Cara Mudah Menulis Tajuk Kajian

cara mudah menulis tajuk kajian

cara mudah menulis tajuk kajian

Dunia penyelidikan sebenarnya sangat mencabar minda, jiwa dan emosi si penyelidik. Tak kira dari tahap mana penyelidik tersebut sama ada degree, sarjana mahupun doktor falsafah sudah pasti mempunyai cabaran yang bukan sedikit. Dalam usaha menyiapkan penulisan latihan ilmiah, disertasi mahupun tesis, setiap penyelidik diuji dengan kaedah dan keperluan penyelidikan yang kadang-kadang menyesakkan nafas dan emosi. Yang mana ada kalanya tersepit di antara amanah dan keperluan kerjaya, hal-hal rumahtangga mahupun masalah personal yang gagal diseimbangi.

Akhirnya buntu untuk tulis tajuk kajian. Ada yang berlaku dengan tajuk yang berubah-ubah. Ada juga yang keliru dengan bidang apa yang ingin dikaji. Kenapa semua ini berlaku?

Susah kan untuk kenal pasti fokus penyelidikan ini. Kenapa sampai beberapa semester, antara masalah yang sering dihadapi pelajar ialah masih belum ada tajuk? So, apakah cara mudah menulis tajuk kajian ni ? Sebelum ni saya ada mencatat contoh kajian ilmiah.

Menurut Dr Rosmawati tips penting kepada penyelidik antaranya :

1-Fahami dan kenal pasti fokus penyelidikan kita. Bidang kajian apa yang ingin kita kaji. Sudah tentu pemilihan fokus penyelidikan banyak bergantung kepada minat kita. Bidang apa yang paling kita minat yang perlu disesuaikan dengan kepakaran penyelia kita apatah lagi keperluan insititusi kita lebih-lebih lagi jika kita adalah pelajar tajaan ataupun pemegang biasiswa kerajaan.

2-Bermulanya penyelidikan kita apabila kita kenal pasti fokus penyelidikan yang mengarahkan kita kepada sorotan literatur untuk menjadi lompang ilmu (gap of knowledge’ dalam permasalahan kajian kita. Namun, ada pelajar yang sangat keliru kerana mereka bermula dengan tajuk kajian.

Justeru, jika mereka tidak dapat tajuk yang sesuai dan menarik menyebabkan mereka ‘stuck’ di situ. Sedangkan takde masalah dengan tajuk selagi kita faham fokus dan bidang kajian. Tajuk boleh berubah-ubah.

3- Perlu difahami bersama kaedah penyelidikan kerana tajuk bidang penyelidikan kualitatif sudah tentu berbeza dengan tajuk yang cenderung kepada penyelidikan kuantitatif. Penyelidik ataupun penyelia yang mahir, tengok tajuk pun sudah tahu pelajar tersebut melakukan kajian kualitatif ataupun kuantitatif.

Cara Mudah Menulis Tajuk Kajian

 

1-Tajuk kajian mestilah jelas, ringkas dan padat. Sebaiknya tajuk kajian tidak lebihh 12 patah perkataan. Sekiranya tidak dapat dielakan 14 patah perkatan masih boleh diterima. Kalau boleh elakkan tulis tajuk yang panjang dan meleret-leret. Masukkan elemen-eleman yang penting saja.

 

2-Tajuk kajian yang baik adalah tajuk yang boleh beroperasi (working title) iaitu mengandungi semua elemen penting seperti bidang kajian, reka bentuk kajian, tujuan kajian, populasi atau subjek kajian, pemboleh-pemboleh ubah yang terlibat dan lokasi kajian. Tajuk kajian yang memberi info lengkap seperti ini memudahkan penyelidik lain dan pihak berkepentingan membuat rujukan dan mengambil panduan.

 

Dalam contoh tajuk kajian itu, pembaca boleh kenal pasti bahawa bidang kajian adalah kepimpinan pendidikan, reka bentuk adalah kajian kolerasi, manakala tujuan kajian adalah untuk memperihal hubungan antara pemboleh-pemboleh ubah kajian.

