Cara Berkesan Pengajaran Bahasa Arab

Pada 13 Mac 2020 World Health Organization (WHO) mengumumkan bahawa Eropah telah menjadi pusat baru pandemik Covid-19. Manakala di Malaysia, peningkatan kes setiap hari turut memberi kesan kepada semua rakyat sehingga Perdana Menteri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) selama 14 hari bermula pada 18 Mac 2020 kemudian dilanjutkan sehingga 3 bulan untuk berada dirumah. Wabak ini telah diwartakan sebagai penyakit pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada 11 Mac 2020. Menurut Sehingga 23 Jun 2020, Lebih 9 juta orang di seluruh dunia dijangkiti virus COVID-19 serta mengakibatkan 469,060 kematian sejak wabak itu dikesan di China Disember tahun lepas. Lebih separuh daripada 9,017,010 kes itu dilaporkan di 196 negara seluruh dunia dengan separuh daripada kes positif jangkitan virus.

Wabak Covid-19 yang melanda dunia telah menghadkan pergerakan serta pengumpulan manusia di satu-satu tempat. Situasi tersebut telah memberikan kesan besar kepada institusi pendidikan kerana melibatkan pihak berkepentingan yang ramai. Justeru, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengarahkan sekolah-sekolah untuk mewujudkan pengajaran dalam talian bagi meneruskan sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).

Walau bagaimanapun, pendidikan bahasa Arab sebagai bahasa asing kedua semakin mendapat perhatian di Malaysia. Kepentingan penguasaannya kini bukan sahaja dilihat dari aspek pendidikan agama Islam sahaja tetapi turut mengambil kira usaha pengembangan pelbagai sektor ekonomi negara. Namun, perkembangan dalam teknologi maklumat dan komunikasi kini telah melahirkan satu cabaran baru dalam dunia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Usaha-usaha patut dijalankan agar ia turut memanfaatkan revolusi teknologi tersebut yang sedang berlaku dengan pesat agar pengajaran dan pembelajaran bahasa ini tetap menarik perhatian umum dan menjadi semakin meluas sebagaimana bahasa-bahasa lain di dunia.

Maka,tulisan ini untuk menjelaskan beberapa kaedah, teknik dan langkah yang penting diambil oleh guru untuk menyampaikan pengajaran mata pelajaran bahasa Arab. Selain itu, bertujuan menjelaskan kelebihan platform dalam talian (online) dan keberkesanannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.

Manfaat penggunaan kemudahan dalam talian dalam (PdP) Bahasa Arab antaranya :

i- Memudahkan ulangkaji

Proses ulangkaji lebih mudah kerana boleh mengulang seberapa banyak kai isi kandungan bahan rujukan. Pengulangan perlu dilakukan, kenapa ? fenomena cepat lupa berlaku kerana beberapa sebab. Menurut (Windura, 2011a) pakar otak dari Jerman bernama Dr.Hermann Ebbinghaus yagn juga bergelar Bapa Ingatan Moden, pernah melakukan kajian mengenai perkara ini, hasil kajiannya berdasarkan teori kemorosotan (Decay Teory) yang mana semakian lama, tahap ingatan kita semakin merosot atau kekuatan daya ingatan kita merosot. Ia bukan perkara yang mengejutkan apabila pelajar kita lupa beberapa bahagian subjek yang dipelajari di sekolah kerana tidak melakukan ulang kaji. Pada tahun 1939, Spitzer pernah melakukan kajian dan hasilnya mengatakan selepas 1 hari saja informasi yang dapat diingat 54% dan informasi yang dilupakan adalah 46% sehingga selepas 28 hari ingatan yang dapat diingat adalah 19% dan informasi yang dilupakan 81%.

Oleh itu, ini menjelaskan manfaat dengan kemudahan PdP di talian ini lebih memudahkan mengulang kaji kerana kajian tersebut menunjukkan kaedah mengatasi keadaan tersebut adalah dengan melakukan sesi ulang kaji merupakan teknik yang terbaik.

ii- Kaedah tanpa had

Gaya pembelajaran setiap individu adalah berbeza. Setiap individu dikelaskan dalam kategori audio, visual dan kinestetik. Kaedah pembelajaran secara online sangat meluas seperti infografi, audio dan video. Dengan andanya kaedah ini, kita boleh sesuaikan diri dengan lebih mudah untuk pembelajaran anda mengikut kategori tersendiri.

Sebagai guru, pastinya mahir dalam mengenalpasti pelajarnya, kerana setiap orang mempunyai gaya belajar individu adalah gaya pembelajaran yang menjadi keutamaan, dominan dan selaras dengan buku manual otaknya. Pendekatan gaya belajar yang sesuai dan betul pasti penerimaan yang kita sampaikan itu bermanfaat terhadap pelajar.

iii- Proses pembelajaran yang pendek

Pelajar boleh menghabiskan bahan pembelajaran mengikut kesesuaian dan tahap pemahaman. Jika dalam masa satu jam pelajar boleh memahami pembelajaran dan boleh beralih ke bahan pembelajaran yang lain. Walaupun pembelajaran yang pendek tetapi dapat memberi kesan atau sampai.

