Cara Mudah Buat Tesis

Ada sahabat kita bertanya, ada tak cara mudah buat tesis ? Saya kata,..ada ! mudahnya buat tesis atau kajian ilmiah atau projek akhir tahun/disertasi pelbagai nama digunapakai oleh universiti awam atau swasta. Matlamatnya sama saja cuma dari segi nama saja beza. So, saya katakan memang ada je cara mudah buat tesis ni kalau susah memang Dr Othman Talib (2016) tak tulis lah buku Tulis Tesis Cepat (Teknik Efektif dan Efisyen) dan sy gitau lagi kalau susah takkan lah Dr Mohd Norazmi Nordin buat Phd dalam masa 18 bulan jer ! Ini maknanya tak susah lah !

Sebenarnya tak susah dan memang mudah tipsnya cuma fahami bagi lumat dan hadam betul2 kaedah penyelidikan atau research methodology, seterusnya apa item2 yg ada dalam bab 1 sampai bab 4. Tips yang paling utama NYATAKAN MASALAH atau permasalahan kajian, timbulkan masalah daripada kajian lepas apa yg belum selesai atau apa gap (jurang/lompang) yg ada pada kajian orang lain sblm ini.

Tgk apa kajian diaorang kaji tu, guna teori apa? setakat mana kajian dia intai2 lah lompang tu dan buat pernyataan masalah itu yg paling utama kemudian ciptakan tajuk kajian kita ( sebelum ni sy dah bincang mengenai cara mudah nak buat tajuk kajian boleh baca kt sini http://zeckry.net/2018/06/13/cara-mudah-menulis-tajuk-kajian/

Kat mana nk tgk kajian lepas tu, dapatkan jurnal2 terkini lah dalam 5 tahun ke bawah jangan lah jurnal tu 10 tau 20 tahun kadang isu tu dah basi. Sebaiknya 5 tahun ke bawah lah.

Cara mudah buat tesis yg ada 4 bab, so pastikan apa perlu ada ? Ok tipsnya…

Bab 1

1.1- Pengenalan

Kat sini kita perkenalkan bahagian-bahagian dalam bab 1, maknanya apa kita nak cite dalam bab ni, gitau lah. Dalam ni, penyataan yang rasional mengenai sebab apa kajian ni dibuat.

1.2- Latar belakang

Nak cite apa kat sini ? gitau dengan jelas senario semasa yg berkaitan dgn permasalahan kajian secara keseluruhan. Kemudian membincangkan beberapa idea kecil mengenai permasalahan kajian yg disokong oleh rujukan. Seterusnya membahaskan secara ringkas tentang konsep permasalahan kajian dan menjuruskan kepada satu idea utama daripada beberapa idea kecil permasalahan kajian di atas dgn disokong oleh 2-3 rujukan primer kpd topik proposal kajian.

1..3 Pernyataan Masalah

Membuktikan dan mengulas kewujudan masalah kajian (dgn data berkaitan-jika ada) berdasarkan rujukan2 berwasit sama ada buku, jurnal, artikel, prosiding, laporan-laporan dan sumber2 sahih

Mengenengahkan jurang pengetahuan (Knowledge gap) yg wujud di antara penyelesaian yg tlh dibuat dgn penyelesaian yg masih dalam persoalan. Perbincangan perlu merujuk kepada aspek2 kajian yg berkaitan dgn permasalah kajian yg telah dilaporkan dan yg belum dilaporan.

Menjustifikasikan rasional mengemukakan cadangan kajian kajian (ke atas topik yang dipilih) berdasarkan jurang pengetahuan di atas. Rujuk Creswell (2008) dan Schumacher (2000).

1.4 Tujuan/ Matlamat Kajian

Menghuraikan secara am tentang arah tujuan kajian berdasarkan permasalahan kajian 1.3 dlm bentuk penyataan matlamat kajian. Sebelum ini saya telah bincangkan perbezaan matlamat dan objektif kajian.

