Apakah Sumber Penyelidikan ?

SUMBER PENYELIDIKAN

Setelah judul atau bidang penulisan itu dipilih, penulis hendaklah berusaha mengumpulkan bahan-bahan dan mendapat maklumat-maklumat yang langsung berkaitan dengan tajuk berkenaan . Semakin banyak bahan yang dikumpulkan adalah lebih baik. Apabila banyak bahan -bahan yang terkumpul, penulis akan lebih senang menyusun tulisannya. » Read more