Oleh itu, pembelajaran secara maya sudah lama dipraktikkan universiti terkemuka luar negara dan sudah tiba masanya Malaysia juga melaksanakan kaedah sama. Ini akan dapat memberi lebih fleksibiliti kepada pelajar di mana saja mereka berada, bila-bila masa tanpa terhad kepada kelas fizikal seperti sistem konvensional. Apa yang pasti, pembelajaran maya kini bukan lagi sekadar gaya atau pilihan sebaliknya sudah menjadi keperluan, terutama dalam suasana PKP dan seluruh dunia dikongkong wabak COVID-19.

Bersambung…Kaedah dan teknik penggunaan dalam talian untuk PdP bahasa Arab di http://zeckry.net/2020/10/19/kaedah-dan-teknik-penggunaan-dalam-talian-untuk-pdp-bahasa-arab/

Bahan Dakwah Generasi Y dan Z

Menurut Kamus Dewan edisi keempat (2005), teknologi maklumat dan komunikasi bermaksud teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Manakala dalam buku Memahami Islam melalui teknologi maklumat dan komunikasi (2000) memberikan maksud Teknologi maklumat dan komunikasi ialah gabungan dari teknologi maklumat dan teknologi komunikasi. ICT menggabungkan dan menyepadukan telekomunikasi dan pengkomputeran, bersama-sama dengan bahagian-bahagian utama elektronik pengguna dan penyiaran (Earnie Elmie Hilmi, 2014) .

Jadi, ICT merupakan teknologi yang menggunakan kedua-dua teknologi maklumat dan komunikasi seperti internet, telefon, komputer, dan lain-lain. Justeru, penyediaan bahan dakwah pastinya mempunyai empat hubungan di antara teknologi maklumat dan komunikasi iaitu:

i- Kemahiran Teknologi Terkini

Pendakwah zaman sekarang semestinya berkemahiran dengan Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) atau celik ICT. Ini kerana generasi Y dan Z sangat dekat dengan telefon pintar atau ICT yang telah menjadi sebahagian keperluan dalam hidup mereka. Menurut Khairul Azmi Mohamad (2000) teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah memperlihatkan beberapa ruang yang dapat dimanfaat oleh umat Islam seluruhnya bagi memperkukuh ukhuwah. Menurut Norkumala kegagalan para pendakwah mendekatkan diri dan mempelajari teknologi menyebabkan kurang keberkesanan dalam aspek penyampaian serta kefahaman dakwah, sekali gus menjadi asbab kepada ketinggalan umat Islam (Zuarida Mohyin).

Disebabkan kepentingan yang dinyatakan inilah menyebabkan pendakwah perlu celik ICT untuk berdakwah di alam maya dan agar tidak ketinggalan zaman dan juga memudahkan untuk berdakwah kepada masyarakat dan menegur secara berhemah dan berkesan. Misalnya, memiliki blog atau web, akaun facebook, twitter, instagram, telegram dan sebagainya untuk lebih dekat dengan masyarakat. Sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri, semasa menjawat sebagai Mufti Wilayah Persekutuan memberi respon kepada isu-isu semasa berdasarkan kajian terkini berkaitan dengan masyarakat dan agama Islam melalui Bayan Lil Nas dan Kafi yang menjadi salah satu rujukan masyarakat Islam di Malaysia.

ii- Kemahiran Psikologi

Komunikator memiliki ilmu kejiwaan atau kaunseling, ilmu ini penting dalam dakwah, Menurut (Earnie Elmie Hilmi, 2014) bahawa ilmu psikologi sangat berguna kepada pendakwah kerana beberapa sebab di antaranya :

a- Menzahirkan tanda dan hasil yang berfaedah kepada iman dan penghayatan agama seseorang.
b- Membantu dalam memahami dalil agama dan tafsir yang sesuai dengan minda semasa.
c- Menambah maklumat untuk memahami rahsia hukum syarak yang boleh membawa kepada penambahan iman.
d- Membantu pendakwah memahami jiwa golongan sasaran, penumpuan golongan sasar dan cara mempengaruhi jiwa mereka dengan lebih mudah. Misalnya, komunikator dapat menggunakan kemahiran seperti kemahiran melayan, mendengar dan bertindak dalam berdakwah.

Kemahiran ini amat baik digunakan dalam berdakwah kerana itu akan membantu pendakwah membina hubungan dengan orang yang diseru dan seterusnya setelah kepercayaan terbina dalam hubungan ini, maka dapatlah pendakwah meneroka apa yang menyebabkan seseorang bertingkah laku demikian (Hushim Salleh dan Melati Sumari 2006: 86-87).

