Dunia Islam tidak terhenti dengan cerita yang direkacipta oleh musuh Islam bagi melemahkan umat Islam dan menghalang perkembangan dakwah Islamiah sejak sejarah terutusnya para Nabi dan Rasul, sampai hari ini mereka tidak puas hati melihat Islam terus dijulang dan dimartabatkan di muka bumi ini dengan ancaman-ancaman halus terutamanya melalui serangan pemikiran umat Islam. Orientalisme salah satu kaedah digunakan oleh barat untuk mengancam dan mempedayakan umat Islam dalam aspek aqidah, syariah, budaya, falsafah dan sejarah yang bermula penduduk di timur yang meliputi di negara Asia Tengah, Barat dan Tenggara.

Usaha mereka berterusan untuk menguasai dengan pendekatan sintesis dalam keintelektual Islam silam dengan acuan pemikiran orentalisme sehingga memberi kesan kepada dunia Islam. Para sarjana Orientalis menggunakan kaedah penyebaran pemikiran mereka melalui penulisan, ensiklopedai, seminar, penerbitan majalah dan sebagainya. Matlamat utama orientalis untuk memusnahkah ajaran Islam sebenar melalui gerakan kristianisasi dan orientalisme. Bezanya gerakan kristianisasi ditujukan kepada masyarakat Islam awam, manakala orientalisme difokuskan kepada golongan sarjana-sarjana Islam yang berselindung di bawah penyelidikan ilmiah (Mohd Fauzi,2009).

Walau bagaimanapun, pada pandangan saya, pengajian aliran pemikiran dalam kalangan pensyarah al-Azhar, Orientalisme dinamakan sebagai al-mustasyriqun, maka pemahaman di negara kita adalah terhad, khususnya kepada orang bukan Islam dari negara bukan Arab yang mempelajari tamadun Islam untuk menimbulkan kekeliruan dalam agama. Walhal, orientalis adalah istilah yang digunakan untuk kekuatan musuh Islam yang memusnahkan kesucian agama di timur, merosakkan pemuda, dan menghancurkan intelektual Muslim.

Rentetan itu, penulisan ini akan membincangkan kesan penulisan pemikiran orientalis terhadap pemikiran dan masyarakat global yang berdasarkan isu karikatur yang terbitkan oleh majalah Charlie Hebdo sebagai salah satu usaha Orientalis mengancam kesucian agama Islam dan usaha mereka untuk membangkitkan kemarahan umat Islam.

Orientalisme

Orientalis berasal daripada dua perkataan iatu Orient dan Isis. Orientalisme adalah istilah yang berasal daripada bahasa Perancis, manakala isme ialah istilah yang berasal dari Belanda, dan gabungan kedua-dua istilah ini mewujudkan satu istilah yang menggambarkan pemahaman, pemahaman, atau pemahaman (Engku Ahmad Zaki, 2017).

Al-Istisyraq atau Orientalisme menurut ulama Islam adalah cabang agama Islam yang mempunyai hubungan rapat dengan dunia Islam. Orientalis atau mustasyriq juga merujuk kepada orang-orang dari wilayah Barat yang berminat untuk mempelajari tradisi Islam kerana mereka boleh membaca al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Orientalisme sering didefinisikan sebagai kajian Islam dalam bidang bahasa, sejarah, sastera, akidah, syariah dan tamadun (Mahmud Hamdi Zaqzuq, Mudasir Rosder, & Che Yusoff, 1989).

Orient bermaksud timur, oriental terletak di Timur secara geografi, dan orientalisme ialah kajian budaya timur. Dikenali sebagai orientalisme adalah pemahaman, aliran, atau komuniti tafsiran ini menjadikan kawasan timur, tamadunnya dan penduduk tempatan sebagai subjek kajian. Timur adalah subjek tafsiran dalam kajian barat, yang merupakan tambahan kepada prinsip ketimuran.

Edward Said ( 1979) mendefinisikan Orientalisme ialah suatu kajian ilmiah yang secara metodologinya meneroka dunia timur sebagai subjek yang boleh diteliti, didedahkan, dan diterapkan. Islam adalah subjek yang paling signifikan untuk kajian orientalis dalam konteks Timur Islam. Manakala, secara analitikal, orientalisme merujuk kepada pengetahuan tentang kawasan timur, kecekapan metodologi dalam menganalisis masalah timur, dan pemahaman pendirian ideologi terhadap kebimbangan timur, khususnya yang berkaitan dengan dunia Islam. Kehadiran saintis Barat yang meneliti ciri-ciri timur, seperti kesusasteraan, adat resam, sejarah, politik, ekonomi, filologi, alam sekitar, dan agama yang berkembang
di Timur, khususnya kerumitan Islam, adalah punca langsung orientalisme atau pakar timur.