1.5 Objektif Kajian

Bg penyelidikan kuantitatif, pastikan setiap ayat objektif kajian ada unsur jenis dan nilai ‘hubungan’ yg hendak dikenalpasti, pembolehubah-pembolehubah (bersandar dan tidak bersandar) yg hendak di ukur dan sampel yg akan digunakan.
Formula ‘hubungan= V1 V2 V3 Sampel
‘Hubungan” merujuk kepada tahap korelasi, perbezaan, pengaruh, faktor2 dan kesan interaksi, sbg cth :
-pertahan/korelasi di antara p/ubah yg hendak dikaji
-pengaruh dan kesan/akibat antara p/ubah
-perbezaan antara p/ubah
-tahap/status sesuatu fenomena

1.6 Persoalan Kajian

Menyatakan setiap objektif kajian di atas dalam bentuk ayat tanya dan jika perlu dipecahkan lg kpd beberapa persoalan kajian yg lebih terperincil/kecil

1.7 Hipotesis Kajian (jika berkaitan)

Memastikan penyataan hipotesis kajian adalah dalam bentuk hipotesis nol.

1.8 Kerangka Konseptual Kajian

Kerangka konseptual kajian, jelaskan teori/kajian-kajian berkaitan yang dirujuk sebagai asa pembinaannya (sama ada oleh penyelidik atau penyaran) dan bagaimana kerangka ini sesuai untuk menjawab persoalan-persoalan kajian.

Menghuraikan setiap komponen dalam model kerangka/teori yang digambarkan dan bagaimana pembina/penyaran kerangka teori model membangunkannya.

Rumusan ringkas secara keseluruhan dengan memberikan rasional kepada pemilihan kerangka konseptual/teoretikal kajian dalam konteks kesesuaiannya menjawab persoalan kajian.

1.9 Kepentingan kajian

Menunjukkan bagaimana kepentingan kajian blh menyumbang kepada penyelidikan dalam bidang yg sama daripada aspek :
=p/ubah2 baru yg akan dikaji
-metodologi kajian
-sampel kajian
-hasilan baru yg diharapkan
-perspektif baharu/lain

1.10 Batasan Kajian

Menyatakan had kajian daripada aspek metodologi seperti sampel yg dipilih, instrument yg dilaksanakan dan prosedur kajian yg dijalankan. Kemudian, menyatakan had kesahan dan kebolehpercayaan kajian drpada aspek ketekalan/replikasi dan generalisasi kajian. Seterusnya menyatakan had kajian dari aspek skop kajian seperti sbhg dariapda bdg yg lbh besar.

1.11 Definisi Operasional/Istilah

Bagi kajian kuantitatif pastikan konsep/konstruk/pemboleh ubah yg terkandung dlm objektif kajian diberikan definisi yg operasional yg blh diukur nilainya dlm bentuk skala yg tertentu) serta berdasarkan rujukan yg sah.

Itu item-item yang mesti ada dalam bab 1 untuk kandungan2 bab 2 bersambung…

So, anda perlu selalu berbincang kaedah penyelidikan ini baru kita dapat gambaran yang jelas bidang apa yang nak dikaji….kadang kajiannya berskala besar, tajuknya sgt gempak ! padahal masalah kt tepi rumah kat kampung, taman, institusi pengajian yang ada tepi rumah kita pun boleh kaji pun ! Tipsnya, cuma lakukan pada skop yang kecil terlebih dahulu kalau peringkat ijazah ni, barulah kita tak ‘kepeningan’.

3 Perkara Penting Menulis Abstrak

Abstrak

Kali ini zeckry.net mencatatkan mengenai hal-hal berkaitan dengan penyelidikan dan beberapa langkah penting dalam penulisan kajian ilmiah atau tesis.

Tips kali ini penting dalam penulisan kajian ilmiah yang dipanggil abstrak.

Menurut Ahmad Sunawari Long (2014), Abstrak bermaksud Sinopsis laporan kajian yang mengandungi permasalahan, objektif, metodologi, hasil dan implikasi kajian.

Adakah abstrak menggambarkan (reflects) secara tepat kajian yang dijalankan ? Adakah abstrak merumuskan secara ringkas permasalahan dan objektif kajian, kaedah dan reka bentuk kajian, dapatan utama kajian dan rumusan dan kesimpulan kajian. ?

3 Cara Penting Menulis Abstrak

1-Abstrak hendalah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan diikuti oleh terjemahannya dalam Bahasa Inggeris di halaman yang berikutnya.

2-Abstrak mestilah ringkas dan padat ditulis dalam satu paragraf serta tidak melebihi 300/350 patah perkataan dalam satu halaman sahaja.

Abstrak tidak sama dengan sinopsis atau ringkasan tesis.

