Zamsaham Beli Team Red Warriors ?

Menurut Zulfaizan Mansor (2020),usahawan dan pakar pelaburan terkenal, Norizam Tukiman akhirnya membuktikan bahawa dia bukan ‘cakap kosong’ untuk membeli pasukan bola sepak Kelantan.

Ia selepas Norizam atau lebih dikenali sebagai Zamsaham bakal menandatangani perjanjian penjualan saham dengan Team Red Warriors (TRW) Sdn Bhd pada satu majlis di Kota Bharu, esok.

Difahamkan keputusan positif itu dicapai selepas perbincangan antara Zamsaham dan Persatuan Bolasepak Kelantan (KAFA) di Kota Bharu, hari ini.

Berdasarkan jemputan media daripada pihak sekretariat media KAFA, turut sama berlangsung esok adalah majlis pembayaran gaji dan pegawai pasukan TRW.

Semalam, Berita Harian melaporkan Zamsaham sudah mendapat restu daripada ibunya mengenai hasrat mahu membeli pasukan Kelantan.

Kadang2 penyokong atau peminat bola sepak, tidak faham dan tidak tahu untuk membezakan KAFA dengan TRW?

Perbezaan KAFA dan TRW

Menurut Alawi Mohd Rashid Penasihat Undang-Undang KAFA (2020), menyatakan pada surat pekeliling Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) bertarikh 21/2/2020 Ruj: FAM/CL/SMR/AS/VN/2020/023 telah meletakkan syarat bahawa hanya kelab bola sepak sahaja yang layak menyertai pertandingan AFC / Liga Super Malaysia / Liga Perdana Malaysia bagi musim 2021.

FAM juga telah telah mengeluarkan panduan “Pelan Pemisahan Kelab Bola Sepak” yang mana setiap persatuan bola sepak perlu mematuhinya sebelum September 2020.

2- Arahan ini bermaksud bahawa setiap pasukan bola sepak di bawah persatuan negeri termasuk KAFA mesti menubuhkan “Kelab Bola Sepak” untuk menyertai pertandingan Liga, FA Cup dan juga Malaysian Cup dan kelab ini hendaklah diswastakan kepada pihak lain.

3- KAFA telah membuat persiapan dan telah menyerahkan kepada FAM kesemua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penubuhan kelab bola sepak tersebut dan nama kelab yang dicadangkan adalah “Kelab Bola Sepak Kelantan” [Kelantan Football Club]. Kelulusan kelab ini akan dimaklumkan oleh FAM dalam bulan September 2020.

4. KAFA juga telah menubuhkan satu syarikat iaitu ‘Team Red Warriors Sdn. Bhd.” di mana syarikat ini diberi hak dan tanggungjawab untuk mengendalikan dan menguruskan Kelantan FC tersebut.

5. Dengan ini maka KAFA dan juga Kelantan FC akan terpisah dan masing-masing mempunyai Legal Entity yang berbeza di mana KAFA tidak lagi mempunyai apa-apa hak dan tanggungjawab ke atas Kelantan FC dan Kelantan FC juga tidak mempunyai apa-apa kaitan lagi dengan KAFA. Kelantan FC sebagai satu entity yang baru juga tidak terikat dengan bebanan hutang-hutang KAFA secara amnya.

6. Peranan KAFA selepas ini hanyalah melibatkan aktiviti-aktiviti pembangunan bola sepak seperti, antara lain, menganjurkan pertandingan Liga Tempatan antara persatuan bola sepak jajahan, pertandingan bawah umur, kerjasama dengan MSSK, klinik bola sepak dan lain-lain.

7. Manakala peranan syarikat Team Red Warriors Sdn. Bhd. adalah menguruskan Kelantan FC secara keseluruhannya termasuk mencari pemain-pemain, jurulatih, penggajian, membayar kos-kos pengurusan pasukan, perlawanan dan sebagainya.

8. Isu yang timbul dalam seminggu dua ini berkenaan penjualan pasukan bola sepak pada hakikatnya adalah penjualan dan pengambilalihan syarikat Team Red Warriors Sdn. Bhd., bukannya pengambilalihan dan penjualan KAFA itu sendiri.

Mana-mana pihak yang ingin membeli dan mengambil-alih pasukan bola sepak Kelantan hendaklah membeli saham-saham dalam syarikat tersebut dan seterusnya mendapat hak untuk menguruskan Kelantan Fc dalam pertandingan musim 2021.

Apabila ini berlaku maka pihak berkenaan akan mempunyai hak dan kuasa sepenuhnya ke atas Kelantan FC tanpa penglibatan KAFA lagi.Semoga penjelasan ini dapat membantu semua pihak dalam memahami perkembangan terkini.

