Apa itu Teknologi Maklumat

Teknologi Maklumat dan Komunikasi menurut (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2015) teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi.

Istilah “teknologi maklumat” muncul pada sekitar dekad 1970-an. Bagaimanapun, konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi. Pada sepanjang abad ke-20, pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik, komputer, dan teori maklumat. Secara sejarah, pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan. (Omar Zakaria, 2012)

Pada hari ini, istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi, dengan istilah ini lebih dapat dikenal, berbanding dengan dahulu. Payung teknologi maklumat adalah amat besar, dan meliputi banyak bidang sehingga digunakan dalam aktiviti seharian sangat meluas di kalangan masyarakat. Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) merupakan satu inovasi dalam kehidupan masyarakat Malaysia hari ini.

Tulisan ini akan membincangkan bagaimana IT telah diaplikasikan dalam industri telekomunikasi, perbankan dan pengangkutan kerana penggunaan ICT dalam kehidupan memberi kesan baik untuk memudahkan kita melakukan kerja-kerja harian, mendapatkan maklumat dan berurusan dengan cepat.kerana fungsinya adalah memberi kemudahan untuk dinikmati dengan positif. Tetapi disebalik itu, kita harus sedar bahawa terdapat cabaran dalam menghadapi kepantasan teknologi maklumat dari masa ke semasa sehingga kerajaan Malaysia mendasari falsafah dan garis besar haluan dengan Transformasi Nasional 2050 (TN50) bagi menghadapi ledakan ICT dalam pelbagai bidang.

» Read more