Konsep Uqubah Dalam Islam

Syariah Islam terus unggul dengan kesempurnaannya yang dijamin oleh Allah SWT yang menampilkan penyelesaian kepada masalah jenayah yang dihadapi oleh masyarakat manusia. Falsafah yang berteraskan Rabbani telah membuktikan bahawa dalam sejarah kemanusiaan mereka menghadapi masalah jenayah dengan tenang dan berjaya. Pelaksanaan Undang-undang Jenayah Islam dengan tegas dan adil yang mengenakan hukuman potong tangan ke atas pencuri, hukuman Qisas ke atas pembunuh di Mekah dan Madinah, banyak membantu mengurangkan jenayah.

Walau bagaimanapun tugasan ini merupakan salah satu usaha pencerahan pelaksanaan hukuman keseksaan menurut pertimbangan syariah dan realiti perundangan serta Masyarakat, walaupun Hudud berdepan pelbagai polemik dalaman dan luaran sebelum dimartabatkan sebagai undang-undang, walaupun dalam negara Islam sendiri.

Oleh itu, hudud bukan sekadar undang-undang jenayah, tetapi dilihat sebagai simbol dan kemuncak kepada pelaksanaan syariah secara menyeluruh dalam negara Islam. Di samping itu, penulis membincangkan mengapa majoriti negara Islam tidak melaksanakan hudud yang merupakan satu bahagian daripada hukuman jenayah Islam, juga menjelaskan pandangan sarjana Islam kontemporari tentang pelaksanaan hukum hudud masa kini. (Zainuddin Jaafar, 1990)

Selain itu, penulis mengemukakan cadangan dalam menangani isu takfir yang lahir daripada polemik hudud yang berpunca kejahilan, pemahaman Islam yang menyeleweng, ketegangan politik kepartian dan kepentingan pengaruh tertentu.

» Read more

Pembahagian Jenis Hukuman : Fiqh Jinayah

PEMBAHAGIAN JENIS HUKUMAN

Terdapat pelbagai pembahagian bentuk hukuman yang dilakukan oleh Fuqaha` dalam Fiqh Jinayah. Bagaimanapun, pembahagian tersebut dibuat berasaskan kriteria yang tertentu dan jenis jenayah.

1.0      Hukuman Hudud

Hudud segi bahasa bermaksud cegah (al man‘u) mencegah manusia daripada melakukan kesalahan yang membawa kepada pelaksanaan hukuman itu. Jenayah hudud ini dihukum dengan hukuman yang tetap (uqubah muqaddarah), dikira sebagai hak Allah. Kadi tidak mempunyai sebarang kuasa budi bicara untuk mengurangkan hukuman, menambah atau menggantikan hukuman. Kadi juga tidak ada kuasa mengampun.

Kadi hanya menjalankan perbicaraan dan menjatuhkan hukuman yang tetap itu. Hukuman ini dilaksanakan demi kebaikan orang ramai.

Dalam hubungan ini kepentingan individu diketepikan. Hukuman ini tegas dan tidak dilonggarkan barang sedikit pun bagi menjamin keutuhan masyarakat, sistem undang-undang dan mengelakkan pertambahan kadar jenayah.

1.1  Jenayah Hudud

(i) Zina

Dalam jenayah zina, syariah membezakan hukuman antara seorang muhsan (iaitu seorang yang telah berkahwin) dengan bukan muhsan. Bagi pesalah yang muhsan hukumannya adalah rejam (berdasarkan ayat yang telah dimansuhkan bacaannya tetapi hukumnya masih terpakai iaitu, “Orang tua lelaki dan orang tua wanita jika mereka melakukan zina, hendaklah direjam kedua-duanya.

Dalam satu hadis Rasulullah bersabda:

Tidak halal darah seorang Muslim yang telah bersaksi bahawasanya tiada tuhan yang disembah dengan sebenamya melainkan Allah dan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara: penzina yang telah berkahwin, pembunuh orang dan orang yang meninggalkan agamanya.

Sementara pesalah yang bukan muhsan hukumannya sebat 100 rotan di khalayak ramai, sesuai dengan firman Allah :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

 

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat setiap seorang daripada kedua-duanya seratus kali dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap kedua-duanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu sekumpulan daripada orang yang beriman. (an-Nur: 2)

Hukuman zina dikenakan dengan berat, sebab jika ini tidak dilakukan ia akan menjejaskan kelangsungan hidup manusia dalam bentuk yang sesuai dengan fitrah kejadiannya. Zina akan menjadikan manusia kehilangan harga diri, keluarga dan sanak saudara. Kesemua perkara tersebut memang diatur sedemikian rupa oleh Islam melalui institusi perkahwinan dan kekeluargaan.

Penzina yang muhsan dikira melakukan dosa besar ke atas setiap manusia dan kemanusiaan sejagat. Itulah sebabnya setiap hukuman merupakan balasan bagi dosa yang dilakukan oleh penzina itu.

(ii) Qazaf

Hukuman bagi kesalahan qazaf atau menuduh orang berzina ialah sebat lapan puluh kali dan kesaksiannya ditolak selama-lamanya. Hukuman ini diperuntukkan dalam firman Allah.

Dan orang yang melemparkan tuduhan berzina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawa empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik.

Pesalah dalam kes ini bukan sahaja dihukum disebabkan berdusta, tetapi disebabkan dia telah menjatuhkan kehormatan wanita yang tertuduh, menjejaskan kehidupan, pekerjaan, hubungan sosial dan sebagainya. Selain dikenakan sebat 80 rotan, penyaksiannya tidak diterima hinggalah ia bertaubat.