Sumber :

BERNAMA. (2020, August 28). KAFA serah dokumen tubuh Kelantan FC. BERNAMA. https://www.bernama.com/bm/news.php?id=1874553
Norizam Tukiman. (2020). ZAMSAHAM | Facebook. https://www.facebook.com/zamsaham
Zulfaizan Mansor. (2020, September 2). Zamsaham sah beli TRW. BH Online. https://www.bharian.com.my/sukan/bola/2020/09/727205/zamsaham-sah-beli-trw

10 Cara Mudah Menulis Penyataan Masalah

Permasalahan adalah ‘jantung penyelidikan”. Ia adalah nukleus yang menggerakkan seluruh fungsi kajian. Masalah kajian perlu dikenal pasti dan ditulis dengan baik dalam bentuk penyataan. Kata mudanya Nyatakan Masalah & Nyatakan Solusinya.

Dalam penyelidikan, penyataan masalah adalah unsur pertama yang akan diberi tumpuan oleh penilai. Masalah yg nk dikaji mestilah penting dan signifikan kepada bidang kajian penyelidik. Masalah tersebut perlu dinyata dan dihurai sebegitu rupa supaya pembaca dan penilai sedar bahawa masalah tersebut sangat penting, mesti dikaji untuk diselesaikan serta memberi implikasi buruk jika dibiarkan tanpa penyelesaian.

Jadi, di sini terdapat 10 cara mudah untuk menulis Penyataan Masalah yang pasti berpadu :

1- Tulis Penyataan Masalah berkaitan Masalah yang ingin diselesaikan dengan penyelidikan atau tesis atau kajian ilmiah atau disertasi yang diwakili OBJEKTIF. Jadi alignment PM dengan OBJEKTIF/RQ sangat penting

2-Tulis PM boleh dimulakan dengan bilangan menulis ikut RQ/Hipotesis. Jika RQ ada 4, kita boleh tulis PM dengan 4 perenggan. 1 Perenggan untuk 1 RQ/Objektif

3-Tulis Penyataan Masalah (PM) menyepadu atau terjemah Pernyataan yang terhasil dari isu-isu penyelidikan yang dibincangkan di bahagian latar belakang sebelum ini

4-Tulis PM bukan diukur dengan banyaknya citation atau bilangan muka surat tetapi, apakah sebabnya KEPERLUAN, SOLUSI dan NILAI dalam proses atau outpun penyelidikan.

5-Tulis Penyataan Masalah (PM) bukanlah :

-Latar Belakang 2.0

-Masalah negara/politik (umum)

-Kalau PHD mesti banyak perkara tulis Penyataan Masalah

6-Tulis PM yang terbaik sempurna bila bab LR telah siap sepenuhnya (byk membaca dan kefahaman luas), Jd jgn tunggu lama nak tulis LR

7-Tulis PM dengan citation 5 tahun terkini bawa maksud perkara/situasi terkini. Jadi relevan dan praktikal untuk dibuat research/solusi

8-Tulis PM tidak terhad kaitkan akademik (artikel/tesis) sahaja, perlu ada sumber dari industri, kerajaan, komuniti dalam dan luar negara

9-Tulis PM libatkan beberapa perenggan, pastikan ianya menyambung dan ianya perlu disusun selari dengan susuna RO/RQ/Hipotesis

10-Tulis PM paling banyak dikomen kerana tidak jelas. Jelas maksudnya boleh difahami dengan tindakan penyelidikan yang bersesuaian.

Rujukan :

Mohd Yusri Ibrahim. (2017). Sembang Santai Penyelidikan. Bandar Ilmu.

Kitab Syarh Al-Muhazzab

Kitab ” al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab ”  karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi merupakan rujukan fiqh terbesar mazhab al-Syafi-’i secara khusus dan fiqh Islam secara umum. Selain juga merupakan sebahagian dari kekayaan klasik Islam yang murni dan khazanah fiqh perbandingan. Kitab yang sangat monumental ini memiliki karakter khusus yang membuatnya berbeza dari segi metodologi ilmu yang akurat, sehingga membuatnya berada di tempat teratas dibanding ensklopedia-ensiklopedia fiqh lainnya, baik klasik maupun kontemporer.

Tidak diragukan lagi, kitab al-Majmu’ merupakan khazanah terbesar bidang fiqh Islam yang isinya menjelaskan konsep-konsep dasar dari hukum Islam yang membuat para ulama selepas al-Nawawi kagum.

