Hukum Bacaan Ra`

PENGENALAN

Menurut (An-Nadawi, 2006) ilmu Tajwid telah bermula sejak al-Quran diturunkan dan dibacakan kepada Rasulullah SAW lagi kerana baginda sendiri diperintah untuk membaca al-Quran dengan Tajwid dan Tartil sebagaimana firman Allah SWT melalui surah al-Muzammil ayat 4. :

وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا

Maksudnya : Dan bacalah al-Quran dengan tartil.

 

Kemudian baginda SAW mengajarkan kepada para sahabat seperti mana bacaan yang sama secara bertajwid juga. Saidina Ali  KW apabila ditanya apakah maksud bacaan al-Quran secara tartil, maka beliau menjawab : Ianya adalah mengelokkan sebutan setiap huruf dan berhenti pada tempat yang betul.

 

Tajwid dari segi bahasa ialah mengelokkan dan membaikannya. Manakala pada sudut istilah bermaksud sesuatu ilmu untuk mengetahui cara melafazkan huruf-huruf al-Quran dengan betul.

 

Al-Jazari mentakrifkan Tajwid sebagai menunaikan hak huruf dan apa yang sepatutnya bagi sesuatu huruf al-Quran seperti menunaikan apa yang sepatutnya bagi Makhraj sesuatu huruf, sifat-sifatnya, degungnya, panjangnya, tebal atau tipisnya sebutan sesuatu huruf dan hal yang berkaitan dengan ilmu Tajwid.

 

Oleh itu, hukum mempelajari ilmu Tajwid adalah fardhu Kifayah dan mengamalnya dalam bacaan adalah fardhu Ain. (Al-Syaridah, 2004)

 

Mengikut sejarah, Ilmu tajwid dikatakan ilmu klasik yang lahir kira-kira abad ke 3 Hijrah ketika Abu `Ubaid Qasim bin Salam wafat pada tahun 224H menerbitkan bukunya, al-Qiraat dan disusuli oleh Musa bin Abdullah bin Yahya al-Haqqani yang menerbitkan qasidah ” Qashidah al-Haqqaniyyah.

 

Walau bagaimanapun, Ilmu Tajwid adalah lebih dekat kepada seni yang mengutamakan praktikal seperti ilmu-ilmu kemahiran memasak, menjahit dan sebagainya. Memandangkan sifatnya kepada kemahiran dan praktikal ia dinilai dengan teori-teori yang bersumber dari pengalaman seseorang guru. (Nasution A. S., 2014)

 

Oleh itu, tugasan ini menumpukan kepada penjelasan tentang hukum bacaan ر dan menghuraikan kedaan bacaan ر bagi setiap hukum. Di samping itu, mengenalpasti hukum bacaan ر bagi setiap keadaan serta mengeluarkan contoh setiap bahagian daripada surah al-Mulk.

» Read more

Pandangan Dalam Isu dan Permasalahan Pembelajaran al-Quran Pada Masa Kini, Faktor-faktor Kelemahan dan Cara Mengatasinya (2)

Pandangan beberapa orang guru pendidikan Islam dalam mengupas Isu dan Permasalahan Pembelajaran al-Quran pada masa kini, faktor-faktor kelemahan dan cara mengatasinya. Catatan sebelum ini dari pautan http://zeckry.net/2016/12/04/pandangan-dalam-isu-dan-permasalahan-pembelajaran-al-quran-pada-masa-kini-faktor-faktor-kelemahan-dan-cara-mengatasinya-1/

Menurut (Fazilah Abdullah, 2015) pula, al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang Syumul sifatnya, yang ditanzilkan oleh Tuhan maha pencipta yang sangat mengetahui akan kehendak serta keperluan manusia.

Dengan demikian Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab panduan bagi manusia yang merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Ini termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia, manusia dengan Allah dan manusia dengan alam sekitar.

Demikian juga ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia seperti pendidikan, falsafah, hukum, perundangan, tauhid, perubatan, pertanian, sains, geografi, sejarah, pentadbiran, politik, sosial dan lain-lain, semuanya ada disentuh di dalam Al-Quran.

Kepentingan Al-Quran dalam kehidupan umat Islam tidak dapat dinafikan. Ianya sebuah kitab panduan dan pegangan hidup yang memandu manusia ke arah mentauhidkan Allah SWT. Setiap muslim yang beriman sewajarnya mempunyai kemampuan untuk membaca Al-Quranselain dari berusaha untuk memahami dan menghayati kandungannya. (Siti Juliana Jamil, 2015)

Pandangan (Siti Juliana Jamil, 2015) bahawa masalah penguasaan dalam bacaan al-Quran dalam kalangan murid sekolah di Malaysia adalah satu realiti. Di sekolahnya misalnya, masih terdapat segelintir pelajar yang lemah aspek tilawah, lemah aspek tajwid, lemah aspek Makhraj huruf,dan juga kedapatan murid yang gagal membaca potongan ayat pendek (buta al-Quran).

Menyedari hal ini, saya berpendapat banyak faktor yang perlu diambilkira dalam melaksanakan pengajaran Al-Quran kepada murid.Sewajarnya perlu ada kaedah dan inovasi pengajaran yang berkesan dan dapat mempercepatkan proses pembelajaran yang akan membantu murid menguasai bacaan Al-Quran.

Kaedah Iqra’ adalah satu usaha inovasi untuk mempercepatkan bacaan Al-Quran terutama untuk murid yang lambat menguasai kemahiran yang diajar.Bagi muridnya yang lambat menguasai hukum tajwid dengan menggunakan kaedah kod berwarna dalam potongan ayat yang ada hukum tertentu. Menerusi kaedah kod berwarna ini,beliau sebagai pembimbing murid akan menerangkan cara membaca dan menyebutnya.

Bersamalah kita berusaha dengan kreatif dengan pelbagai kaedah bagi mencapai sesuatu objektif. Adakalanya sesuatu kaedah itu tidak sesuai diaplikasikan untuk murid kita.Kekreatifan kita memikirkan kaedah yang sesuai untuk meningkatkan potensi murid berkebolehan dalam membaca Al-Quran,Insya Allah akan dapat melahirkan murid yang berkemahiran dalam Tilawah Al-Quran. (Siti Juliana Jamil, 2015)

» Read more

1 2 3