Ini memandangkan kesaksian sangat tinggi kepentingannya dalam undang-undang Islam. Gabungan hukuman fizikal (sebat) dan hukuman yang bukan fizikal (tidak diterima sebagai saksi) menjadi deraan yang lebih kuat kepada pesalah ini.

(iii)      Minum arak

Seorang penjenayah yang aqil baligh dan telah disabitkan bersalah kerana kesalahan minum arak hendaklah dikenakan hukuman hudud. Sekiranya penjenayah itu seorang yang merdeka, ia hendaklah disebat 40 rotan. Sekiranya ia hamba, hukumannya ialah sebat 20 rotan.

Syariah telah memerangi arak demi menjaga kemurnian akal fikiran manusia yang sepatutnya digunakan untuk kebaikan. Dari sudut perubatan, tabiat ini boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya.

Demikian juga halnya dengan penghisap dadah, seperti yang jelaskan oleh Syeikul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya al-Siyasah al-Syariyyah:

Sesungguhnya menghisap dadah (seperti ganja, candu dan lain-lain) dan penghisap (penggunaannya) dikenakan hukum hudud seperti yang dikenakan kepada peminum arak, malah ia lebih teruk daripada arak.

(iv)      Mencuri

Mencuri ertinya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi. Sesetengah ulama membahagikannya kepada jenayah mencuri yang kecil dan merompak. Apabila sabitan dibuat, penjenayah akan dihukum dengan hukuman hudud, iaitu potong tangan hingga ke pergelangan tangan kanan.

Sesiapa juga tidak berhak memberi keampunan atau menukar hukuman itu kepada hukuman yang lain atau diringankan.

Firman Allah bermaksud, “Pencuri lelaki dan wanila, potong tangan kedua-duanya, sebagai balasan perbualannya dan hukuman daripada Allah” (al-Maidah: 38).

Mencuri dihukum dengan hukuman yang berat lantaran pencuri (pesalah) ingin mengambil jalan mudah untuk mencapai kesenangan iaitu di atas titik peluh dan air mata orang lain yang berusaha. Wang atau harta yang dicuri itu juga kemungkinan untuk ahli keluarga orang miskin, anak yatim dan sebagainya yang apabila dicuri tentulah menjejaskan kebajikan orang ramai. Sifat mencuri ini juga mendatangkan sifat malas berusaha dan suka mengambil jalan mudah untuk mencapai kemahuan, walaupun dengan cara yang haram.

(v)       Jenayah merompak (hirabah)

Merompak bermaksud mengambil harta atau membunuh atau mengugut dengan menggunakan senjata. Jenayah ini dianggap sebagai jenayah mencuri yang besar (sariqah kubra) kerana ia boleh berlaku dalam empat keadaan:

  1. Cuba mengambil harta dengan cara menakutkan manusia, tetapi harta itu tidak diambil dan tiada orang yang dibunuh.

  2. Cuba mengambil harta dengan cara yang sama, harta diambil, tetapi tiada orang yang dibunuh.

  3. Cuba mengambil harta dengan cara yang sama, harta tidak diambil, tetapi orang dibunuh.

  4. Cuba mengambil harta dengan cara yang sama, harta diambil dan pembunuhan juga dilakukan.

 

Jelaslah, bahawa jenayah merompak ini berbeza dengan jenayah mencuri yang biasa kerana ancaman terhadap harta dilakukan secara terang-terangan dan seterusnya mengancam nyawa mangsa.

Hukuman terhadap perompak dinyatakan dalam ayat yang berikut:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerosakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka bertimbal balik atau dibuang negeri…. ( al-Maaidah: 33 )

(vi)      Murtad

Maksud murtad dari segi bahasa ialah ‘kembali’ dari sesuatu keadaan kepada suatu keadaan yang lain. Dari segi syarak, murtad bermaksud keluar daripada agama Islam kerana agama kafir, sama ada dengan perkataan, secara sengaja atau bergurau atau dengan perbuatan yang melampaui batas ajaran Islam, atau dengan iktikad (kepercayaan).

Murtad termasuk dalam kesalahan yang besar. Oleh itu hukuman yang sangat berat dikenakan terhadap orang yang melakukan jenayah ini. Allah berfirman, yang bermaksud, “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang terpaksa kafir pada hak hatinya tetapi dalam iman (maka dia tidak berdosa) (an-Nahl: 106).

 

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang bermaksud, “Barang siapa yang menukar agamanya (agama Islam) maka bunuhlah dia.” Dengan berpandukan ayat al-Quran,_hukuman bagi kes murtad ialah bunuh, tanpa mengira jantina, dengan syarat tertuduh itu mukalaf.

(vii)     Zalim (Bagky)

Baghy diertikan sebagai kezaliman yang melampaui had dan batasan. Ia juga dikenali sebagai ‘penderhakaan’, menentang pemerintah atau imam dalam erti kata orang-orang Islam yang menentang pemerintah dengan tidak mematuhinya dan meninggalkan pimpinannya.

Niat derhaka ini dilakukan dengan melampaui batas dan menjejaskan ketenteraman awam. Dalam hal ini Allah berfirman,

Dan jika ada dua golongan daripada mukmin berperang, maka didamaikan antara kedua-duanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya kepada golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah (al-Hujurat: 6).

Jelaslah bahawa penjenayah baghy dihukum dengan hukuman bunuh. Ini adalah kerana jenayah ini menimbulkan kekacauan dan mengganggu keamanan dalam negara.

» Read more

1 2 3 7