3-Mesti mengandungi masalah yang hendak diselesaikan, cara penyelesaian, proses penyelidikan dan keputusan yang diperolehi.

Sekiranya kajian yang dibuat dalam Bahasa Inggeris, abstrak hendaklah dalam bahasa tersebut dan dikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu.

Ada beberapa contoh disini :

Contoh 3 Perkara Penting Menulis Abstrak

Kajian ini membincangkan nilai-nilai Tasamuh dan persepsi pelajar-pelajar bukan Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) terhadap undang-undang jenayah Islam. Signifikan kajian ini adalah kerana undang-undang jenayah Islam sering dilihat dari aspek hukumannya sahaja. Manakala aspek-aspek tasamuhnya jarang diketengahkan. Hal ini sedikit sebanyak menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan bukan Islam terhadap undang-undang jenayah Islam.

Oleh itu, abstrak dapat memudahkan kita dalam membuat kajian ilmiah, makalah dan skripsi. Dengan abstrak, semua perkara penting kita menemui dari awal sehingga menghindari penulisan karya ilmiah tersasar jauh dari pokok perbincangan yang telah ditetapkan sebelum ini terletak pada abstrak.

Perlu diingatkan, abstrak sebagai pemudah cara bagi pembaca jurnal atau artikel ingat 3 perkara penting menulis abstrak tadi kerana semua point-point penting telah dijelaskan pada awal sehingga kesimpulan. Pembaca akan lebih mudah membayangkan apa saja isi dari karya ilmiah tersebut.

Selain itu, jika abstrak disusun dengan menarik, sudah tentu menarik minat pembaca untuk mengetahui lebih lanjut. Abstrak juga seumpama kulit buku. Jika tidak menarik, pasti pembaca akan malas untuk membaca isi keseluruhan dari karya ilmiah tersebut

Tuntasnya, ingat dulu 3 perkara penting menulis abstrak kita akan bincang apa kelebihannya pada posting akan datang.

Ada juga Universiti mengatakan bahawa Abstrak mestilah berinformasi dan merangkumi enam komponen utama seperti ilustrasi dibawah :

 

Rujukan

Ahmad Sunawari Long. (2014). Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Yusri Ibrahim. (2017). Sembang Santai Penyelidikan. Bandar Ilmu.

Kaedah Penulisan Ilmiah : Langkah-langkah Dalam Penulisan Ilmiah (1)

KAEDAH PENULISAN ILMIAH

Langkah- Langkah Dalam Penulisan Ilmiah

Menurut Prof Mohd Kamil Abd Majid [1]  terdapat beberapa langkah awal dalam penulisan Ilmiah yang perlu dihalusi para penyelidik. Langkah itu adalah seperti berikut:

  • Memahami masalah sebenar yang hendak dikaji. Masalah tersebut dapat dikesan daripada andaian penyelidik melalui teknik apa, mengapa dan bagaimana…..Masalah tersebut perlu kepada penyelesaian dan jawapan secara ilmiah berdasarkan bahan – bahan yang sedia ada melalui pembacaan umum dan data yang diperolehi.
  • Membuat andaian jawapan kepada permasalahan tadi secara rambang
  • Merangka satu bentuk penyelidikan berdasarkan andaian jawapan tadi dan idea awal yang sedia ada. Bentuk kajian ini sama ada secara Maktabi atau Maidani atau Maktabi dan Maidam sekaiigus ( kedua-dua sekaii).
  • Mencari bahan – bahan yang berkenaan yang sesuai dan perlu bagi dijadikan asas dalam menghuraikan jawapan permasalahan tersebut.
  • Menulis hasil kajian tersebut secara menyeluruh berdasarkan bahan-bahan yang diperolehi serta ulasan, pandangan serta analisa sendiri yang berasaskan kepada nilai – nilai pemikiran secara ilmiah dan pandangan secara objektif.
  • Menyunting dan mengedit penulisan bahan berdasarkan kesuaian tajuk tersebut.

Secara kesimpulannya langkah penulisan ilmiah adalah seperli berikut :

-Tentukan masalah

-Mengandaikan jawapan

-Menentukan method kajian

-Menghimpunkan bahan / data

-Menulis bahan secara berobjektif

-Mengeditkan bahan berdasarkan objektif kajian.

 

—————————————————————

[1] Lihat : Mohd Kamil Abd Majid, op.cit. m.s 5