Cerai Takliq : (057) Pindaan Secara Lisan Kepada Permohonan Perceraian

Kedua-dua Pihak Hadir dan bersetuju untuk bercerai.

TUNTUTAN PENGESAHAN CERAI TAKLIK ini telah didengar dan diselesaikan pada hari ini dengan dihadiri oleh pihak Plaintif dan diwakili oleh Peguam Syarienya  manakala Defendan hadir sendirian.

Atas persetujuan bersama, MAKA ADALAH DIPUTUSKAN SEPERTI BERIKUT :-

1.    MAHKAMAH BENARKAN pindaan secara lisan terhadap tuntutan pengesahan lafaz cerai taklik Plaintif  kepada permohonan perceraian ;

2.    MAHKAMAH SAHKAN DAN SABITKAN Jatuh Talaq satu Kali pertama ke atas Plaintif mulai hari ini ;

3.    MAHKAMAH PERINTAHKAN Plaintif beriddah selama tiga kali suci mulai hari ini ;

4.    MAHKAMAH PERINTAHKAN Plaintif dan Defendan mengembalikan surat asal perakuan nikah ke Pejabat Agama Islam untuk dibatalkan;

5.    MAHKAMAH PERINTAHKAN Pendaftar Perkahwinan, Perceraian Dan Rujuk Di Pejabat Agama Islam  mendaftarkan perceraian tersebut ;

6.    MAHKAMAH PERINTAHKAN perintah-perintah di atas berkuatkuasa SERTA MERTA.