Justeru, memahami kemahiran psikologi di zaman anak genarasi Z secara analoginya misalnya sekiranya kita ingin anak-anak berhenti bermain, jangan berkata: “Dah,sudah main, stop sekarang!”. Tapi katakan kepada mereka: “Main 5 minit lagi yaa”. Kemudian ingatkan kembali:”Dua minit lagi yaa”. Kemudian barulah katakan:”Dah waktu main sudah habis”. Dengan cara seruan tersebut pasti mereka akan berhenti bermain. Analogi lain misalnya anak-anak sedang berkelahi atau menyebabkan keadaan riuh rendah pada sesuatu tempat, dan kita ingin mengalih perhatian mereka, maka katakanlah: “Siapa yang mahu mendengar cerita ibu? angkat tangan”. Salah seorang akan mengangkat tangan, kemudian disusul dengan anak-anak yang lain, dan semuanya akan diam untuk memberi perhatian.

iii- Kemahiran Komunikasi Berkesan

Kemahiran ini boleh diperolehi, sekiranya pendakwah atau komunikator mempelajari kaedah berkomunikasi dengan baik, tenang dan menawan hati sehingga membangkit perasaan pendengar yang mesti mempunyai elemen, pertama: penyampai bicara (speaker), kedua : sasaran pendengar (audiens) sebagai orang menumpukan perhatian untuk mendengar kata bicara yang disampaikan oleh speaker. Dan ketiga : pesan ucapan, malahan mesej ucapan mesti mengandungi kandungan yang disampaikan itu memberikan inspirasi menambat hati pendengar atau membosankan dan membuang
masa yang diberikan kepada pendengar.

Menurut (Roslan Ab Hamid, 2020) kajian yang telah dilakukan oleh University Minnesota, mereka mendapati apabila seorang penyampai itu bangun berdiri dan menyampaikan ucapan 46% audiens akan mula tertarik dengan apa yang disampaikan oleh penyampai tersebut dan 26% bersedia untuk bersedia mengetahui lebih lagi.

Justeru, komunikator mesti memahami tentang minda manusia mempunyai minda sedar, minda bawah sedar dan lapisan critical area. Penguasaan dalam bidang ini yang disebut juga sebagai roh hati nurani yang suci dan hening yang terhasil daripada amalan-amalan dalam agama seperti solat tahajjud, istighfar dan selawat kepada Rasulullah SAW. Oleh itu, dengan melakukan pembersihan jiwa pasti ia akan memberi kesan yang boleh menerobosi hati pendengar. Bak kata, hati yang berkata, maka hati jua yang mendengar.

Walau bagaimanapun, pendakwah bukan sekadar memberi penerangan atau menyampaikan bahkan dipenghujungnya mesti ada call to action (CTA), penyampaian yang tidak terlalu panjang, terlalu panjang, membebel, tidak ada penyudahnya atau tidak ada dalam ruang masa yang diberikan ibarat terkeluar daripada ‘pagar’ perbincangan yang sepatutya.’

Oleh itu, kemahiran ini wajar dipelajari oleh pendakwah yang kadang-kadang ilmunya banyak tetapi sukar menyusun secara bersistematik akhirnya gagal membawa generasi Y dan Z untuk terus bertindak atau call to action sedangkan penggunaan media seperti youtube, instagram dan facebook yang kebanyakannya adalah golongan Y dan Z yang memerlukan kepada dakwah bil hal sepertimana yang dibawa oleh pendakwah terkenal di tanah air Ustaz Ebit Irawan Bin Ibrahim Lew atau lebih dikenali sebagai Ustaz Ebit Lew.

iv- Kemahiran Dakwah

Kemahiran ini berperanan utama dalam memahami apa itu dakwah. Tanpa pemahaman yang baik, dakwah tidak dapat disampaikan dengan betul. Metodologi dalam berdakwah perlu dikenalpasti agar sasaran dakwah dapat menerimanya dengan baik.

Menurut Abd Aziz Mohd. Zin (1997), dakwah pada abad ke-21 hendaklah dilakukan dengan pendekatan yang agak berbeza dengan apa yang dilakukan sekarang, kerana abad tersebut mempunyai cirinya yang tersendiri. Namun demikian, pengalaman hari ini dan masa lepas boleh dijadikan panduan untuk masa akan datang selepas panduan utama, iaitu al-Qur’an dan Sunnah.

Oleh itu, inovasi teknologi maklumat dan gagasan gelombang globalisasi yang didominasi oleh Barat, telah banyak memberikan cabaran yang besar buat dakwah Islamiah. Maka dengan sebab itu, usaha dakwah perlu dipergiat berdasarkan
kemudahan teknologi yang diusahakan oleh manusia. Meskipun, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi banyak didonimasi oleh masyarakat Barat, namun itu tidak menghalang umat Islam daripada menggunakannya untuk
kepentingan dakwah Islamiah.

Menurut (Ab Aziz Mohd Zin et al. 2006: 95) perspektif dakwah masa kini menekankan kemahiran para pendakwah melakukan perkara-perkara berikut di antaranya :

i- Mengukuhkan diri dengan ilmu pengetahuan masa ini, disampaing teras ilmu pengajian Islam.
ii- Membuat pemerhatian tentang keadaan masyarakat sebagai sasaran dakwah.
iii- Membuat kajian berdasarkan isu, persoalan atau masalah yang berlaku dalam masyarakat.
iv- Meningkatkan pengeluaran produk dakwah berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi serta media massa.

