Harga Motosikal Hibrid

Menyedari bahawa bumi semakin terbeban dengan pencemaran, ramai bersetuju inilah masanya kita beralih kepada gaya hidup yang lebih sihat dan tidak menjejaskan alam sekitar dalam semua aspek kehidupan. Selain industri pengilangan yang sering menjadi penyebab utama masalah itu, sektor pengangkutan juga turut menerima tempiasnya kerana dikatakan antara punca pengeluaran asap atau pembebasan gas hidrokarbon.

Justeru, mekanisme mengurangkan pelepasan asap terutama di kawasan bandar dan mengurangkan penggunaan kenderaan adalah salah satu daripadanya. Namun, pertambahan populasi di kawasan bandar terutamanya disebabkan penghijrahan tidak memungkinkan mengurangkan kenderaan dapat dilaksanakan. Maka, teknologi hibrid tidak asing lagi dikalangan masyarakat hari ini. (Junus, 2015)

Menurut Prof. Dr. Azhar Abdul Aziz, berdasarkan sejarah, teknologi hibrid bermula pada tahun 1901 apabila Ferdinand Porche telah menghasilkan sebuah kenderaan hibrid yang dikenali sebagai Lohner-Porsche Mixte Hibrid. Ini merupakan sebuah kenderaan yang menggunakan gandingan enjin petrol-elektrik yang pertama di dunia.  Ketika itu, kenderaan elektrik hibrid tidak digunakan secara meluas ketika itu sehinggalah pelancaran kereta Toyota Prius di Jepun pada tahun 1997. Kemudian diikuti oleh model kereta Honda Insight pada tahun 1999. (Azhar Abdul Aziz, 2015)

Oleh yang demikian,  Syarikat  Synergy  Technology  Sdn  Bhd  turut mengintai dalam mengeluarkan motosikal baru  yang  mengetengahkan konsep mesra alam dan teknologi Hibrid sepenuhnya kerana pembangunan teknologi hibrid dan menganggapkan bahawa ia sebagai satu segmen yang penting pada masa yang akan datang.

Memandangkan teknologi ini adalah hasil kerja dan pembangunan penyelidikan tempatan sepenuhnya. Maka, penulis ingin membincangkan beberapa aspek yang harus dikenal pasti dan diberikan perhatian yang teliti antaranya aspek harga dan penetapan harga dalam pasaran,  penentuan faktor  yang  harus dikenal pasti dalam penentuan harga dan strategi  yang  terbaik untuk perletakkan harga baru bagi motosikal  Hibrid ini.

Di samping penganalisaan juga kita dapat melihat harga yang mampu mempengaruhi pemasaran dan merangsang dalam proses pembelian di dalam pasaran agar misi syarikat ini dapat mengekalkan fokus perniagaan ini.

» Read more

Penyucian harta melalui zakat

penyucian harta dengan berzakat

Penyucian harta dengan berzakat

Penyucian harta dengan zakat telah dianjurkan dalam Islam kerana di antara kurniaan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ialah nikmat memiliki harta dan kekayaan.

Kedua-dua nikmat ini sebagaimana yang disebut oleh ar-Raghib al-Isfahani RA ialah nikmat berada di dalam keadaan yang baik dan hidup yang sempurna.

Ia merupakan medan untuk menguji manusia bagaimana mereka menggunakan harta tersebut bagi meraih keredhaanNya. Firman Allah SWT di dalam surah al-Isra`, ayat 30 :

إِنَّ رَبَّكَ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرَۢا بَصِيرٗا ٣٠

Maksudnya : Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan Ia juga yang menyempitkannya (menurut yang demikian).

Sesungguhnya, Ia Maha mendalam pengetahuanNya, lagi Maha melihat akan hamba-hambaNya. Nikmat kekayaan dan kesenangan tidak akan tercapai maksudnya melainkan harta tersebut diurus dengan baik dan menurut Objektif Syariah (Maqasid Syariah).

Dalam konteks kita di Malaysia hari ini, kita mengguna-pakai Piawaian Pematuhan Syariah (Indeks Syariah). Semua ini adalah dengan satu tujuan iaitu mengharapkan redha dan rahmat Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Ketika ini, secara umumnya kita sedang berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi, peningkatan taraf hidup yang mencabar, dan cabaran ekonomi serantau dan global yang tidak menentu. Ini secara tidak langsung menuntut agar setiap individu muslim mengurus dan merencanakan pengurusan ekonomi dan kewangannya secara berhemat, bijaksana dan adil.

