Kesalahan Bahagian Pengenalan Artikel Jurnal mesti tau dan mesti elakkan

1-Tulis perkara umum yang terlalu panjang sehingga kurang fokus dan jelas apa topik utama yang nk diperbincangkan

2-Terus tulis fokus kajian secara terperinci.Cth Kajian di Malaysia,tidak bincang negara maju atau industri.Tidak meluas dan antarabangsa

3-Penulisan akademik yang Citation kepada artikel jurnal dan tesis sahaja. Tiada cited industri report,laporan tahunan, industri plan dll

4-Tidak jelas dalam penulisan dalam menerangkan kenapa artikel ini penting (justifikasi), tiada : kepentingan kelompong dan manfaat

5-Tidak menulis aspek teori/model kajian, metodologi kajian: data dan analisis

6-Tidak menulis apa objektif artikel (umum dan khusus( serta tidak jelaskan jangkaan dapatan kajian yang selari dengan objektif

7-Tidak tulis siapa yang memperoleh implikasi dan manfaat dari kajian ini (langsung/tidak langsung)

8-Ayat terakhir bahagian pengenalan tidak tulis secara rumusan apa keseluruhan kandungan (outline) artikel jurnal ini

By Muhammad Soulhiey Zeckry

Betul atau salah hanya persepsi, kedua-dua tema itu perlu kepada HUJJAH, manakah yang paling kuat dengan pembuktian yang kukuh untuk menentukan kebenaran (HAQ) antara dua tema tersebut..Maka, dimanakah kita nak letak tempat HAQ itu? Berbaliklah kepada ilmu pengetahuan masing-masing untuk menentusahkan dan kepercayaan sehingga menimbulkan keyakinan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.