Sejarah dan Tokoh

Secara umumnya, sejarah kemunculan Orientalisme dikaitkan dengan kesungguhan orang-orang Kristian untuk mengkaji Islam hasil cetusan ketidakpuasan hati mereka terhadap Islam selepas peperangan Salib berlaku dalam tempoh yang amat panjang. Disebabkan peperangan itulah sumber inspirasi dan dorongan mereka yang kuat kepada Kristian Eropah untuk mempelajari Islam, pengajaran dan adat istiadatnya. Pada abad ke-19 dan ke-20 dikenali sebagai zaman keemasan Orientalisme kerana ketika itu para Orientalis secara sepehunya menerajui gerakan akademik dan penerbitan ilmiah mereka sendiri. Perancis telah menumpukan sepenuh perhatian untuk menjadikan Paris sebagai pusat pengajaran
Bahasa Arab yang utama dan menjadi tempat tumpuan pelajar dan ulama untuk mempelajari ilmu (Mohd Fauzi, 2009). Abd Rahim pula berpandangan bahawa orang Barat telah berminat dengan Timur sejak Zaman Pertengahan (Abd Rahim, 2017) .

Terdapat tiga tempoh masa Oritentalis berkembang iaitu :

Pertama, zaman sebelum Perang Salib dan zaman keemasan umat Islam. Sesetengah orang mengatakan bahawa Bible dan teologi membentuk bagaimana orang di Eropah berfikir tentang orang Islam pada Zaman Pertengahan.

Kedua, zaman antara Perang Salib dan Kegemilangan di Eropah (telah beralih ke arah penyelewengan Islam) iaitu dari tahun 1096 hingga 1291, perang salib antara Muslim Timur dan Kristian Barat menjadi tegang. Orang Kristian kalah, tetapi orang Islam berada di bawah menerima banyak tekanan untuk seketika kerana kebanyakan umat Islam tertumpu pada perang salib, ramai anak-anak lelaki yang terbaik mereka mati di medan perang sehingga memusnahkan aset kerajaan dan menyebabkan umat Islam di Timur miskin dan tidak berpengetahuan.

Ketiga, sejak zaman perkembangan pengetahuan Eropah hingga ke hari ini (menghayati Islam dengan perkembangan intelektual yang rasional). Semasa Kegemilangan di Eropah, ketegangan antara Muslim Timur dan Kristian Eropah telah hilang. Semasa Kegemilangan, banyak kerja baik telah dilakukan dan
penjajahan bermula selepas Zaman Kegemilangan. Pada permulaan abad ke-20, orang dari Barat pergi ke Timur untuk berdagang dan bertemu dengan niat untuk mengambil alih. Apabila Napoleon pergi ke Mesir pada tahun 1789, dia membawa bersama orientalis untuk mengkaji adat, politik, ekonomi, dan pertanian penduduk tempatan.

Sebaliknya, perkara yang dilakukan oleh Orientalis membawa perubahan besar dan diterima baik oleh masyarakat. Contohnya mereka mengadakan kongres, menubuhkan tempat pembelajaran Timur, memulakan kumpulan dan majalah yang berfokuskan Timur, mempelajari bahasa Timur dan meneliti pelbagai topik. Faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi persekitaran masyarakat Timur, mengkaji
mazhab dan kepercayaan masyarakat Timur, dan melakukan penyelidikan terhadap peninggalan purba di negara tempatan. Orientalis pernah bercakap tentang Islam secara umum, terutamanya ketika mereka melakukan perkara yang berkaitan dengan pengajian timur. Disamping masa tersebut, kemunculan kajian mengenai orang di timur khusus seperti Al-Quran, hadis, undang-undang, dan sejarah Timur muncul (Idri, 2011) .

Semasa zaman kegemilangan, iaitu pada permulaan The Function of Orientalism. Perkembangan sejarah mendedahkan sebab lahirnya Orientalisme. Ia tidak dapat dipisahkan daripada niat awal Orientalisme yang seolah-olah mengukuhkan barisan tentera. Objektif kedua ialah keilmuan dan daripada beberapa
rujukan timbul matlamat Orientalisme sebagai sebab pertama, iaitu menemui kelemahan Islam yang digunakan untuk diskriminasi terhadap Islam kerana mereka berpandangan, sesiapa yang telah mempelajari dunia timur, agak mudah untuk menukar agama Islam kepada Kristian.