Orang yang pernah mengkaji kitab-kitab induk terbesar dalam fiqh Islam di berbagai madzhab, seperti al-Muhalla karya Ibnu Hazm, al-Umm karya al-Syafi-‘i, al-Mughni karya Ibnu Qudamah dalam fikih madzhab Hanbali dan kitab al-Mabsuth karya al-Sarkhasi, akan menemukan bahwa kitab al-Majmu’ karya al-Nawawi merupakan salah satu rujukan terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fiqh keempat imam mazhab dan lain-lainnya, sekalipun fokus utama pembahasannya adalah mengenai fiqh al-Syafi’i.

Kitab al-Majmu’ berbeza dari kitab-kitab fiqh induk yang lain, di mana cakupan isinya memuatkan seluruh pendapat-pendapat mazhab berserta dalil-dalilnya, di samping menyebutkan pentarjihan di antara pendapat-pendapat ini. Tak ada yang paling menunjukkan keluasan wawasan al-Nawawi dan kedalaman ilmunya selain dari penjelasannya terhadap isi kitab al-Muhazzab karya al-Syirazi yang berjumlah sekitar 120 halaman menjadi 9 jilid kitab al-Majmu’.

Namun sayangnya ia meninggal dunia lebih awal sebelum sempat menyelesaikan Syarh al-Muhazzab berdasarkan methodologi ilmiah yang telah ia tetapkan dan dipegangnya, Dari pentakhrijan hadits-hadits hukum, penjelasan maknanya, penyebutan seluruh pendapat para imam dari kalangan ahli fiqh dan pentarjihan di antara pendapat-pendapat tersebut serta mazhab-mazhab mereka, penjelasan kecacatan hadits, status hadits dan biografi para perawinya, penafsiran kalimat-kalimat yang langka ( gharib ) dari al-Qur’an dan al-Hadits serta penjelasan kosa kata yang terdapat dalam redaksi kitab al-Muhazzab, membuatkan kitab al-Majmu’ benar-benar merupakan ensiklopedia umum dalam bidang fiqh, hukum, tafsir ayat-ayat al-Qur-’an dan hadits, keunikan bahasa serta biografi para ulama terkemuka dari kalangan perawi dan ahli hadits.
Namun, al-Nawawi -rahimahullah- meninggal sebelum menyelesaikan kajian ilmiyahnya dalam menghuraikan kitab al-Muhazzab pada abad ketujuh Hijriyah kerana ia meninggal dunia lebih awal pada tahun 676 H setelah memenuhi dunia dengan ilmu dan karya tulis, maka selanjutnya tugas mulia ini diambil alih oleh salah seorang ulama terkemuka, iaitu Taqiyuddin al-Subki, seorang Syaikhul Islam pada masanya. Ia dilahirkan di desa Subuk dari wilayah Monofia pada tahun 683 H dan wafat pada tahun 756 H.

al-Nawawi adalah kebanggaan ulama Syam. Begitu pula dengan al-Subki, dia adalah kebanggaan bagi bangsa Mesir dan ulamanya. Imam yang handal dalam bidang fiqh ini menyelesaikan bagian pertama Syarh al-Muhazzab dari akhir syarah al-Nawawi pada awal bab mu-‘amalat. Selain itu, ia mengikuti metod pendahulunya dalam menjelaskan kitab al- Muhazzab karya al-Syirazi. Namun usaha yang besar ini terhenti lagi apabila al-Subki meninggal dunia lebih awal setelah menyelesaikan tiga jilid dari kitab al-Majmu’  iaitu sampai bab al-Murabahah dari Kitab al-Buyu’.

Setelah itu warisan Islam ini selama hampir 6 abad tetap menjadi manuskrip di beberapa perpustakaan, di Timur dan Barat. Sebahagiannya di Turki, sebahagiannya di Eropah dan sebahagian lainnya di perpustakaan Mesir. Kitab ini menjadi harta simpanan terpendam yang tidak mendapatkan perhatian para ahli fiqh selama 6 abad, kecuali sedikit penjelasan (syarah) dari Ibnu Baththal al-Rakbi atas isi al-Muhazzab dalam kitabnya Syarh Gharib al-Majmu’.

Kemudian Allah Azza wa Jalla mengizinkan kitab ini lepas dari “kurungan” perpustakaan dan menuju dunia penerbitan hingga para ahli fiqh dapat memanfaatkannya dan para ahli hukum boleh mengambil isinya. Lalu Allah Azza wa Jalla membangkitkan beberapa ulama di Universiti al-Azhar Mesir yang sangat menaruh perhatian besar terhadap kekayaan peninggalan Islam untuk memberikan tahqiq dan ta’liq-nya. 

