Isu DNA sebagai Dakwaan Dan Tuntutan Menurut Perspektif Islam

Perundangan Islam adalah sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup dan nilai murni yang ditetapkan oleh al-Quran dan as-Sunnah, yang kemudiannya dihuraikan dengan lebih terperinci oleh para ulama Islam awallin dan mutakhirin. Sumber-sumber bagi undang-undang Islam atau lebih tepat syariah, ialah al-Quran, Sunnah, Ijma` dan Qiyas, di samping sumber-sumber tambahan tertentu seperti Istihsan, Istishab dan maslahah mursalah, yang diakui oleh mazhab-mazhab fiqh Islam. Sumber-sumber tambahan bagaimanapun bukanlah sesuatu yang asing atau terpisah dari sumber-sumber asasi tadi, khususnya al-Quran dan Sunnah.

Walau bagaimanapun, perundangan Islam sentiasa berkembang dan terarah kerana nilai-nilai dan batasannya sudah ditetapkan oleh sumber-sumbernya utamanya. Maka, sehingga hari ini perundangan Islam tidak berbeza dengan apa yang diajar dan dipraktikkan oleh junjungan besar Rasulullah SAW dan para sahabatnya hampir 1400 tahun yang lalu.

Namun, dari segi pelaksanaan, ada yang menghujah bahawa setakat mana undang-undang Islam dapat dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan si pelaksanaanya, sesuatu yang menjadi alasan kepada wujudnya rukhsah yang diizinkan oleh Syariat Islam sendiri. Bagaimanapun, ini tidak harus dikelirukan dengan penerimaannya, yang mesti total dan menyeluruh. Soal penerimaan hukum Islam berkait terus dengan soal keimanan,

Secara umumnya undang-undang keterangan berfungsi sebagai kaedah untuk menentukan fakta dan bukti yang boleh dikemukakan di dalam mahkamah.  Undang-undang keterangan  Islam  di  Malaysia  diperuntukkan  di  dalam enakmen keterangan melalui Mahkamah Syariah negeri-negeri.

Oleh yang demikian, topik ini akan membincangkan konsep pembukitan dalam tatacara perundangan Syariah yang berkaitan dengan jenayah zina yang melibatkan anak tidak sah taraf dan jenayah tuntutan pampasan terhadap kecederaan.

Di samping menganalisis isu DNA yang menjadi bukti dakwaan dan tuntutan menurut perspektif Islam dalam perbicaraan di Mahkamah Syariah. Penulis juga, akan membincangkan berkaitan dengan syarat yang menjadi kesaksian dalam Islam, sebagai contoh tatacara dan keterangan jenayah zina tidak sama dengan jenayah curi. Begitu juga kesaksian dalam kes zina, tidak sama dengan kesaksian kes curi, sekalipun zina dan curi dalam komponen jenayah hudud.

» Read more

1 2