Boleh atau tidak Euthanasia ?

Euthanasia

Apa itu Euthanasia

Before this I wrote about Euthanasia, sekali lagi kita jelaskan hal ini, bagaimana pendirian dalam Islam ?

Euthanasia pd. dimensi etimologi (bahasa) adalah perkataan yg. berasal daripada bahasa Greek bermakna ” Pembunuhan Rahmah” (Mercy Killing) or memudahkan kematian.

Manakala definisi Euthanasia dlm. istilah perubatan ialah Memudahkan kematian pesakit yang tiada harapan utk. sembuh berdasarkan permintaan dari si pesakit itu sendiri.

Ringkasnya, Euthanasia merupakan usaha yg. dilakukan utk. mengakhiri hidup seseorang ketika mengalami kesakitan yang diyakini tidak dapat disembuhkan dgn. tujuan utk. mengakhiri penderitaannya. Sama ada berdasarkan tindakan hukum positif maupun dalam kod etika kedoktoran,

Euthanasia sama sekali tidak dibenarkan. Berdasarkan perspektif hukum Islam, bahwa eusthanasia aktif adalah perbuatan yang diharamkan dan dikecam oleh Allah SWT.

Isu Euthanasia ini menjadi perdebatan besar dalam kalangan penggubal dasar dan pengamal perubatan di Barat, ahli agama serta pihak gereja. Dalam filem Me Before You, dipaparkan kesengsaraan serta kesakitan yang dialami Traynor kerana terpaksa memakan byk ubat dan alah kepada cuaca dan sebagainya.

Proses Euthanasia ini secara umumnya, bermaksud “mematikan diri bagi menamatkan kesakitan dan penderitaan” secara sengaja tetapi dengan kelulusan perundangan. Jadi ia berbeza “membunuh diri” dengan terjun sungai atau menembak kepala (Utusan Malaysia, 11 September 2016). ” “Mengenali Makna Euthanasia”, Utusan Malaysia, 11 September 2016.

Jenis-jenis Euthanasia

Euthanasia terbahagi kepada beberapa jenis di antaranya ialah :

Firstly, Euthanasia Aktif : Iaitu mempercepatkan kematian seseorang dengan tindakan secara langsung seperti menyuntik ubat-ubatan tertentu yang boleh membawa maut dengan segera.

Secondly, Euthanasia Pasif : Iaitu mempercepatkan kematian seseorang secara tidak langsung seperti menghentikan makanan, air, ubat-ubatan, atau prosedur-prosedur yg. perlu bagi meneruskan hidup seseorang pesakit. Pesakit ini dibiarkan tanpa sebarang rawatan sehingga mati disebabkan penyakit yang dialaminya secara semula jadi.

Thirdly, Euthanasia Secara Sukarela : Iaitu apabila seseorang yg. ingin dipercepatkan kematiannya berdasarkan permintaannya sendiri sama ada secara lisan atau bertulis.

Sebab dilaksanakan Euthanasia

Kebanyakan pihak yg. menerima pakai kaedah euthanasia ini berhujah bahawa proses tersebut dapat membantu pesakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Ini disebabkan oleh tindakan ini yang dapat mengakhiri penderitaan yang dialami olh pesakit tersebut serta mengurangkan kos perubatan yang tinggi.

Pendirian Islam

Pembunuhan Rahmah tlh dikaji oleh para ulama and jawatankuasa yang bertanggungjawab berkenaan isu-isu terkini di beberapa buah negara Islam di Timur Tengah. Secara rasminya, semua pihak bersetuju bahawa Islam mengharamkan pembunuhan Rahmah.

Majlis Fatwa Kuwait (Fatwa bertarikh 13 Ogos 2001) telah mengeluarkan fatwa berikut berkenaan hukum pembunuhan rahmah :

Mematikan pesakit dengan apa cara sekalipun adalah diharamkan oleh syara`. Orang yg. melakukan perbuatan itu adalah dihukum pembunuh secara sengaja. Nas-nas yang bersumberkan al-Quran and hadis nabi SAW secara jelas mengharamkan membunuh jiwa dengan cara yang tidak sebenar.

However, pendapat yang menyebut Pembunuhan Rahmah adalah sama dengan membunuh kuda yang mengalami penyakit yang tidak boleh dirawat lagi adalah pendapat yang salah dan menjatuhkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Sekiranya pesakit yang enggan menerima rawatan penyakit yang boleh membawa maut, beliau tidaklah dihukum membunuh diri sendiri. Ini keran kuasa menyembuh itu adalah milik Allah SWT. Rawatan hanya sebagai ikhtiar yang diizinkan sahaja, bukannya penyembuh hakiki kepada sebarang penyakit.

So, Dr.Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahawa euthanasia pasif adalah dibolehkan. Keharusan itu adalah dengan syarat pakar-pakar perubatan bersepakat bahawa di pesakit tersebut sudah tiada harapan lagi untuk sembuh. However, there are legal differences euthanasia antara satu negara dengan yang lain.