Kitab yang berharga ini, kemudian telah ditahqiq dan disambung kembali syarahnya oleh al-‘Alim  al-Faqih al-Syeikh Muhammad Najib bin Ibrahim al-Muthi_’iy mengikut metod dua imam sebelumnya. Akhirnya,  Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab yang lengkap disyarah oleh tiga ulama ini telah diterbitkan pertama kali pada tahun ? oleh Maktabah al-Irsyad, Arab Sa_’udi. Mengikut cetakan ini, Kitab al-Majmu’ dibahagikan kepada tiga bahagian ; 

1.  Juz  1-9 , merupakan syarah oleh Imam al-Nawawi.
2. Juz 10-11, merupakan syarah oleh Imam Taqiyuddin al-Subki.
3. Juz 12-23, merupakan syarah oleh sl-Syeikh al-Muthi_”iy.

Kitab ini, boleh didwnload di sini:    المجموع شرح المهذب

Sumber :

Abu Irfah. (2011, October 28). Karya Ulama: Kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab. Karya Ulama. http://abusyahmin.blogspot.com/2011/10/kitab-al-majmu-syarh-al-muhazzab.html

Kenapa Jadi Penentang ?

Menurut Mohib Khouli (2020) mengapa kebanyakan manusia menentang apa yang Rasulullah صلى الله عليه وسلم bawa??! Kerana mereka lebih suka ikut hawa nafsu dan ikut apa yang mereka rasa selesa dan sedap !

Sedangkan kekasih kita Rasulullah صلى الله عليه وسلم datang untuk menyelamatkan kita dari kesesatan dan jauhkan kita dari azab api neraka.. tetapi manusia degil dan tetap nak masuk api neraka jugak !! Kata Rasulullah saw dalam hadis yg sohih:

إنَّما مَثَلِي ومَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نارًا، فَلَمَّا أضاءَتْ ما حَوْلَهُ جَعَلَ الفَراشُ وهذِه الدَّوابُّ الَّتي تَقَعُ في النَّارِ يَقَعْنَ فيها، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ ويَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فيها، فأنا آخُذُ بحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وهُمْ يَقْتَحِمُونَ فيها )) رواه البخاري في صحيحه

1)Sesungguhnya umpamaan aku dan manusia seperti seorang lelaki yang menyalakan api, dan apabila api itu mula menyinar kawasan sekelilingnya, mulalah kubu² dan seranga² yang suka terbang dekat api mula lah menjatuhkan diri dalam api itu, tetapi lelaki itu berusaha untuk halau jauh seranga² itu tetapi seranga² itu tetap melawan dan ceroboh masuk dalam api, maka begitu juga aku cuba pegang kamu dan jauhkan kamu dari masuk api tetapi kamu tetap nak ceroboh dan jatuh dalamnya Hadis riwayat imam Bukhari.

Rujukan :

Mohib Khouli. (2020, August 15). Kenapa Manusia Jadi Penentang Rasulullah SAW. https://www.facebook.com/Mohib-Khouli-428146253999079/

References   [ + ]

1. Sesungguhnya umpamaan aku dan manusia seperti seorang lelaki yang menyalakan api, dan apabila api itu mula menyinar kawasan sekelilingnya, mulalah kubu² dan seranga² yang suka terbang dekat api mula lah menjatuhkan diri dalam api itu, tetapi lelaki itu berusaha untuk halau jauh seranga² itu tetapi seranga² itu tetap melawan dan ceroboh masuk dalam api, maka begitu juga aku cuba pegang kamu dan jauhkan kamu dari masuk api tetapi kamu tetap nak ceroboh dan jatuh dalamnya

Cara Buat Carta Gantt

Gantt Chart merupakan salah satu alat yang paling popular untuk menggambarkan ilustrasi pelan kalendar dalam pengurusan projek tertentu

Carta Gantt bertujuan untuk menggambarkan tahap kerja yang berlainan dalam bidang perniagaan kecil dan sederhana. Secara visual, ia adalah jalur mudah yang terdiri daripada dua paksi utama: kerja dan masa. Setiap tempoh masa diberikan tugas khusus yang mesti diselesaikan.

Carta Gantt adalah sejenis standard dalam bidang pengurusan projek, kerana dengan bantuannya adalah mungkin untuk menunjukkan struktur pelaksanaan semua tahapan proyek dengan jelas.

Cara membuat Carta Gantt boleh ikuti tutorial mudah ini di excel :

Excel Gantt Chart Tutorial – How to Make a Gantt Chart in Microsoft Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Gantt Chart Excel Tutorial – How to make a Basic Gantt Chart in Microsoft Excel 2016

1 2 3 4 5 6 54