Pemboleh ubah kajian pula adalah kepimpinan pengajaran kompetasi pengajaran dan pencapaian akademik.

Daripada tajuk itu, pembaca boleh mengetahu bahawa subjek atau populasi kajian adalah guru, lokasi kajian adalah sekolah, manakala tempat kajian adalah di negeri Kelantan. Dalam 12 patah perkataan, tajuk tersedia memaparkan semua elemen-elemen penting kajian, begitulah contoh penulisan tajuk yang baik.

Oleh itu perlu diingat, usah terlalu digusarkan tajuk kajian, utamakan area, isu dan fokus kajian terlebih dahulu. Ibarat siapkan rumah dulu, baru buat peti surat dan tulis alamat rumah pada peti surat itu. Jangan terlalu gopoh membeli peti surat dan cetak alamat atasnya, sedangkan rumah belum siap, tanah pun belum beli lagi.

Baiklah itulah antara cara mudah menulis tajuk kajian, pada siri akan datang saya akan beri lagi contoh bagi hadam.

3 Perkara Penting Menulis Abstrak

3 perkara penting menulis abstrak

3 perkara penting menulis abstrak

Kali ini zeckry.net mencatatkan mengenai hal-hal berkaitan dengan penyelidikan dan beberapa langkah penting dalam penulisan kajian ilmiah atau tesis.

Tips kali ini penting dalam penulisan kajian ilmiah yang dipanggil abstrak.

3 Cara Penting Menulis Abstrak

 

1-Abstrak hendalah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan diikuti oleh terjemahannya dalam Bahasa Inggeris di halaman yang berikutnya.

2-Abstrak mestilah ringkas dan padat ditulis dalam satu paragraf serta tidak melebihi 300 patah perkataan dalam satu halaman sahaja.

Abstrak tidak sama dengan sinopsis atau ringkasan tesis.

3-Mesti mengandungi masalah yang hendak diselesaikan, cara penyelesaian, proses penyelidikan dan keputusan yang diperolehi.

Sekiranya kajian yang dibuat dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah dalam bahasa tersebut dan dikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu.

 

Ada beberapa contoh disini :

Contoh 3 Perkara Penting Menulis Abstrak

Kajian ini membincangkan nilai-nilai Tasamuh dan persepsi pelajar-pelajar bukan Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) terhadap undang-undang jenayah Islam. Signifikan kajian ini adalah kerana undang-undang jenayah Islam sering dilihat dari aspek hukumannya sahaja. Manakala aspek-aspek tasamuhnya jarang diketengahkan. Hal ini sedikit sebanyak menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan bukan Islam terhadap undang-undang jenayah Islam.

 

Oleh itu, abstrak dapat memudahkan kita dalam membuat kajian ilmiah, makalah dan skripsi. Dengan abstrak, semua perkara penting kita menemui dari awal sehingga menghindari penulisan karya ilmiah tersasar jauh dari pokok perbincangan yang telah ditetapkan sebelum ini terletak pada abstrak.

Perlu diingatkan, abstrak sebagai pemudah cara bagi pembaca jurnal atau artikel ingat 3 perkara penting menulis abstrak tadi kerana semua point-point penting telah dijelaskan pada awal sehingga kesimpulan. Pembaca akan lebih mudah membayangkan apa saja isi dari karya ilmiah tersebut.

Selain itu, jika abstrak disusun dengan menarik, sudah tentu menarik minat pembaca untuk mengetahui lebih lanjut. Abstrak juga seumpama kulit buku. Jika tidak menarik, pasti pembaca akan malas untuk membaca isi keseluruhan dari karya ilmiah tersebut

Tuntasnya, ingat dulu 3 perkara penting menulis abstrak kita akan bincang apa kelebihannya pada posting akan datang.

1 2 3 4 5 10