Kesalahan Bahagian Pengenalan Artikel Jurnal mesti tau dan mesti elakkan

1-Tulis perkara umum yang terlalu panjang sehingga kurang fokus dan jelas apa topik utama yang nk diperbincangkan

2-Terus tulis fokus kajian secara terperinci.Cth Kajian di Malaysia,tidak bincang negara maju atau industri.Tidak meluas dan antarabangsa

3-Penulisan akademik yang Citation kepada artikel jurnal dan tesis sahaja. Tiada cited industri report,laporan tahunan, industri plan dll

4-Tidak jelas dalam penulisan dalam menerangkan kenapa artikel ini penting (justifikasi), tiada : kepentingan kelompong dan manfaat

5-Tidak menulis aspek teori/model kajian, metodologi kajian: data dan analisis

6-Tidak menulis apa objektif artikel (umum dan khusus( serta tidak jelaskan jangkaan dapatan kajian yang selari dengan objektif

7-Tidak tulis siapa yang memperoleh implikasi dan manfaat dari kajian ini (langsung/tidak langsung)

8-Ayat terakhir bahagian pengenalan tidak tulis secara rumusan apa keseluruhan kandungan (outline) artikel jurnal ini

By Muhammad Soulhiey Zeckry

Merupakan seorang pengkaji, penulis dan pendakwah yang sentiasa mencari cahaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.