Di United Kingdom, jawatankuasa terpilih House of Lords British mengenai etika perubatan mendefinisikan euthanasia sebagai campur tangan langsung dengan matlamat dizahirkan untuk menamatkan nyawa, bagi melepaskan daripada kesengsaraan yg. tak dpt. diubati.

Di Belanda, ia disifatkan sebagai penamatan nyawa oleh doktor atas permintaaan pesakit. Negara lain yang ada perundangan membenarkan euthanasia ialah Kanada, Combia, Belgium dan Luxembourg.

Amerika Syarikat pula belum menyeluruh, ada negeri yang sudah meluluskannya seperti Oregon yang ada Akta Mati Dengan Maruah (Death With Dignity Act).

Berbeza di Iowa, mrk. masih cuba membawa rang undang-undang ke dewan perundangan negeri. Jika diluluskan, ia kan membolehkan penduduk Iowa yang mempunyai jangka hayat enam bulan untuk hidup kerana penyakit kronik, blh. memakan pil yang diluluskan doktor untuk menamatkan hayat sendiri.

Euthanasia dikategori dlm pelbagai cara, termsk sukarela, tidak sukarela dan bukan sukarela (involuntary). Euthanasia sukarela adalah sah di sisi undang2 di beberapa negara. Tidak sukarela bermaksud pesakit itu sendiri tidak melafazkannya (kerana sudah dalam koma) dan ini dianggap tidak sah. Bukan sukarela pula nyawa dicabut tanpa meminta kebenaran atau bertentangan dengan kehendak pesakit, dianggap membunuh.

But, menurut catatan, euthanasia adalah bidang penyelidikan paling aktif diselidik saintis dalam bidang bioetika kontemporari perubatan sejak 2006.

Pertembungan di sini ialah berkaitan keluhuran bidang perubatan dgn. aspek kemanusiaan sejagat. Menurut seorg, pesakit, dia mahukan euthanasia kerana kanser yang dialaminya sebagai membunuhnya perlahan-lahan and pada masa sama, dia menderita kesakitan. Apakah euthanasia boleh disifatkan “membunuh diri dengan bantuan doktor” atau bunuh diri yang dihalalkan”?

The issue of euthanasia may not have reached the viral level for debate in Malaysia. Probably the religious aspects of Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. firmly practiced in this country has prompted us to reject any form of “termination”.

Tetapi ini tidak bermakna kita boleh buat-buat tidak tahu kerana tidak siapa boleh menjamin perkara ini tidak terkena pd. diri sendiri atau orang yang kita sayangi seperti isteri, suami atau anak yang terbaring kesakitan akibat penyakit maut seperti kanser. Oleh itu, seseorang blh. bertindak berdasarkan kateogri euthanasia yang dihadapi.

So, bagaimana pula hukum dalam Islam, if membunuh binatang yang nazak atau kritikal dalam istilah Euthanasia ? Boleh rujuk di https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2536-irsyad-al-fatwa-241-hukum-membunuh-binatang-yang-nazak-dan-kritikal-euthanasia

Rujukan :

Mufti, W. P. (2018, Ogos). Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan - IRSYAD AL-FATWA #241:  Hukum Membunuh Binatang Yang Nazak dan Kritikal (Euthanasia). https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2536-irsyad-al-fatwa-241-hukum-membunuh-binatang-yang-nazak-dan-kritikal-euthanasia
Mohd Zamre, M. Z. (2017, November 18). Dilema eutanasia: Hak menamatkan tempoh hayat seseorang pesakit. https://asklegal.my/p/eutanasia-pesakit-larangan-resusitasi-hak-mati
Michael A., M. (2020, February 14). What the Bible Says about Euthanasia & Assisted Suicide? Bible Study Tools. https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/the-thanatos-syndrome-what-the-bible-says-about-euthanasia.html
Norita Md Norwawi, Mohd Radhi Ibrahim, Muhammad Widus Sempo, Mashita Sulaiman, Latifah Abdul Latif, & Universiti Sains Islam Malaysia. (2018). Sains Islam. Penerbit USIM Press, Institut Sains Islam.
Zeckry, M. S. (2017, October 4). Apa itu Euthanasia ? Pernah Dengar Tak ? Etika Profesional • Muhammad Zeckry. Muhammad Zeckry. http://zeckry.net/2017/10/04/apa-itu-euthanasia-pernah-dengar-tak-etika-profesional/

Pembentukan Etika Individu

Etika didefinisikan sebagai prinsip tingkah laku individu yang diterima dari segi moral. Etika juga bermaksud kepercayaan peribadi seseorang individu tentang kelakuan yang baik dan buruk. (Ho Jo Ann & Tee Keng Kok, 2013)

Walaupun definisi ringkas ini menyampaikan intipati etika, namun terdapat tiga implikasi yang perlu diberi pertimbangan lanjut iaitu:

i-Etika didefinisikan oleh individu. Hanya orang sahaja mempunyai etika, sedangkan organisasi tidak mempunyai etika;

ii-Apa yang membentuk kelakuan beretika boleh berbeza antara seorang dengan yang lain; dan

iii-Etika bersifat relatif; ia bukan mutlak. Ini bermaksud bahawa walaupun sesuatu kelakuan itu dianggap beretika mengikut kaca mata orang yang melihat, ia biasanya perlu akur kepada norma-norma sosial yang diterima umum.

