Keutuhan Penanda Wacana

Jenis Penanda Wacana
Jenis Penanda Wacana

Menurut Abdu Aziz & Masuri (2006) keutuhan wacana terzahir apabila cara penggunaan penanda wacana diserasikan dgn unsur-unsur linguistik dan tautan idea yg disampaikan. Manakala Safiah Karim (2010) mengatakan bhw penanda wacana sbg perkataan atau rangkai kata yg menyatakan kesinambungan dlm teks yg terdiri elemen-elemen penanda leksikal, rujukan, penghubung, penggantian serta elipsis (pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dlm ayat seterusnya).

Sblm ni sy ada catatkan Cara Guna Penanda Wacana, kali ni mari kita memahami jenis-jenis penanda wacana, penanda wacana digunakan utk memantapakn lg keutuhan wacana bagi :

1-Mengaitkan perenggan dgn perenggan cth : penanda wacaa utk merumuskan hujah ialah sbg penyimpul kata, akhir kata dan kesimpulan

2-Maksud tambahan : ialah lagi, serta, di sampung itu dan selanjutnya.

3-Menunjukkan masa iaitu pd mulanya, apabila, semasa dan ketika

4-Perbandingan iaitu sesuai dengan, serupa dgn, dan seperti juga

5-Urutan, iaitu kemudian daripada itu, selepas itu, pertama, seterusnya, akhirnya dan kedua

6-Menunjukkan pertentangan iaitu bagaimanapun, sebaliknya, namun begitu, tetapi dan sungguhpun

7-Menunjukkan tempat iaitu bertentangan dengan, berhampiran dgn dan bersebelahan dgn

8-Menunjukkan pernyataan semula iaitu seperti yg diterangkan, dgn kata lain dan iaitu

9-Pengesahan iaitu pastilah, sebenarnya, sewajarnya, sesungguhnya, sememangnya, tentulah dan

10-Menunjukkan contoh iaitu umpama, bagai, bak kata, contoh, seperti, sebagai, laksana dan macam

Sehubungan itu, terdapat tiga jenis penanda wacana pada skala besar iaitu penanda kronologi, penanda organisasi dan penanda idea seperti minda minda di atas.

Tuntasnya, keutuhan penanda wacana ini akan terserlah bila ada elemen-elemen yg mengikut jenis penanda wacana kerana jenis penanda wacana antaranya menghubungkan organisasi penulisan yg berfungsi menghubungkan bahagian wacana dgn bhg wacana lain dan memaklumkan pembaca apa2 yg dibuat atau didedahkan kpd bilangan tertentu spt dlm hubungan ini.

Rujukan :

Zeckry, M. S. (2020, June 18). Cara Guna Penanda Wacana • Wacana Az-Zeckry. Retrieved June 19, 2020, from http://zeckry.net/2020/06/18/cara-guna-penanda-wacana/

Cara Nak Faham Hipotesis Kajian

Cara Faham Hipotesis Kajian
Kosmo, 27 April 2015, ms 23, Rencana Utama

Sebelum ini sy ada bincangkan cara penulisan ilmiah, cam ne nk fham hipotesis kajian ? langkah pertama fahami dulu pandangan2 sarjana, kadang2 ada ‘jelmaan’ kecelaruan pd pemeriksa kertas projek, tesis, disertasi, kajian ilmiah sebab ‘tidak bijak’ untuk memahami apa itu hipotesis kajian dalam metodologi penyelidikan bg subjek sains gunaan dan sewaktunya, sdgkan pelajar seliannya dah dpt tangkap nk buat kualitatif atau kuantitatif. Kadang2 ada juga pemeriksa ni tak hadam betul2 utk membezakan kualitatif dgn kuantitatif. So, penulis terpanggil untuk kemukakan beberapa pandangan sarjana antaranya :

Menurut Idris Awang (2009), hipotesis boleh ditakrifkan sebagai penyataan sementara tentang hubungan antara dua atau lebih unsur. Pemyataan ini hendaklah dibuktikan di akhir kajian sama ada boleh diterima atau tidak.

