Kuasailah Al-Quran Secara Tartil

Pendahuluan

Al-Quran merupakan kalam Allah yang Qadim dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibrail AS. sesuai dengan namanya Al-Quran, Rasulullah SAW mengambil Al-Quran daripada Jibrail AS secara Talaqqi dan Musyafahah. Iaitu Jibrail membacanya dahulu dan didengar oleh Nabi SAW, kemudian Nabi pula membacanya dengan didengari oleh Jibrail. Ini jelas daripada peristiwa Nabi SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, melalui peristiwa itu Jibrail menyuruh Nabi Muhammad s.a.w. membaca atau mengikut apa yang dibacanya kemudian membacanya pula kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat pula membacanya kepada sesama mereka dan kemudiannya kepada pengikut atau generasi selepas mereka.

Demikianlah seterusnya, Al-Quran itu terus diajar dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi hinggalah sampai ke zaman kita ini. Al-Quran akan terus diperturunkan hingga ke akhir zaman. Oleh itu, Allah berpesan kepada Nabi SAW. dan juga kita kaum muslimin seluruhnya supaya membaca Al-Quran dengan Tartil sebagaimana firman-Nya bermaksud : Bacalah Al-Quran dengan tartil. Begitulah kesempurnaan Al-Quran yang wajib dipelihara melalui penguasaan bacaan dan hafazan Al-Quran dengan baik mengikut hukum tajwid yang telah ditetapkan.

Walaupun demikian, terdapat segelintir murid di sekolah yang hanya menguasai kemahiran atau pengetahuan yang sederhana dalam membaca Al-Quran. Mereka didapati kurang menguasai kemahiran atau pengetahuan yang lebih tinggi dan mencabar. Contohnya, ilmu tajwid dan tanda-tanda bacaan, menghafaz ayat-ayat Al-Quran dan membaca Al-Quran di khalayak ramai. Masalah-masalah tersebut boleh dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kekurangan pembimbing yang berkemahiran, kurang penekanan terhadap ilmu Tajwid dan sikap ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca Al-Quran.

Justeru, memberi kesan kepada pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam Ilmu Tajwid. Oleh itu, tugasan ini akan membincangkan isu-isu kelemahan murid dalam penguasaan ilmu Tajwid di peringkat sekolah, di samping mencadangkan jalan penyelesaian yang terbaik.

Cadangan mengenai isu di sini kelak akan mewujudkan jalan keluar kepada semua setiap permasaalahan lampau yang masih belum mampu diatasi sehingga kini. Penulis juga akan membincangkan pembahagian mad, harakat bacaan kesemua hukum mad tersebut kaitan dengan contoh kalimah yang diberikan.

Masalah Kelemahan Murid Dalam Penguasaan Ilmu Tajwid

Berdasarkan temubual dan perbincangan penulis melalui forum My Guru, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Menurut Ustazah Maimunah Binti Hamid salah seorang guru Pendidikan Islam dari Sekolah Kebangsaan Tasek, Ipoh, Perak Darul Ridzuan berpendapat bahawa, kelemahan murid dalam penguasaan ilmu Tajwid adalah faktor kelemahan pembelajaran al-Quran adalah anak-anak muda hanya mendapat didikan al-Quran hanya di sekolah sahaja. Kini, jarang mereka memperolehi pembelajaran Al-Quran di rumah.

Menurutnya lagi, pelbagai usaha perlu dilakukan pada peringkat sekolah lagi supaya murid-murid ini tidak terus dibelenggu masalah dalam bacaan al-Quran, malah keadaan kian meruncing penguasaan bacaan al-Quran di peringkat sekolah.

Oleh itu, melalui permasalahan ini ibu bapa seharusnya sedar bahawa amanah kepada anaknya untuk mengajar al-Quran bukan hanya pada guru sahaja, malah ibu bapa dan keluarga terdekat perlu memberi sokongan secara langsung atau tidak secara langsung kerana al-Quran untuk semua orang Islam. Selain itu, guru yang mengajar di sekolah perlu menggunakan kreativiti masing-masing dengan cara yang mudah bagi anak muridnya senang untuk mempelajari Al-Quran. Begitu juga, ibu bapa yang berkelapangan agar dapat memberi penekanan dalam pendidikan anak-anak mereka untuk mempelajari al-Quran.

Menurut (Wan Azlina Wan Semail, 2017) selain daripada itu, para guru perlu menguasai ilmu Tajwid supaya mereka dapat menyampaikan ilmu ini dengan betul dan berkesan. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir guru yang hanya menguasai kemahiran atau pengetahuan yang sederhana dalam membaca Al-Quran. Mereka didapati kurang menguasai kemahiran atau pengetahuan yang luas. Contohnya, ilmu tajwid dan tanda-tanda bacaan, menghafaz ayat-ayat Al-Quran dan membaca Al-Quran di khalayak ramai.

Permasalahan ini juga boleh dikaitkan dengan faktor-faktor seperti ketiadaan pembimbing, kurang penekanan terhadap ilmu Tajwid dan sikap ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca Al-Quran. Sesetengah guru mendapati pendedahan awal pembelajaran membaca Al-Quran daripada pembimbing yang tidak bertauliah. Ramai dibimbing oleh para guru dan ibu bapa sendiri yang tidak dilatih khas untuk membimbing membaca Al-Quran. Ini bererti guru tersebut tidak dibimbing secara teratur ketika mula belajar membaca Al-Quran. Ini mengakibatkan tahap kebolehan membaca Al-Quran yang rendah di kalangan guru tersebut. Dengan demkian akan menyumbang kepada kelemahan murid itu sendiri.

» Read more