Kajian ini membincangkan aspek pengetahuan, kesedaran dan amalan terhadap integriti dalam kalangan kakitangan Muslim Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak (JLMWSK), Kuching, Sarawak. Signifikan kajian ini adalah kerana integriti sering dilihat dari aspek penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dalam sesebuah organisasi, manakala pengetahuan dan pendekatan jarang diketengahkan untuk membawa
masyarakat lebih menghayatinya.

Hal ini sedikit sebanyak menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan bukan Islam terhadap keluhuran nilai mulia yang dibawa dalam Islam sekian lama yang seharusnya bermula sejak kecil. Responden dalam kajian ini dipilih seramai 65 orang responden bagi menjawab instrumen kajian dalam bentuk borang soal
selidik. Responden yang dipilih oleh penyelidik adalah responden dalam kalangan kakitangan JLMWSK beragama Islam sahaja. Kajian ini berbentuk kuantitatif dengan menganalisis data secara deskriptif untuk mendapatkan data, skor kekerapan, purata dan peratus serta ujian kebolehpercayaan setiap soalan yang dikemukakan untuk mendapatkan hasil keputusan yang konsisten. Dapatan kajian ini, menunjukkan persepsi kakitangan JLMWSK adalah di tahap yang sangat memuaskan bahawa nilai integriti mempunyai hubungan yang signifikan dengan pengetahuan, kesedaran dan pengamalan.

Oleh itu, kajian ini dapat membantu pengurusan dan kakitangan JLMWSK mengenal pasti kepentingan nilai integriti yang menjadi asas bagi membantu keseluruhan kakitangan JLMWSK secara umum dan paling utama adalah khusus kepada kakitangan Muslim agar bergerak ke arah yang lebih sejahtera berpandukan ajaran Islam.

Ditulis oleh:

Wan Sudiman Wan Su. (2019). Persepsi Penjawat Awam Muslim Terhadap Integriti: Satu Kajian Di Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak (JLMWSK). Universiti Terbuka Malaysia (OUM).

By Muhammad Soulhiey Zeckry

zeckry.net merupakan Rakan Penyelidik Nusantara (RPN) untuk pembangunan dan perkembangan Sains Sosial [Pengajian Islam, Bahasa Arab dan Perundangan Syariah] di Nusantara. [[Perkhidmatan]]Guaman Syarie, Pengurusan Harta Islam, Editorial dan Perujuk Amanah Raya Berhad (ARB). PENAFIAN : Tidak semestinya tulisan dalam laman ini adalah pandangan muktamad penulis. SOKONGAN PADU :>>>Tabung Muallaf 50 Sen Sehari>>>

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.