Oleh itu, kita dapati ciri-ciri orientalis pertama yang membuat kajian masih tidak jelas kerana terdapat pendapat yang berbeza. Seperti yang dinyatakan dalam petikan Joynboll Idri, Alois Sprenger adalah ahli akademik Barat pertama yang melakukan penyelidikan yang mengelirukan. Berbeza dengan kepercayaan Mustafa Azami, Ignaz Goldziher adalah orientalis pertama.

Menurut Arent Jan Wesick, Snouck Hourgronje merupakan orientalis pertama yang mempelajari hadith.
Walaupun terdapat perbezaan antara orientalis pertama, perlu diingatkan bahawa Ignaz Goldziher mampu menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dalam sumber perundangan Islam, yang dilengkapi dengan bukti saintifik, sehingga orang Barat percaya kepada Islam dan mempunyai pengikut Islam serta cara pemikirannya dijadikan model oleh Orientalis Barat.

Berikut adalah tokoh-tokoh Orientalisme iaitu:

i- Cristian Snouck Hurgronje Hurgronje dilahirkan di Belanda, bersekolah menengah di Breda, mengambil jurusan Teologi di Universiti Leiden, menerima PhD dengan pengkhususan dalam Kesusasteraan, dan lulus
dengan kepujian yang tinggi. Pada tahun 1893 dan 1894, Hurgronje menerbitkan “De Atjehers” (Rakyat Aceh) dalam dua jilid. Dalam disertasinya bertajuk “Het Mekka anche Feet,” penulis menganalisis
kepentingan Haji dalam Islam, serta sejarahnya dan tradisi yang berkaitan. Oleh itu, penulis membuat kesimpulan bahawa haji dalam Islam adalah peninggalan warisan jahiliyah Arab dan mendakwa tradisi haji adalah sebagai ilusi pada zaman dahulu (Mohd Farhan Abd Rahman, Rohailin Zainon, Maryam Mohd Esa, & Nurulhayah Muhamad, 2020.) .

ii- Jalan Harry Jon Philipps

Dilahirkan di Sri Lanka dengan kewarganegaraan British, dia mempunyai Imperialisme rohani dan berat sebelah yang kuat terhadap Islam. Pihak berkuasa kolonial British mengiktiraf sumbangan Philby yang sangat berharga. Philby adalah graduan Universiti Oxford dengan ijazah dalam Bahasa Timur, dan beliau telah menghasilkan majalah Jaridatu al-Arab dan Arabian Days.

iii- Evariste Leri Provencal
Seorang orientalis Perancis berketurunan Yahudi yang bekerja sebagai profesor dan menjiwai semangat imperialisme. Persekitaran dan keluarganya adalah Yahudi, dia lulus dari Universiti Algeria, dan salah
satu karyanya bertajuk History of Islamic Spain.

iv- Fritz Krenkov
Dilahirkan di Jerman, dibesarkan di United Kingdom. Adapun tulisannya antara lain Unity in Islam, Sastera Rakyat Arab, dan beberapa terjemahan karya beliau.

v- Blacher
Pengajian peringkat sekolah menengah di Casablanca Darul Baidha. Kemudian, dia mendaftar di Universiti Algeria. Adapun karya terjemahan Blachere, termasuk Biografi al-Walid, Raja Dinasti Umayyah, Perdana
Menteri Penyair, Ibn Zamrah, dan Tarikh al-Adabi al-Arabi.

vi- Loius Massignon

Wataknya ialah seorang pelajar Hungary bernama Goldziher yang sentiasa meneroka alam sosial dan politik Islam, menamatkan pendidikannya di al Azhar di Kaherah. Tulisan beliau termasuklah La
Passion d’ al-Hallaj, Martyr Mystique de I’Islam, Al-Hallaj Sufi School, al-Hallaj, Sejarah Perhimpunan Rasari Ikhwan al-Shafa, Sejarah Sains di Negara Arab, dan lain-lain.

vii- Abdul Kareem Germanus
Dilahirkan di Budapest, beliau menyertai kemudahan penyelidikan di Kaherah sebagai pekerja. Di antara karya beliau ialah Pengaruh Turki terhadap Sejarah Islam (1932), Kajian Struktur Bahasa Arab (1954), dan
Puisi Arab Terpilih.