Pembuktian ini memberi input kepada penyelesaian terhadap masalah yang dikaji. Terdapat beberapa bentuk pemyataan hipotesis yang biasa digunakan oleh penyelidik untuk kajian mereka:

i. Pemyataan yang tegas: Pelajar yang menguasai tulisan jawi dapat mempelajari bacaan al-Quran dengan mudah.

ii. Bermula dengan perkataan ‘sekiranya’ (atau perkataan lain yang seumpamanya): Sekiranya pelajar menguasai tulisan jawi. beliau akan dapat mempelajari bacaan al-Quran dengan mudah.

iii. Mencari hubungan: Terdapat hubungan antara penguasaan tulisan jawi dengan penguasaan bacaan al-Quran.

iv. Menilai pengaruh: Tahap penguasaan tulisan jawi mempengaruhi tahap penguasaan bacaan al-Quran.

Dalam analisis statistik terdapat dua jenis hipotesis: hipotesis altemat dan hipotesis nul. Hipotesis altemat ialah seperti di atas, manakala hipotesis nul ialah sebaliknya, seperti ‘Tahap penguasaan tulisan jawi tidak mempengaruhi pencapaian dalam penguasaan bacaan al-Quran’, atau ‘Tidak terdapat hubungan antara penguasaan tulisan jawi dengan penguasaan bacaan
al-Quran’.

Pengujian statistik dibuat terhadap hipotesis nul. Sekiranya hipotesis nul ditolak atau tidak terbukti benarnya, hipotesis alternat itulah yang diterima sebagai benar. Demikianlah sebaliknya.

Perlu juga diambil perhatian bahawa tidak semua kajian menggunakan hipotesis, khususnya kajian-kajian kualitatif. Dalam hal ini penyelidik mungkin merasakan bahawa beliau tidak memerlukan pernyataan hipotesis. Tujuan atau objektif kajian sudah memadai baginya untuk menganalisis data. Diwujudkan hipotesis pada asasnya adalah membantu penyelidik dalam proses analisis data supaya lebih terfokus.

Bibliografi

Idris Awang. (2009). Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengajian Islam. Selangor: Kamil & Shakir Sdn Bhd.
Ahmad Sunawari Long. (2014). Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Cara Guna Penanda Wacana

Sesuatu teks atau petikan hanya dianggap sbg sbuah wacana jika mempunyaki ciri2 yg utuh. Tnpa ciri yg utuh ini sesebuah teks atau petikan tu hanyalah sekumpulan ayat yg x bermakna. Camne nk tau wacana yg utuh ? kena ada unsur2 penting yg membentuknya :

Perkataan—–>Frasa——>Klausa——->Wacana

Keutuhan wacana ni dpt dikesan cam ne? blh je nk kesan dgn rasa wujudnya susunan yg berurutan atau teratur dlm sesuatu wacana.

Ciri ni sgt penting kerana dpt menentukan sesuatu ujaran atau tulisan tu ada wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yg x teratur.

Penanda Wacana
Jenis Penanda Wacana

Penanda wacana digunakan untuk menulis ringkasan dan pemahaman, karangan.

i) Penanda wacana untuk memulakan karangan

 1. Pada era globalisasi ini,
 2. Dalam meniti arus kemodenan ini,
 3. Dewasa ini,
 4. Pada masa ini,
 5. Kini,
 6. Dasawarsa ini,
 7. Sejak sedekad yang lalu,
 8. Kebelakangan ini,
 9. Belakangan ini,
 10. Sejak akhir-akhir ini,
 11. Baru-baru ini,
 12. Umum mengetahui bahawa,
 13. Sejak zaman-berzaman
 14. Sejak dahulu lagi
 15. Pada tahun-tahun belakangan ini,

ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan

 1. Antara, (untuk perenggan kedua)
 2. Selain itu,
 3. Di samping itu,
 4. Sementara itu,
 5. Dalam pada itu,
 6. Lain daripada itu
 7. Dalam pada itu,
 8. Seterusnya,
 9. Begitu juga dengan
 10. Ahkir sekali,

iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan

 1. Saya berpendapat demikian kerana
 2. Hal ini demikian kerana
 3. Hal ini berlaku kerana
 4. Hal ini terjadi kerana
 5. Hal ini disebabkan oleh
 6. Hal ini wujud akibat daripada
 7. Hal ini bersangkut-paut dengan
 8. Hal ini berpunca daripada
 9. Hal ini tercetus apabila
 10. Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya……………..

iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan

 1. Misalnya,
 2. Contohnya,
 3. Sebagai contoh,
 4. Tamsilnya,
 5. Seperti yang kita sedia maklum,
 6. Antaranya adalah seperti
 7. Satu contoh
 8. Satu cara
 9. Antara contoh

v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh

 1. Hal ini mengakibatkan
 2. Hal ini menyebabkan
 3. Oleh itu,
 4. Maka,
 5. Oleh hal yang demikian,
 6. Oleh sebab itu,
 7. Jelaslah bahawa
 8. Justifikasinya,

vi)Penanda menutup isi

 1. Kesannya,
 2. Natijahnya,
 3. Akibatnya,
 4. Akhirnya,
 5. Dengan itu,
 6. Kesudahannya,
 7. Dengan berbuat demikian,
 8. Dengan keadaan sedemikian,

vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat

 1. justeru
 2. juga
 3. malah
 4. malahan
 5. tambahan pula
 6. sementelahan
 7. bahkan juga
 8. sekali gus
 9. di samping
 10. bahkan
 11. malar-malar

viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup

 1. Kesimpulannya,
 2. Intihanya,
 3. Secara tuntas,
 4. Tuntasnya,………….
 5. Konklusinya,
 6. Sebagai penutup wacana,
 7. Sebagai penghias bicara akhir,
 8. Sebelum mengakhiri wacana ini,
 9. Secara keseluruhan,
 10. Secara total,
 11. Akhir kata,

ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza

 1. Walau bagaimanapun,
 2. Namun demikian,
 3. Namun begitu,
 4. Meskipun,
 5. Daripada perspektif yang berbeza,
 6. Jika dilihat dari sudut lain,
 7. Dengan kata lain,
 8. Kontradiksinya,
 9. Di sebalik itu,
 10. Dalam pada itu,
 11. Dari sudut lain,

x) Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa, slogan dan kata-kata hikmat

 1. ___bak /seperti kata peribahasa,
 2. ___bak kata peribahasa Melayu,
 3. ___bak kata pepatah Melayu,
 4. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll
 5. ___bak kata mutiara,
 6. ___bak peribahasa,
 7. ___bak pepatah,
 8. ___bak kata cendekiawan,
 9. ___persis kata peribahasa,
 10. ___persis kata peribahasa Melayu,
 11. ___persis kata orang tua-tua,
 12. ___persis kata mutiara,
 13. ___persis peribahasa,
 14. ___persis kata cendekiawan,
 15. Hal ini sama dengan peribahasa
 16. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni
 17. Fenomena ini dikatakan
 18. Masalah ini sama dengan peribahasa
 19. Saya yakin kalau slogan _ diamalkan
 20. Saya berharap agar slogan _ dijadikan pegangan oleh semua

Bibliografi :

Faridah Nazir, Hashimah Ibrahim, Norhiza Mohd. Salleh, & Zairinah Mohd. Shukur. (2014). Wacana penulisan.

Apa itu Objektif Kajian ?

Sebelum ini sy ada catatkan Keliru Matlamat Kajian Dan Objektif Kajian, kali ni sy nk lunaskan agar kita perlu faham apa itu matlamat dan objektif kajian.

Bila kita nyatakan masalah dan soalan kajian kita kemukakan perkara yg akn dikaji, maka pernyataan objektif kajian adalah utk memperjelaskan benda atau perkara apa yg akn dicapai di akhir kajian tersebut. Penyataan ni mesti selaras. Ciri penting penyataaan ini ialah :

-Mesti JELAS/NYATA

-x de unsur/elemen yg blh jd keliru

Penyataan yg kabur akn hanya mengelirukan penyelidik sendiri mengenai apa sebenarnya yg hendak dicapai.

Kalau nk mudah guna kaedah ni yg sll dipakai utk memandu kita buat penyataan objektif kajian. Klau kita pakai cara mudah ni mesti kita (penyelidik) blh buat penyataan yg kemas, rapi, padat dan BERFOKUS…apa kaedah itu ? nk tau apa dia senang je..

Apakah objektif kajian ?

Pernah dengar SMART GOAL ?

Kaedah SMART mesti blh membantu anda !

S – Spesifik : setiap penyataan objektif hendaklah JELAS tentang apa yg nk capai.

M-Meansureable : blh dinilai pencapaianya. xde maknanya letak penyataan yg subjektif, tp payah utk nilai pencapaianya.

A-Achievable : mampu utk dicapai. yg nk dicapai tu biarlah praktikal dan dlm ‘rumah’ atau lingkungan kemampuan yg ada. xde makna buat pernyataan objektif yg terlalu IDEAL dan SUKAR, akhirnya x blh dicapai.

