersih dan suci daripada titik noda dan dosa. Hati perlu dididik dengan sifat mahmudah seperti ikhlas, rendah diri, dan zuhud agar ia tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dengan zikrullah, ikuti kelas mengaji dan mendalami ilmu agama dapat merawat hati agar dijauhi penyakit keras hati.

Bibliografi

Al-Hadith. (n.d.). الدرر السنية - الموسوعة الحديثية. الترغيب والترهيب. Retrieved May 31, 2020, from https://www.dorar.net/hadith/sharh/85947
al-Quran. (n.d.). القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة الشعراء - الآية 88. Retrieved June 1, 2020, from https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura26-aya88.html#saadi
al-Quran. (n.d.). القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة المطففين - الآية 14. Retrieved May 31, 2020, from http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya14.html
Muhammad Soulhiey Zeckry. (2020, May 28). Bahaya Penyakit Ain Tanpa Disedari • Wacana Az-Zeckry. Wacana Az-Zeckry. http://zeckry.net/2020/05/28/bahaya-penyakit-ain-tanpa-disedari/
طه محمد الساكت. (2013, March 23). العين حق. www.alukah.net. http://www.alukah.net/sharia/0/52319/
1 2 3 7