Latar Belakang :

-Bincang isu secara umum.

-Beri huraian gambaran secara umum mengenai bidang kajian dengan jelas.

-Bawa pemboleh ubah yang berkaitan dengan kajian (rujuk tajuk kajian) yang disokong oleh literatur.

Penyataaan Masalah :

-Kenal pasti isu. Nyata dengan jelas dengan sokongan literatur yang terkini dan sesuai dengan isu/masalah yang ingin dikaji.

-Jelaskan jurang kajian sehingga perlu untuk menjalankan kajian tersebut.

-Bawa isu yang berkaitan dengan pemboleh ubah utama.

-Terus kaitkan dengan pemboleh ubah dalam teori kajian yang sesuai dan yang ingin digunakan untuk kajian tersebut.

By Muhammad Soulhiey Zeckry

Merupakan seorang pengkaji, penulis dan pendakwah yang sentiasa mencari cahaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.