Menganalisis bahan multimedia dakwah untuk generasi Y & Z

Pada pandangan saya, bahan multimedia dakwah untuk generasi Y dan Z seharusnya berpadu yang dapat membangkitkan emosi positifnya agar dakwah yang disampaikan memberi kesan yang mendalam. Oleh itu, bahan mulitmedia dakwah yang berkesan bagi generasi Y dan Z, penulis berpendapat berdasarkan kepada kajian Neuro Linguistic Programming (NLP) iaitu
gabungan perlakuan (Program) neurologikal atau saraf (Neuro) dan bahasa (Linguistik) yang menyebut 60 % daripada manusia adalah visual. Mereka lebih meminati atau mahu melihat slides berwarna, mereka mahu melihat sesuatu yang boleh tonton. Kemudian 10% manusia adalah auditori yang mahu mendengar intonasi suara dan mendengar lenggok bahasa yang baik.

Seterusnya, 5 % mereka yang auditori digital yang mahu kepada infomasi dan 25 % lagi adalah mereka yang bersifat kinestatik, mereka memerlukan pergerakkan yang dirasakan perlu untuk mereka hayati dari penyampai mesej.

Namun, kini terdapat banyak ciptaan Apps yang menjadi trend Gen Y dan gen Z merupakan generasi berpotensi untuk belajar dan mengajar ilmu agama melalui teknologi. Justeru, reka bentuk apps yang baik akan menarik minat dan mendekatkan gen Y dan gen Z kepada penyebaran dakwah.

Penggunaan apps untuk berdakwah amat sesuai kepada gen Y dan gen Z. Justeru, reka bentuk yang mempunyai keupayaan untuk berkolaborasi amat penting kerana mereka amat mengemari penggunaan apps media sosial seperti Whatapps, Instagram, Twitter dan YouTube. Para pendakwah perlu menjelma di apps yang sedia ada seperti media sosial.
Seterusnya, para pendakwah juga perlu melibatkan diri dalam menyumbangkan konten kepada pakar teknologi maklumat untuk membangunkan apps mengikut kehendak dan keperluan pengguna.

Oleh yang demikian, sebagai sukarelawan badan dakwah saya akan berkobolari secara berjemaah dalam penciptaan Apps bagi penyampaian dan penyebaran dakwah melalui teknologi terkini adalah selaras dengan kehendak dan keperluan masyarakat. Apps merupakan salah satu teknologi yang boleh digunakan sebagai alat untuk penyebaran dakwah terutamanya kepada generasi Y dan generasi Z dalam pelbagai bentuk visual seperti video, peta minda dan slaid
berwarna .

Gen Y dan gen Z merupakan pengguna tegar kepada teknologi ini. Justeru, jika dakwah tidak disebarkan melalui apps, maklumat atau ilmu pengetahuan berkaitan dengan agama akan sukar diperoleh melalui trend teknologi masa kini. Namun begitu, dalam berdakwah melalui apps, reka bentuk yang sesuai dengan kehendak pengguna adalah penting. Reka bentuk antaramuka, interaksi dan seni bina maklumat yang baik menyebabkan apps diguna pakai secara meluas.

Kesimpulan

Konklusinya, Komunikasi adalah pertukaran maklumat, komunikasi dengan dakwah dalam Islam sangat berpengaruh dalam menyampaikan ajaran Islan, mendidik masyarakat dan mengajak ke jalan kebenaran yang Allah SWT perintahkan. Oleh itu, penyebaran dakwah masakini telah merentasi secara terbuka dan mudah dicapai dengan kepantasan teknologi
maklumat zaman kini. Ini memberi cabaran besar kepada pendakwah atau komunikator dengan kemahiran-kemahiran yang bersesuaian dengan kehendak penerima dakwah supaya mesej yang disampaikan dengan lebih berkesan.

Maka, saya menekankan pendakwah seharusnnya menggunakan teknik-teknik yang mesti dilatih dan dipelajari seperti NLP atau dikenali sebagai Neuro Linguistic Programming iaitu gabungan perlakuan (Program) neurologikal atau saraf (Neuro) dan bahasa (Linguistik).

Walaupun NLP dibangunkan oleh Richard Bandler dan Joh Grinder pada tahun 1970 yang melambangkan manusia sebagai seluruh sistem minda-badan berkait dengan proses neurologikal, bahasa dan strategi tingkah laku yang telah dipelajari (Dilts, Grinder, Bandler, & DeLoziier, 1980). Teori tersebut walaupun telah lama diperkenalkan dan dipelopori tetapi ia memberi impak yang besar dalam mempengaruhi penerima mesej kita sampaikan dengan berkesan kerana ia membangkitkan pancaindera yang sesuai dengan generasi Y dan Z masakini.