R- Relevan : Objektif tu sesuai dgn masalah yg dikaji. supaya penyelidik leh mengelak jd OVER FOKUS atau OVER EMPHASIZE. Mungkin juga leh jd begitu ENTHUSIASTIC dgn kajiannya smp melampaui masalah tu sendiri. atau R : Result Oriented yakni kajian berkenaan mampu dpt result atau keputusan yg baik sbb semua kaedah dirancang dgn teratur.

T- Timeliness sesuai dgn keperluan sama ada keperluan intelektual ataupun keperluan pihak tertentu seperti masyarakat, institusi yg mengalami masalah. Sbb apa? sbb ada kajian mrk buat semata-mata utk tambah atau mengembangkan pengetahuan ttg sesuatu je tp x nampak kegunaannya tp penting bg tujuan intelektual. Jd, sestgh kajian x perlu pun penyataan yg pjg lebar, terperinci sprt yg biasa ada pd kajian2 sejarah dan tekstual yg penting JELAS dan RESULT ORIENTED. Pembaca blh tahu apa yg hendak dicapai oleh kajian berkenaan.

Tuntasnya, arah tuju yg jelas utk capai matlamat (umum), point, aliran (flow), rumah cerita yg jelas, Ibarat terlalu membebel tp x tunjuk jalan yg jelas utk sampai ke tempat tu. nama dah objektif. Kalau kt tgk sesuatu OBJEK mesti lah kena jelas br nampak dan berfokus tgk padu sehingga menimbulkan persoalan…benda apa ? dari mana ? apa riwayat dia ? mcm2 soalan timbul bergantung pd org yg melihat lah..

Bibliografi :

Mahani, R. (2013, October 10). Aktiviti Kreatif PAKK: Beza antara tujuan dan objektif kajian. Retrieved March 27, 2020, from http://pakkkreatif.blogspot.com/2013/10/beza-antara-tujuan-dan-objektif-kajian.html

Kenapa Penyakit Ain Bahaya?

kenapa penyakit ain bahaya?

Kupasan penyakit ain boleh terkena melalui media sosial telah dibincangkan oleh netizen di media sosial, Jika dalam Ruqyah Syariyyah dikatakan bahawa penyakit ain dikatakan amat dasyat bahayanya apabila ia memberi kesan dan gangguan hebat kpd mental,emosi dan fizikal kerana ia adalah pandangan `mata iblis’ yg bersumber ‘hati kotor’ menyebabkan iblis menjadi ‘perumah’ pd hati tersebut sehingga mewujudkan kluster-kluster penyakit yg dinama seperti ar-Ran, as-Soda`,az-Zulumat, an-Nufus,al-Akinnah,al-Aghfal,as-Sayyiat dan al-Maut sehingga menzahirkan kluster-kluster penyakit yg menghasilkan nafsu jahat utk berfikiran negative atau jahat dgn tindakan al-Ammarah, al-Lawwamah, al-Mulhamah,al-Muthmainnah,al-Radiah dan al-Mardhiah, kemudian mewujudkan kluster-kluster penyakit hasad, sombong, sifat keAKUan, bakhil terpesong dari kebenaran Allah SWT yg dibawa oleh Rasulullah SAW dan kelakuan jahat kerana disebabkan sesorg itu dikuasai oleh iblis yg tlh menjadi perumah dihati itu tadi,

Kemudian keluar melalui mata (ain) yg mempunyai panahan beracun apabila memadang objek atau benda hidup. Inilah perbahasan yg disebut sebagai pandangan Iblis yg berpunca daripada penyakit ain. Maka jadilah mereka tentera-tentera Iblis atau Wali Syaitan yg tidak senang dengan kebaikan org atau kenikmatan org lain.

Berpunca kuasa maka telah disebut2 dalam Hadith Qudsi :

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا من مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ” رواه الحاكم، والطبراني، وهو معدود في الأحاديث القدسية، فقد عده منها المناوي في كتابه “الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية”.

“Pandangan mata adalah salah satu anak panah iblis. Siapa yang boleh menjaganya kerana takut kepada-Ku (Allah), akan Ku ganti dengan keimanan yang dapat ia rasakan kenikmatannya.

Oleh yg demikian, kluster-kluster penyakit tersebut yg menyelimuti atau menyalaputi diri seseorang itu sehgga merasakan hidup rasa serba tidak kena, tiada keimanan, tiada kesabaran atau dgn kata mudah “bertentangan” dengan fitrah seorang manusia atau insan kamil yg beriman dan bertaqwa. Inilah perjuangan diutuskan Nabi2 dan Rasul2 serta Wali Allah (Aulia Allah) untuk menentang Aulia as-Syaitan.