Majalah Charlie Hebdo dan pengaruh penulisan Orientalis

Majalah Charlie Hebdo

Charlie Hebdo telah menjadi tumpuan ramai, merupakan salah satu majalah di Perancis yang tidak pernah berhenti mempromosikan dirinya. Penerbitan ini telah mencipta tajuk berita sebelum 2020. Malangnya, kebanyakan orang terutamanya umat Islam menganggap majalah sindiran itu sebagai satu kesilapan, bukan kejayaan. Pencipta majalah itu mencipta karikatur Nabi Muhammad SAW, tokoh keramat umat Islam. Pelbagai pihak di negara Islam termasuk Malaysia membantah dan mengecam. Charlie Hebdo adalah majalah mingguan Perancis yang diiktiraf kerana pandangan, lukisan, pelaporan, polemik dan pembentangan yang kontroversi dan anti-agama. Jurnal sekular mempersendakan agama, hak wanita, dan orang terkemuka termasuk ahli politik, hakim dan pengasas agama. Le Canard merupakan akhbar pesaing menumpukan pada rahsia yang tidak didedahkan.

Permulaan Charlie Hebdo

Charlie Hebdo diasaskan oleh kumpulan Hara-Kiri yang diharamkan kerana menyinggung cita rasa orang ramai selepas mengejek kematian Presiden Perancis Charles de Gaulle. Francois Cavanna menyunting Charlie Hebdo sehingga 1981. PhilippeVal menyunting majalah itu dari 1992-2009. Pada tahun 2012, Stephanie Carbonnier yang dikenali sebagai ‘Charb’ mengambila alih sebagai editor.

Karikatur Nabi Muhammad

Charlie Hebdo telah disaman pada tahun 2001 atas lukisan Nabi Muhammad. Permintaan itu ditolak kerana kartun itu dilindungi oleh peraturan kebebasan bersuara dan tidak menghina Islam tetapi fanatik.

2006: Charlie Hebdo menerbitkan karikatur Nabi Muhammad dari Denmark bersama karikatur baharu di bawah kapsyen “Muhammad Terharu oleh Fundamentalis.” Ramai orang Islam menganggap Nabi Muhammad gambaran sesat; grafik membantah kekejaman di seluruh dunia. Charlie Hebdo berbuat demikian selepas hakim Perancis mengeluarkan amaran terhadap gambar yang dicetak. Majalah itu
menghasilkan edisi khas dengan karikatur Nabi Muhammad berkata “Seribu sebatan jika anda tidak mati ketawa.”

Jurnal itu dinamakan semula secara ringkas ‘Charia Hebdo’, menggunakan perkataan Perancis untuk ‘Syariah’. Kemudian, pejabat dua tingkat dibom dan kakitangan takut apabila edisi khas diterbitkan. Laman web tersebut telah digodam dan digantikan dengan gambar Mekah dengan ungkapan “Tiada yang baik selain Allah.” Seminggu kemudian, muka depan Charlie Hebdo menunjukkan kartunis dan
lelaki berjanggut berpelukan di luar tempat kerja yang dibom dengan slogan “Cinta lebih kuat daripada kebencian.” Charlie Hebdo melepaskan sindiran Muhammad melalui karikatur kerana kartun ini dikeluarkan beberapa hari selepas serangan ke atas pejabat perwakilan AS di banyak negara, pihak berkuasa Perancis melawat ibu pejabat Charlie Hebdo. Charlie Hebdo menolak.

Pada pandangan saya, karikatur sindiran kepada Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh majalah Charlie Hebdo yang mendokong kebebasan bersuara sehinggakan menjadi ketegangan antara agama yang berlaku di Perancis yang tidak menghormati agama tanpa rasa bersalah dan menyokong hak untuk mengkritik.

Penggunaan karikatur Nabi sebagai langkah untuk mempromosikan kebebasan bersuara yang bermula dari bilik darjah oleh Samuel Paty yang merupakan seorang guru Perancis dari Conflans-Sainte-Honorine, Paris yang akhirnya dibunuh pada 16 Oktober 2020 oleh seorang pemuda Islam yang berusia 18 tahun berketurunan Chechen, Abdoullakh Abouyedovich Anzorov berasal dari Chechnya, Rusia sangat
marah sehingga membunuh guru tersebut.

Rentetan itu, karikatur disiarkan sebagai penghinaan terhadap Rasulullah. Rakyat Perancis terus bangkit dan mendesak Presiden Perancis Emmanuel Macron agar bertegas untuk menegakkan kebebasan bersuara di Perancis supaya orang awam terus memburukkan Islam dan Rasulullah SAW. Tambahan pula, dasar laicite (kebebasan bersuara) oleh Presiden Perancism Macron membenarkan majalah Charlie Hebdo untuk terus mencetak kartun yang memburukkan Nabi SAW. Selain itu, beliau juga mendakwa bahawa undang-undang telah diluluskan di Perancis pada 1905 yang akan memisahkan agama dan negara.

