Kalimah yang biasa jumpa tapi tidak berapa faham apa itu kajian lepas/sorotan kajian/ulasan kepustakaan digunakan dalam membuat penulisan sesuatu kajian. Literature Review atau nama yang sesuai org panggil juga dengan nama ulasan kepustakaan. Literature Review berdasarkan kpd REVIEW iaitu perkataan RE (buat semula) dan VIEW (meneliti) dgn maksud meneliti kembali secara ilmiah terhadap penyelidikan atau tulisan-tulisan terdahulu yang berkatian dengan bidang yang hendak dikaji.

Dalam review ini, penyelidik menganalisa kembali laporan, teori, metodologi atau penemuan hasil kajian sebelumnya. Bahan-bahan untuk diREVIEW didapati dalam pelbagai bentuk seperti dokumen, rekod, buku, kes, jurnal dan laporan. Belum ada satu piawai khusus yang menentukan jumlah bahan yang perlu direview. Tapi lebih banyak bahan penulisan direview, lebih baik kerangka penyelidikan yang akan dilaksanakan.

Melalui ulasan kepustakaan ini penyelidik akan memperolehi maklumat yang lengkap mengenai penyelidikan-penyelidikan berkaitan yang telah dijalankan dan membantu menjuruskan penyelidikan yang dirancang. Ia juga membantu penyelidik mengetahui metodologi terbaik untuk digunakan dalam penyelidikan yang dirancang. Dengan ini berkemungkinan ia dapat mengenalpasti faktor yang telah over-looked dalam kajian terdahulu dan dapat mencari kaedah yang terbaik.

Rujukan

Ahmad Sunawari Long. (2014). Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

By Muhammad Soulhiey Zeckry

Betul atau salah hanya persepsi, kedua-dua tema itu perlu kepada HUJJAH, manakah yang paling kuat dengan pembuktian yang kukuh untuk menentukan kebenaran (HAQ) antara dua tema tersebut..Maka, dimanakah kita nak letak tempat HAQ itu? Berbaliklah kepada ilmu pengetahuan masing-masing untuk menentusahkan dan kepercayaan sehingga menimbulkan keyakinan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.