Begitu juga dengan penggunaan Apps atau bahan dakwah yang ke arah pengdigitalan yang dapat menarik perhatian agar generasi Y dan Z terus melakukan tindakan yang baik dan berakhlak mulia berasaskan ajaran Islam yang memerlukan kreativiti dan seni berdakwah.

Konsep Komunikasi Islam

Menurut Ghazali Sulaiman (2017) komunikasi adalah merujuk kepada kita bercakap, mendengar, menonton, membaca, menulis, muhasabah diri dan sebagainya. Ini bermakna segala kegiatan sehariannya kita tidak terpisah dengan maksud komunikasi yang menggunakan lima pancaindera yang dianugerahkan kepada kita.

Namun, konsep komunikasi dalam Islam berukunkan kepada nilai-nilai terpuji yang diajarkan oleh agama dengan mengambil Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan yang mengandungi nilai-nilai positif dalam berinteraksi dengan tenang, lemah lembut dan berkesan serta tidak takabbur. Kesentiasaan berdoa kepada Allah SWT, menghormati pandangan orang lain, memulakan pertemuan dengan pengucapan salam. Justeru, amalan yang baik (soleh) yang
kita lakukan menjadi ibadah di sisi Allah SWT. Begitu jua amalan komunikasi yang kita lakukan setiap hari.

Menurut Yusof Husin (1993) perkataan komunikasi berasal daripada perkataan Yunani iaitu communicate bermaksud menjadikan sesuatu itu milik bersama. Apabila kita berkomunikasi, kita telah menyampaikan sesuatu mesej kepada pendengar kemudian pendengar memberi tindakbalas yang bersesuaian.

Kini, kemajuan teknologi digital yang meluas telah membuka ruangan komunikasi yang begitu luas dalam pelbagai bidang sosiologi, pendidikan termasuk bidang dakwah Islam. Secara asasnya, manusia berkomunikasi dengan dua kaedah yang paling utama iaitu menulis dan bercakap, misalnya kita berdiri di hadapan khalayak, maka cara yang tercepat untuk
menyampaikan idea ialah dengan boleh bercakap dengan baik dan berkesan kerana menggunakan kebolehan untuk menyampaikan idea secara tepat dan melekat dalam ingatan orang lain dan mereka akan dilihat sebagai orang yang tertampil sama ada melalui teknologi maklumat terkini seperti youtube, instagram dan whatapps yang sering digunakan sebagai bahan dakwah untuk berkomunikasi.

Menurut (Don, 2008) dalam bukunya Grown Up Digital mentakrifkan generasi Y adalah kelompok manusia yang lahir antara 1977 hingga 1997. Manakala generasi Z terdiri daripada mereka yang lahir antara 1998 hingga 2009.

Penulisan ini bertujuan menjelaskan konsep komunikasi dalam Islam, membincangkan hubungan di antara teknologi maklumat dan komunikasi untuk penyediaan bahan dakwah. Di samping menganalisa bahan multimedia dakwah untuk generasi Y & Z.

Konsep komunikasi dalam Islam

Apabila kita membincangkan konsep komunikasi dalam Islam pastinya dakwah Islamiah merupakan salah satu alat komunikasi untuk menyeru kepada seluruh manusia terhadap sesuatu perkara dan menggalakkan mereka bagi mendapatkan sesuatu hasil atau tindakan. Secara mudahnya, komunikasi Islam merupakan proses bagaimana seseorang pendakwah berfungsi sebagai komunikator, berkongsi pengetahuan, pengalaman dan maklumat dengan sasaran
dakwahnya. Sebagaimana menurut Abdullah Hassan (2001) komunikasi adalah apabila seseorang pendakwah melalui proses menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya kepada sasaran dakwahnya.

Maka, komunikasi menurut Islam berasaskan nilai-nilai keagamaan yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah. Segala sesuatu yang berhubung sehingga berkembang maka dikatakan sebagai proses komunikasi sama ada secara prinsip, berkaedah, mesej, bermatlamat dan media yang semestinya berpandukan wahyu dan sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah SWT :

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ١٠٤

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang Berjaya (Q.S Ali Imran : 104)

Ayat tersebut menjelaskan satu perintah Allah SWT kepada kita untuk melaksanakan tanggungjawab berdakwah. Berdakwah merupakan salah satu bentuk komunikasi yang berlaku antara individu dengan individu atau kelompok. Tugas menyampaikan Islam kepada manusia dinamakan berdakwah. Allah SWT mewajibkan kepada setiap umat Islam untuk menyampaikan seruan Islam kepada orang lain. Menurut Abdul Karim Zaidan (2002) perkataan ummah pada ayat tersebut bermaksud segolongan ulama atau para komunikator. Tugas mereka ialah mengajak manusia melakukan amalan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perintah wajib ini ditujukan kepada setiap individu muslim mengikut kemampuan dan kepakaran masing-masing.