Pengurusan ekonomi dan kewangan secara berhemat telah menjadi anjuran di dalam al-Quran kepada orang yang beriman. Ia merupakan manifestasi ciri-ciri hamba Allah (Ibadur-Rahman) seperti yang terangkum di dalam surah al-Furqan, ayat 67

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

Bermaksud : Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.

As-Syahid Syed Qutb RA tatkala menafsirkan ayat tadi menerusi karya monumentalnya, Tafsir Fi Zilalil Quran, menegaskan bahawa: “Inilah ciri Islam yang direalisasikan di dalam kehidupan individu, jamaah (masyarakat) dan umat, ia memberi pengarahan dalam bentuk mendidik dan penguatkuasaan undang-undang. Semuanya tegak berdiri di atas prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan …”

Seorang muslim, meskipun diiktiraf hak pemilikan individu, namun tidak bermakna dia bebas membelanjakan hartanya sesuka hati, sepertimana yang diamalkan oleh para pemodal neo-kapitalisme liberal.

Malah amalan tersebut jika dilakukan amat bertentangan dengan Prinsip Syariah. Sesungguhnya, harta di dalam Islam diikat dengan prinsip bersederhana antara dua perkara iaitu tidak boros dan tidak kikir.

Sikap boros membawa kerosakan kepada diri, harta dan masyarakat, malah negara. Manakala kikir pula menghalang harta daripada dimanfaatkan oleh pemiliknya bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan harta antara wahana penting untuk mewujudkan keadilan sosial (al-`adalah al-ijtima‟iyyah) dalam masyarakat, umpamanya, menerusi amalan bersedekah, berzakat dan berwakaf.

Penyucian harta dengan berzakat…

Justeru, kehadiran Islam adalah untuk mengatur aspek ini yang merupakan sebahagian daripada kehidupan bermula, dari peringkat individu, keluarga, masyarakat dan negara. Nilai keadilan yang menjadi satu ciri daripada ekonomi Islam yang juga disebut sebagai ekonomi manusiawi, sangat berhemat dan berkhidmat untuk umat sejagat.

Ekonomi Islam ditakrifkan oleh kebanyakan sarjana sebagai sains sosial yang mengkaji masalah ekonomi yang berpegang kepada nilai-nilai Islam. Ia lebih bersifat komprehensif berbanding dengan ekonomi konvensional kerana tidak mengabaikan faktor-faktor bukan ekonomi seperti etika, moral, sosial dan politik. Secara teori, apabila wujud golongan miskin dan golongan berada atau kaya, maka akan wujudnya kelas.

Justeru, wujudnya dua golongan ini, bermakna berlaku ketidakseimbangan atau sistem yang tidak sekata di dalam masyarakat. Jadi, apa keadaan itu dengan cara mewujudkan apa yang tiada di pihak golongan miskin atau menambah apa yang kurang. Zakat sebagai ‘pembersih atau penyuci roh’ hasil harta-harta tersebut yang lahir di dalam bentuk dividen, bonus, lebih untung dan sebagainya.

Penyucian harta dengan berzakat….

`Pembersihan‟ atau penyucian‟ itu dilakukan melalui pembayaran zakat, yang mana harta yang dizakatkan itu diagihkan pula kepada golonga asnaf yang berhak menerimanya sebagai sumber pendapatan dan ekonomi mereka pula, untuk diusahakan. Seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, proses yang sama boleh dan akan berulang secara berterusan dan berantaian sehingga kemiskinan dapat dibasmikan.

Apabila ini terjadi, maka jurang perbezaan tadi dapat dikurangkan, atau lebih idealnya langsung dapat dihapuskan. Di dalam pengertian yang lebih tepat, zakat itu sebenarnya adalah hak yang dikembalikan kepada yang berhak, bagi memastikan keadilan ekonomi di dalam masyarakat Islam. Hal ini telah dijelaskan di dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, daripada Ibnu Abbas RA

Maksudnya : Sesungguhnya, Muaz RA berkata : “Aku telah diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.” Baginda bersabda  ((Engkau akan mendapati golongan Ahli Kitab, oleh itu ajaklah mereka supaya mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan sesungguhnya aku Pesuruh Allah.

Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan mereka solat lima kali sehari semalam. Kalau mereka mentaatinya, ajarkanlah bahawa Allah memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat dari harta mereka yang dipungut dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang fakir miskin …)).

Akhirnya, semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita taufiq dan hidayah untuk sentiasa bersedia mentaati segala perintah dan larangan Allah SWT dan RasulNya SAW termasuklah dalam menunaikan kewajipan zakat.

1 2