Apakah yang menjadikan sesetengah individu beretika dan sesetengah yang lain tidak? Mengapa sesetengah orang jujur, manakala yang lain tidak? Menurut Ho Jo Ann & Tee Keng Kok (2013), menyatakan terdapat lima faktor yang menjadi peranan penting dalam pembentukan etika individu, iaitu :

Ilustrasi : Faktor Pembentukan Etika Individu

i-             Pengaruh Keluarga

Sedarkah kita bahawa individu mula membentuk piawai etika mereka sejak dari zaman kanak-kanak lagi? Kanak-kanak membentuk piawai etika mereka apabila persepsi mereka mula bertindak balas terhadap kelakuan ibu bapa mereka. Kanak-kanak lebih berkemungkinan akan menerap piawaian etika yang tinggi apabila mereka melihat ahli keluarga mereka berpegang kepada piawaian yang tinggi (seperti bercakap benar). Serta menerima ganjaran kerana mengikutinya, dan dihukum jika ingkar kepada piawaian tersebut.

Sebaliknya, jika ahli keluarga terlibat dengan kelakuan tidak beretika (seperti tidak bercakap benar), dan membiarkan anak-anak mereka melakukan perkara yang sama, maka kanak-kanak tersebut berkemungkinan akan membentuk piawaian etika yang lebih rendah.

ii-            Pengaruh Rakan Sebaya

Apabila kanak-kanak memasuki sekolah, mereka dipengaruhi oleh rakan- rakan sebaya yang berinteraksi dengan mereka setiap hari. Sebagai contoh, jika rakan sebaya seorang kanak-kanak yang terlibat dengan kegiatan mencuri barangan kedai, melakukan vandalisme atau menyalahguna dadah, maka kanak-kanak itu mungkin mengambil keputusan untuk melakukan perkara yang sama. Sebaliknya, jika rakan-rakannya mempunyai piawaian etika yang lebih tinggi dan menolak kelakuan tersebut, kanak-kanak berkenaan mungkin akan menerap piawaian tinggi ini.

iii-           Pengalaman Hidup

Pelbagai peristiwa positif mahu pun negatif membentuk kehidupan manusia dan mempengaruhi kepercayaan dan kelakuan etika kita. Peristiwa-peristiwa ini merupakan sebahagian daripada proses pembesaran dan menjadikan kita lebih matang.

Sebagai contoh, seseorang yang mencuri dan tidak tertangkap tidak akan berasa kesal dan akan terus mencuri. Walau bagaimanapun, seseorang yang telah tertangkap mungkin berasa sangat bersalah sehingga mengubah piawaian etikanya dan memastikan dirinya tidak lagi mencuri pada masa akan datang.

iv-          Nilai dan Moral Peribadi

Nilai dan moral juga mempengaruhi piawaian etika seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang menjadikan wang dan kemajuan peribadi sebagai keutamaan tertingginya akan menyerapkan kod etika peribadi yang bersifat mengejar kekayaan.

Dengan itu, ia akan cuba mendapatkan ganjaran yang diingini dengan tidak menghiraukan kesannya terhadap orang lain tanpa sebarang belas kasihan.

Sebaliknya, bagi seseorang yang memberi keutamaan kepada keluarganya, dia akan menyerap suatu piawai etika yang berbeza.

v-           Faktor Keadaan

Faktor terakhir dalam mempengaruhi etika individu. Kadangkala tanpa disangka-sangka, manusia mendapati diri mereka dalam keadaan yang mendesak mereka bertindak bertentangan dengan pertimbangan baik mereka.

Sebagai contoh, terdapat sesetengah orang yang melakukan pemalsuan akaun perbelanjaan kerana kesempitan wang. Pernyataan ini bukan bertujuan untuk mewajarkan ketidakjujuran mereka, tetapi menjelaskan konteks untuk kita memahami mengapa individu kadangkala boleh berkelakuan tidak beretika apabila mereka tiada pilihan lain.

Rujukan:

Ho Jo Ann, & Tee Keng Kok. (2013). Etika Profesional. Open University Malaysia.

Mohd Arif, S. (2016, November 29). Rasuah: Maksud, Sejarah dan Amalan. http://apaituilmu.blogspot.com/2016/11/rasuah-maksudsejarah-dan-amalan.html

Zeckry, M. S. (2018a, May 29). Prinsip Etika: Ciri-ciri masalah dalam Etika • Muhammad Zeckry. Muhammad Zeckry. http://zeckry.net/2018/05/29/prinsip-etika-ciri-ciri-masalah-dalam-etika/

Zeckry, M. S. (2018b, May 29). Prinsip Etika: Ciri-ciri masalah dalam Etika • Muhammad Zeckry. Muhammad Zeckry. http://zeckry.net/2018/05/29/prinsip-etika-ciri-ciri-masalah-dalam-etika/