Oleh yang demikian, bagi memahami konsep komunikasi Islam ini, kita melihat bagaimana Allah SWT berkomunikasi kepada hamba-hambaNya. Contohnya pada firmanNya :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ٦

“ Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini – dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan (Q.S al-Hujurat : 6)

Bagaimana bentuk komukasi ayat di atas ? ayat tersebut Allah SWT memberikan satu peringatan kepada orang-orang beriman. Allah mengingatkan mereka agar berhati-hati terhadap berita yang dibawa oleh golongan fasiq. Larangan tersebut bertujuan membendung dan mengelakkan berlaku kezaliman terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Oleh sebab itulah, Allah SWT memerintahkan orang beriman untuk menyiasat terlebih dahulu berita yang disampaikan oleh
orang-orang yang tidak beretika dan berakhlak. Justeru, ayat tersebut sangat sesuai digunakan oleh golongan wartawan dan pemberita yang mencari berita untuk tatapan orang awam. Seruan Allah SWT dalam ayat di atas seharusnya dijadikan satu etika dalam komunikasi Islam dalam kalangan mereka yang terbabit dalam bidang media (Nor Saleha Mohd Salleh, 2011) .

Justeru, dalam al-Quran terdapat tiga contoh komunikasi iaitu :

i- Komunikasi Allah SWT dengan malaikat dan para Rasul

ii- Komunikasi para Rasul dengan manusia dan

iii- Komunikasi sesama manusia.

Baca lagi di http://zeckry.net/2020/10/16/bahan-dakwah-generasi-y-dan-z/

Majalah Al Bayan

Majalah Al Bayan
Majalah Al Bayan

Majalah al-Bayan untuk bulan ini. Boleh muat turun secara PERCUMA di https://mira.gov.my/muat-turun/al-bayan/Hidupku untuk ummah.

Sumber :

Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri. (n.d.). Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri | Facebook. Retrieved October 13, 2020, from https://www.facebook.com/drzulkiflialbakri

Jual beli Sarf Pada Pandangan Ulama Silam dan Semasa

Kedudukan jual beli Sarf menurut pandangan ulama silam dan semasa

Definisi akad sarf

Sarf adalah satu akad jual beli yang melibatkan pertukaran matawang antara pihak yang berakad (al-Khin et al., 2004). Sebagai contoh pertukaran RM dengan USD.

 Sepertimana kita ketahui, matawang adalah antara barangan ribawi. Oleh itu, transaksi pertukaran matawang mempunyai syarat-syarat tertentu supaya transaksi berkenaan terselamat daripada riba. Ini bermakna, jika syarat-syarat akad sarf tidak dipatuhi, akan berlakulah riba yang diharamkan dalam Islam. 

Syarat-syarat sarf

Syarat-syarat sarf adalah seperti berikut (Abdul Halim, 2001, al-Khin, et al., 2004) :

            (i) Wujud persamaan kadar bagi dua matawang yang sama jenis

Dalam memberi penjelasan tentang syarat ini, contohnya, wang emas iaitu dinar yang digunakan suatu masa dahulu. Sekiranya dinar ditukar dengan dinar yang lain, maka kedua-dua dinar berkenaan mestilah sama dari segi berat, sama ada kedua-duanya telah dibentuk atau salah satu sahaja yang dibentuk. Di samping itu, pertukaran boleh dibuat walaupun salah satu daripadanya bermutu tinggi dan yang lain bermutu rendah.

Jika pertukaran itu melibatkan dua matawang yang berbeza seperti dinar dengan dirham, RM dengan USD dan sebagainya, maka kedua-duanya tidak perlu sama dari segi timbangan atau kadar. Oleh itu, RM330 boleh ditukar dengan USD100 misalnya. 

            (ii) Penyerahan serta merta

Penyerahan kedua-dua matawang hendaklah dibuat segera. Salah satu pihak atau kedua-dua pihak yang berakad tidak boleh menangguhkan penyerahan matawang yang dijadikan subjek akad.

            (iii) Penyerahan dilakukan dalam majlis akad

Kedua-dua pihak yang berakad mesti menyerahkan matawang masing-masing dalam majlis akad sebelum mereka berpisah. Syarat  ini mesti dipenuhi, tidak kira sama ada ia melibatkan dua matawang yang sama jenis atau berlainan jenis.

            (iv) Tidak diletakkan khiyar syarat

Maksudnya, tidak dimasukkan khiyar syarat dalam akad berkenaan. Ini kerana jika ada khiyar syarat, ini bermakna pemilik hak khiyar boleh membatalkan akad dalam tempoh yang ditetapkan jika dia memutuskan begitu. Ini bermakna khiyar syarat ini akan menghalang pemilikan penuh ke atas matawang kedua-dua belah pihak yang berakad sedangkan syarat sah akad sarf ialah tukar menukar matawang.

Hukum wang kertas

Menurut Azizi Che Seman & Mohd Nazri Chik (2013) secara umumnya, terdapat dua pendapat utama para fuqaha’ tentang hukum wang iaitu:

  1. Pendapat yang mengkhususkan wang hanya kepada wang komoditi terutamanya emas dan perak.
  2. Pendapat yang tidak mengkhususkan wang hanya kepada wang terutamanya emas dan perak. Ini termasuklah wang kertas.

