Dimensi Mekanik Kuantum

Dimensi Mekanik Kuantum

Memahami Dimensi Mekanik Kuantum

Mekanik Kuantum merupakan bidang fizik yang paling hampir dengan realiti. Teori Kauntum telah menjadi titik tolak teori-teori daya asas seperti teori elektro-lemah (elektrodinamik) dan daya kuat (kromodinamik) tetapi juga mungkin teori graviti. Beberapa aspek Mekanik Kuantum agak berlawanan dengan intuisi contohnya, boleh berlakunya penerowongan, keruntuhan fungsi gelombang (atau kebarangkalian) dan percampuran keadaan-eigen (kebarangkalian) secara linear.

Jika difikirkan secara mendalam, tidak ada sebab asas mengapa semua aspek ini boleh diterima, namun didapati sesuai dengan hukum alam dan kejadian peristiwa seperti tekal dengan hukum-hukum fizik yang lain).

Tulisan ini cuba melihat Mekanik Kuantum dalam kerangka metafizik. Ini diperkuatkan oleh premis bahawa alam fizikal sendiri terbenam dalam alam metafizik (alam ghaib).

Oleh itu, boleh dikatakan bahawa Teori Mekanik Kuantum dan alam fizik itu sendiri berada dalam satu manifold teori dan alam yang lebih rumit yang topologinya masih belum diketahui.

Beberapa kesamaan di antara aspek Mekanik Kuantum dengan bidang kesufian ditinjau dan didapati terdapat beberapa keselarasan. Dari segi penerimaan umum pula, intrepetasi Copenhagen terhadap Mekanik Kuantum yang paling ramai pengikutnya walaupun intrepetasi yang lebih ‘keislaman’ seperti teori banyak alam (many worlds) yang diutarakan oleh Wheeler dan intrepetasi Bohm semakin mendapat perhatian sekarang. Khasnya, intrepetasi Bohm yang dapat mengatasi masalah ‘pengukuran’ dan ‘keruntuhan fungsi gelombang’.

Terdapat dua aliran pemikiran Mekanik Kuantum sekarang iaitu :

(1) Aliran menerima kelokalan dan menolak realisme dan aliran satu lagi

(2) Aliran menerima realisme dan menolak kelokalan.

Jelas bahawa aliran yang menerima realisme dan menolak kelokalan lebih hampir dengan pandangan tauhid malah nampaknya aliran ini semakin rancak diterokai dalam bentuk daya asas sebagai mod-mod getaran supertali dan supermembran.

Topologi Alam Semesta

Menurut Abu Yazid al-Bistami (seorang tokoh agung sufi), terdapat 18,000 alam lain yang wujud di alam semesta ini. Mungkinkah ini sebahagian daripada manifold Calabi-Yau yang dianggarkan berjumlah di sekitar 25,000 bilangannya dan tidak semua bersesuaian dengan hasil darab kumpulan yang tekal dengan teori supertali Green dan Schwarz itu?

Namun, ini tekal dengan intrepetasi Mekanik Kuantum Wheeler. Diriwayatkan juga bahawa Abu Yazid al-Bistami sendiri boleh ‘berpecah’ kepada 25,000 iaitu beliau pernah dilaporkan berada di 25,000 tempat dalam sesuatu masa.

‘Pengklonan diri’ ini bermakna pemecahan fungsi gelombang boleh dilaksanakan seperti yang boleh dibuktikan secara ujikaji fizik malah satu fonomena kebalikan ‘penyatuan diri’ contohnya penyatuan fungsi-fungsi gelombang berlaku dalam pembentukan kondensat Bose-Einstein yang berlaku pada suhu hampir sifar Kelvin.

Banyak riwayat tentang kekeramatan ahli-ahli sufi ini yang boleh memendekkan masa dan menerowong ke tempat yang jauh dengan sekelip mata, satu perkara yang tidak mustahil seperti yang diberitakan oleh al-Quran tentang jin (apatah lagi manusia) dan sebahagian huraian ini terdapat dalam kitab al-Hikam hasil nukilan Ibnu ‘Ata’illah al-Iskandari dan Risalah al-Qushairiyah; dua buah kitab tasauf yang sudah lama diajar dan ditelaah oleh pelbagai pondok dan pesantren di Nusantara.

Dalam Mekanik Kuantum, jelas bahawa ‘penerowongan’ oleh jirim di benarkan malah kekaramatan yang dikaitkan dengan perjalanan melebihi kelajuan cahaya sekarang menjadi kajian yang sangat rancak di kalangan ahli fizik sub-bidang fizik tachyon dan isyarat superluminal.
» Read more