Perintah Mutaah: Seksyen 56, Plaintif Hadir Manakala Defendan Tidak Hadir

Kes ini didengar di mana Plaintif hadir dan diwakili oleh peguam Syarienya, manakala Defendan tidak hadir.

DI ATAS PERSETUJUAN BERSAMA, maka Mahkamah perintahkan sepertimana berikut :-

1.    Saya perintahkan Defendan membayar Muta’ah kepada Plaintif sebanyak RM8000.00 berdasarkan Seksyen 56 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001;

2.    Pembayaran Muta’ah sebanyak RM8000.00 tersebut hendaklah dibuat secara ansuran bulanan sebanyak RM50.00 sebulan mulai bulan MEI 2015 sehingga selesai selama 160 bulan ;

3.    Pembayaran hendaklah dibuat dengan memasukkan terus ke dalam Akaun  milik Plaintif ;

4.    Selanjutnya adalah diberitahu bahawa keingkaran mematuhi perintah ini dengan disengajakan akan menyebabkan Defendan boleh didakwa di bawah Seksyen 135 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001 ; dan

5.    Perintah ini berkuatkuasa serta merta mulai hari ini.