Pendapat fuqaha’ salaf tentang perkara ini adalah dilatarkan kepada sistem monetari pada zaman mereka iaitu wang yang teredar dalam pasaran adalah berasaskan emas (dinar) dan perak (dirham) serta fulus yang berasaskan tembaga. Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah (m. 728H) dan muridnya Ibnu al-Qayyim (m. 751H) mengiktiraf fulus sebagai wang sampingan untuk membantu transaksi yang bersifat kecil-kecilan khususnya.

Walau bagaimanapun, perkembangan kegiatan ekonomi dan peredaran dan penggunaan fulus tembaga yang meluas dalam pasaran telah menyebabkan masalah krisis ekonomi di Mesir pada akhir zaman kerajaan Mamluk. Kesan negatif ini  menyebabkan ahli sosiologi Islam, Ibnu Khaldun (m. 808H), yang hidup pada zaman ini memberi pendapat bertentangan dengan Ibnu Taymiyyah dengan merumuskan bahawa wang sepatutnya ialah emas dan perak sahaja.

Dalam hal tersebut, terdapat dua pandangan dalam pengkhususan wang hanya kepada emas dan perak dan selainnya termasuk wang kertas seperti berikut :

Pendapat Yang Mengkhususkan Wang Hanya Kepada Emas dan Perak

Kumpulan fuqaha’ salaf dalam pendapat ini adalah Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf, Ibnu Nafi’ dari mazhab Maliki, Imam al-Ghazzali, al-Nawawi dan al-Suyuti dari mazhab Syafie. Pendapat ini juga disokong oleh fuqaha’ kontemporari seperti Taqiyuddin al-Nabhani, Muhammad Baqir al-Sadr, Hassan Ayyub dan lain-lain. Oleh itu pada mereka, hukum riba seperti disebut dalam hadith Ubadah bin al-Samit itu hanya terpakai kepada emas dan perak sahaja.

Hujah-hujah yang menyokong pendapat ini boleh dirumuskan seperti berikut:

i-         Fakta bahawa Rasululah SAW menggunakan emas dan perak sebagai wang di Makkah dan Madinah (sunnah  taqririyyah). Ini pada pendapat mereka menjadikan penggunaan emas dan perak sebagai wang sebagai satu hukum syarak. Ini disokong pula oleh ijma’ sahabah khususnya khulafa’ al-rasyidun dengan terus melaksanakan wang emas dan perak.

ii-        Banyak hukum ibadah dan muamalah disandarkan kepada emas dan perak seperti pengiraan zakat kepada wang,  pengenaan diyat dan hukuman had jenayah mencuri.

iii-       Banyak ayat al-Quran yang menggambarkan bahawa emas atau perak menjalankan fungsi-fungsi wang seperti berikut:

Firman Allah :

فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا

sekarang utuslah salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar; kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual di situ); kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya; dan hendaklah ia berlemah-lembut dengan bersungguh-sungguh (semasa di bandar); dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapapun menyedari akan hal kamu. (Q.S al-Kahfi :19)

  1. Rafiq al-Masri menghujahkan larangan Syariah kepada orang lelaki memakai emas sebagai perhiasan menunjukkan fungsi asasnya sebagai wang.
  2. Walaupun fulus digunakan pada zaman Rasulullah SAW dalam jumlah yang terhad, tetapi hadith larangan riba yang diaplikasikan kepada fulus.
  • Pendapat Yang Mengkhususkan Wang Selain Daripada Emas dan Perak Termasuk Wang Kertas

Kumpulan fuqaha’ salaf dalam pendapat ini adalah Muhammad bin Hassan al-Shaibani al-Hanafi, beberapa fuqaha’ Syafi’iyyah, Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim dari mazhab Hanbali dan lain-lain.

Pendapat ini juga dipilih oleh kedua-dua Majma’ Fiqh al-Islami al-Duwali (OIC) dan Majma’ Fiqh al-Islami (Rabithah Alam Islami) serta fuqaha’ kontemporari termasuklah Sheikh Dr. Yusuf al-Qaradawi, Mufti Muhammad Taqi Usmani, Sheikh Abdullah Sulaiman al-Mane’ dan lain-lain. Oleh itu pada mereka, hukum riba seperti disebut dalam hadith Ubadah bin al-Samit itu juga terpakai kepada apa sahaja yang diterima sebagai wang termasuk wang kertas (wang fiat).

