Bagaimana cara menulis Pengenalan dalam artikel jurnal

Sy ada 6 cara berkesan :

1-Tulis satu perengan berkaitan definisi atau pengenalan TOPIK UTAMA ARTIKEL JURNAL

2-Tulis satu perenggan berkaitan Kajian Literatur Secara Umum apa yang banyak/semasa dikaji dan seterusnya apa kelompongan (Gap)

3-Tulis satu perenggan berkaitan Objektif/Persoalan Utama Kajian ini dan Justifikasi umum KENAPA ianya penting untuk dikaji

4-Tulis satu perenggan berkaitan proses Metodologi. Bagaimana Teknik Data dan analisis kajian bg mendptkan Jawapan RO/RQ

5-Tulis satu perenggan berikatan Jangkaan Dapatan dan Membincangkan secara umum dapatan dengan Justifikasi yang bersesuaian

6-Tulis satu perenggan berkaitan Implikasi dan manfaat dapatan kepada individu,industri, penyelidik, kerajaan dan komuniti berkaitan

7-Tulis satu perenggan berkaitan Kesimpulan Keseluruhan seperti menyatakan Outline/Perkara yang nak dibincangkan di artikel ini.

Maka…………Daripada cara 1-7 (7 Perenggan) Boleh juga digabungkan.Cht.Tips4 dan 5 gabungan jadi seperenggan (6 Perenggan) ini SUBJEKTIF

By Muhammad Soulhiey Zeckry

Betul atau salah hanya persepsi, kedua-dua tema itu perlu kepada HUJJAH, manakah yang paling kuat dengan pembuktian yang kukuh untuk menentukan kebenaran (HAQ) antara dua tema tersebut..Maka, dimanakah kita nak letak tempat HAQ itu? Berbaliklah kepada ilmu pengetahuan masing-masing untuk menentusahkan dan kepercayaan sehingga menimbulkan keyakinan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.