Bagaimana untuk mengubati punca-punca penyakit tersebut ? Ia akan bermula dengan ‘kekoyakkan’ lapisan kesedaran apabila ditimpa gangguan-gangguan seperti saka, sering bermimpi yg menakutkan, serangan2 fizikal, haid tidak teratur, pemarah, keluar perkataan yg jahat, tidak boleh melihat cermin dengan lama, sering sakit kepala dan sebagainya.

Secara umumnya ada gangguan dari segi emosi, perasaan dan fizikal sehingga memberi kesan kepada meruntuhkan kepentingan institusi kekeluargaan, perpecahan dalam msykt dan kerosakan dalam negara. Maka, jauhilah untuk berkontak rapat dengan mereka yg mempunyai penyakit2 tersebut kerana ia akan mewujudkan kluster-kluster baru seperti membawang, pencipta tuduhan, percaya berita palsu, netizen yg tidak beradab, hilang konsep budi dan bahasa, pemfitnah yg akhirnya memusnahkan msykt yg bangsa melayu dulu dikenali sebagai BUDIMAN.

“Sekiranya kau merasakan bahawa menghafaz Al Quran itu susah,
Maka janganlah kau menyangka bahawa Syurga itu mudah jalannya.
Dan ingatlah, bahawa kedudukan tertinggi di dalam syurga itu buat penghafaz Al Quran
Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan Ahli Quran”
Prof Syeikh Dr Isa Al-Ma’sarawy-
( Ketua Lajnah Tashih Al Quran Mesir )

Justeru, pintu-pintu kebaikan dan jalan-jalanNya telah terbuka lama dan dihidangkan kepada mereka yg mahu mengubah diri mereka dari terjebak dengan penyakit-penyakit dibincangkan tadi. Terpulang kpd sesorang untuk berfikiran jernih sama ada MAU atau TIDAK kerana Allah SWT tidak mengubah sesuatu kaum itu melainkan org itu sendiri yg mengubah dgn cara berfikiran jernih apabila menyedari simpton-simpton penyakit tersebut. Mereka akan berebut2 dalam kebaikan. Jauhilah dan lindungi diri dari penyakit ain dengan cara mengkaji al-Quran itu sendiri yg merupakan ubat yg plg utama.

Fikir yang baik
Cakap yang baik
Tulis yang baik
Kerana yang baik itu semuanya ibadah.Walaupun hanya sekadar “senyum” dan bersangka baik

Bibliografi :

Tazkirah. (2018, October 18). Penyakit ‘Ain Boleh Terkena Melalui Media Sosial. Retrieved June 8, 2020, from https://www.islamituindah.my/penyakit-ain-boleh-terkena-melalui-media-sosial/
إسلام ويب - مركز الفتوى. (2014, May 21). حديث إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ. Retrieved June 8, 2020, from https://www.islamweb.net/ar/fatwa/253867/
ملتقى أهل الحديث. (2009, October 22). احاديث عن غض البصر. Retrieved June 8, 2020, from https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190356
Muhammad Soulhiey Zeckry. (2020, May 28). Bahaya Penyakit Ain Tanpa Disedari • Wacana Az-Zeckry. Retrieved May 28, 2020, from http://zeckry.net/2020/05/28/bahaya-penyakit-ain-tanpa-disedari/
Norhasliza Shafi. (2019, August 20). 24 Tanda-tanda Seseorang Individu Itu Terkena Penyakit Ain. Retrieved May 27, 2020, from https://www.kashoorga.com/24-tanda-tanda-seseorang-individu-itu-terkena-penyakit-ain/
طه محمد الساكت. (2013, March 23). العين حق. Retrieved May 28, 2020, from http://www.alukah.net/sharia/0/52319/
Nurulfatiha Muah. (2020, March 1). Waspada panahan penyakit ain, usah lambung pujian melampau [Sinar Harian : Sinar Islam]. Retrieved May 27, 2020, from https://www.sinarharian.com.my/article/64382/LIFESTYLE/Sinar-Islam/Waspada-panahan-penyakit-ain-usah-lambung-pujian-melampau
Muhammad Ali al-Shabuni. (2000). Kawinlah Selagi Muda. Serambi Ilmu Semesta.
1 2 3 4 47