Sebelum ini, ibu pejabat Charlie Hebdo di Paris telah diserang pada 7 Januari 2015, membunuh 12 orang termasuk editor dan kartunis majalah itu, akibat penerbitan kartun yang mempersendakan Nabi pada tahun 2006 dan 2016, majalah itu menjadi terkenal kerana menerbitkan bahan perbalahan menggunakan karikatur yang menyinggung perasaan sebagai bentuk komedi adalah perkara yang tidak
boleh dilakukan (Astro Awani, 2015)

Senario tersebut jelas menunjukkan bahawa masyarakat Barat mempunyai pemahaman yang kuat mengenai kebebasan bersuara sehingga membenarkan serangannya terhadap Islam. Hal demikian juga menunjukkan bahawa orientalisme berperanan yang cuba melemahkan umat Islam dan menyekat penyebaran dakwah Islamiah yang bermula daripada Rasulullah SAW.

Pada awal gerakan orientalisme oleh sarjana orientalis telah bersekongkol secara erat dengan kuasa politik Barat di dalam menaja dan menyebarkan fahaman sekularisme ke dalam masyarakat dunia, termasuklah dalam bidang pengajian ilmu-ilmu Islam. Fahaman sekularisme ini yang kerap kali diberi nama lain dan digambarkan dengan beberapa nisbah pemodenan yang baik sedangkan pada dasarnya adalah suatu fahaman yang bersifat anti agama.

Lebih jelas lagi ia adalah suatu anutan yang menafikan kuasa ketuhanan mempunyai fungsinya di dalam kehidupan manusia. Bahkan fahaman ini turut menegaskan bagaimana kesengsaraan dan penderitaan manusia sepanjang sejarah adalah disebabkan kerana manusia telah tertipu dengan kuasa ketuhanan, yang kerap dijadikan sebagai perisai legitimasi bagi sesuatu institusi masyarakat
yang menuntut manusia untuk memberikan ketaatan mereka.

Rujukan

Abd Rahim. (2017). Sejarah Perkembangan Orientalisme. 7, 14.

Astro Awani. (2015). Protes Serangan Berdarah Charlie Hebdo | Astro Awani.
Diambil 15 Juli 2022, Dari https://Www.Astroawani.Com/Foto-Dunia/Protes-
Serangan-Berdarah-Charlie-Hebdo-1961

Idri. (2011b). Perspektif Orientalis Tentang Hadis Nabi. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran
Islam, 11(1), 199. Https://Doi.Org/10.21154/Al-Tahrir.V11i1.32

Idri. (2011a). Perspektif Orientalis Tentang Hadis Nabi. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran
Islam, 11(1), 199. Https://Doi.Org/10.21154/Al-Tahrir.V11i1.32

Mohd Farhan Abd Rahman, Muhd Imran Abd Razak, Ahmad Firdaus Mohd Noor, Muhamad Khafiz Abdul Basir, & Nurul Khairiah Khalid. (2020). The Stage Of Western Orientalists Scholarly Studies In Islam: A Review] Peringkat Pendekatan Kajian Sarjana Orientalis Barat Terhadap Islam: Satu Analisis.

Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 21(2), 116–126. https://Doi.Org/10.37231/Jimk.2020.21.2.487

Mohd Farhan Abd Rahman, Rohailin Zainon, Maryam Mohd Esa, & Nurulhayah

Muhamad. (2019). Pandangan Orientalis Berkenaan Sikap Malas Masyarakat
Melayu Di Tanah Melayu. 13.

Rahimin Affandi Abdul Rahim. (T.T.). Orientalisme Dan Keutuhan Ummah Islam:
Suatu Analisis. 14.

By Muhammad Soulhiey Zeckry

zeckry.net merupakan Rakan Penyelidik Nusantara (RPN) untuk pembangunan dan perkembangan Sains Sosial [Pengajian Islam, Bahasa Arab dan Perundangan Syariah] di Nusantara. [[Perkhidmatan]]Guaman Syarie, Pengurusan Harta Islam, Editorial dan Perujuk Amanah Raya Berhad (ARB). PENAFIAN : Tidak semestinya tulisan dalam laman ini adalah pandangan muktamad penulis. SOKONGAN PADU :>>>Tabung Muallaf 50 Sen Sehari>>>

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.