Tuntutan ini pada asalkanya di mohon oleh Plaintif secara Fasakh kemudian Defendan bersetuju untuk memohon tuntutan kepada Permohonan Perceraian.

Maka, Mahkamah mengeluarkan Perintah Secara Persetujuan Bersama  yang dimana Plaintif bersama Peguam Syarienya Hadir dan Defendan Hadir Sendirian. (Pihak-pihak hadir)

MAHKAMAH MEMERINTAHKAN SECARA PERSETUJUAN BERSAMA seperti berikut:-

1.    Mahkamah membenarkan pindaan secara lisan terhadap Tuntutan Fasakh Plaintif daripada Seksyen 51 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001 kepada Seksyen 45 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001 ;

2.    Defendan dinasihatkan untuk melafazkan talak satu (1) dalam Mahkamah pada hari ini dan dengan lafaz talak itu,

3.    Mahkamah mensabitkan dan mengesahkan jatuh talaq satu kali pertama ke atas Plaintif mulai hari ini ;

4.    Mahkamah perintahkan Plaintif beriddah selama tiga kali suci mengikut Hukum Syarak mulai hari ini

5.    Mahkamah Perinthkan perceraian ini hendaklah didaftarkan di Jabataan Agama berhampiran dan surat asal Perakuan Nikah hendaklah dikembalikan kepada pihak yang  sama untuk dibatalkan ;

6.    Mahkamah Perintahkan Pendaftar Nikah, Cerai & Rujuk Jabatan Agama Islam berdekatan mendaftarkan penceraian ini ;

7.    Perintah ini berkuatkuasa serta merta mulai hari ini.

By Muhammad Soulhiey Zeckry

Betul atau salah hanya persepsi, kedua-dua tema itu perlu kepada HUJJAH, manakah yang paling kuat dengan pembuktian yang kukuh untuk menentukan kebenaran (HAQ) antara dua tema tersebut..Maka, dimanakah kita nak letak tempat HAQ itu? Berbaliklah kepada ilmu pengetahuan masing-masing untuk menentusahkan dan kepercayaan sehingga menimbulkan keyakinan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.