Hujah-hujah yang menyokong pendapat ini boleh dirumuskan seperti berikut:

i-         Hujah sunnah taqririyyah di atas ditolak oleh fuqaha’ yang menerima wang selain emas dan perak bahawa hujah tersebuttidak sama sekali membataskan wang kepada emas dan perak sahaja.

ii-        Begitu juga dengan hujah ijma’ sahabah kerana Khalifah Umar al-Khattab RA pemah ingin menggunakan kulit unta sebagai wang dan ia tidak dibangkang oleh para sahabat; walau bagaimanapun idea ini tidak dilaksanakan kerana nasihat para sahabat yang bimbangkan jumlah unta akan berkurangan. Ini menunjukkan bahawa wang tidak semestinya emas dan perak.

iii-       Soal wang adalah termasuk dalam polisi pemerintahan berasaskan kepada al-masalih al-mursalah.

iv-       Penerimaan kepada wang kertas seperti yang sedang dilaksanakan sekarang akan membantu perlaksanaan tuntutan agama yang lain seperti pembayaran zakat, mengelakkan riba

dan lain-lain.

Berasaskan kepada kenyataan tersebut, Majma’ Fiqh al-Islami al-Dauli di Amman Jordan pada 11-16 Oktober 1986 membentangkan resolusi bagi membenarkan penggunaan wang kertas.

Oleh itu, (Azizi Che Seman & Mohd Nazri Chik, 2013) ulama kontemporati menyandarkan kepada beberapa hadis Nabi SAW sebagai hujah dalam menentukan syarat-syarat sah sesuatu urusniaga matawang. Antara hadis tersebut ialah :

Dari Abu Sa`id al-Khudri RA bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : Jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali jumlah (timbangan) yang serupa (dijual) dengan jumlah yang serupa, dan jangan kamu lebihkan salah satu daripadanya berbanding yang satu lagi, dan jangan kamu menjual perak dengan perak kecuali jumlah (timbangan) yang serupa dengan jumlah yang serupa dan jangan kamu lebihkan salah satu darinya berbanding yang satu lagi, dan jangan kamu menjualnya dalam keadaan salah satu (barangan tukaran itu) tiada (pula majlis aqad) dan salah satu lagi diserahkan segera.

Walaupun ulama kontemporari berbeza pandangan dalam menentukan hukum berniaga matawang. Secara umumnya mereka mengharuskan urusniaga ini dengan syarat-syarat berikut :

i-Sempurna serahan (Qabd) dalam majlis aqad sama ada secara hakiki atau hukmi.

ii-Hendaklah sama nilai ke atas kedua-dua tukaran sekiranya dari matawang yang sama

iii-Tidak dibenarkan khiyar syarat

iv-Tidak bertujuan untuk ikhtikar atau menyebabkan kemudharatan kepada individu atau masyarakat.

Kesimpulan

Tuntasnya, teori akad dalam fiqh muamalat merupakan teori yang terpenting dibincangkan, memandangkan manusia amat memerlukan kepada perhubungan sesame mereka dalam mengadakan perjanjian kontrak atau akad demi kemajuan masyarakatnya. Manusia telah mengamalkan teori akad sejak zaman sebelum Islam lagi, khasnya menerusi ajaran Samawi. Misalnya, perundangan Romawi Klasi telah mengamalkan akad dalam jual beli dan perkahwinan.

Sekali lagi dijelaskan, tasarruf itu lebih umum daripada akad dan iltizam. Akad dengan makna yang umum adalah sama dengan iltizam. Akad pada makna yang khas merupakan sebahagian daripada iltizam dan lebih khusus daripada tasarruf.  Oleh itu. setiap akad adalah iltizam tetapi tidak semua iltizam itu semestinya akad. Manakala setiap iltizam itu adalah sebahagian daripada tasarruf tetapi tidak semua tasarruf itu semestinya iltizam lebih-lebih lagi yang melibatkan perbuatan.

Justeru, Akad al-sarf hanya sah jika memenuhi empat syarat iaitu serahan segera, dibuat dalam majlis akad, sama kadar jika sama jenis matawang dan tiada khiyar syarat. Penentuan hukum wang kertas tidak boleh dipisahkan daripada hakikat sistem monetari semasa, sepertimana para fuqaha’ terdahulu juga menjelaskan hukum wang dengan mengambil kira sistem monetari pada zaman mereka. Walau bagaimanapun, ini tidak menafikan usaha untuk memperkukuhkan matawang komoditi khususnya emas dan perak. Penghasilan wang komoditi pada skala kecil hanya memberi manfaat pada skala individu untuk menyimpan nilai wangnya dan di peringkat antarabangsa, ia memerlukan kemahuan politik untuk merubah artiketur kewangan antarabangsa.

Rujukan :

Azizi Che Seman, & Mohd Nazri Chik. (2013). Kewangan Perbankan: Isu-Isu dan Cabaran. Persatuan Ulama’ Malaysia.
ʻAla al-Dīn Kharufah. (2008). Aqad hutang piutang: menurut syariat Islam dan undang-undang sivil. Crescent News.
Muhammad Nasri Md. Hussain, Nasri Naiimi, & Mohd Sollehudin Shuib. (2013). Mengurus Harta Menurut Fiqh Muamalat (Cetakan pertama). Penerbit Universiti Utara Malaysia.
Shamsiah Mohamad. (2010). Fiqh Mu`amalat. Open University Malaysia.
1 2 3 4 5 55