Latar Belakang :

-Bincang isu secara umum.

-Beri huraian gambaran secara umum mengenai bidang kajian dengan jelas.

-Bawa pemboleh ubah yang berkaitan dengan kajian (rujuk tajuk kajian) yang disokong oleh literatur.

Penyataaan Masalah :

-Kenal pasti isu. Nyata dengan jelas dengan sokongan literatur yang terkini dan sesuai dengan isu/masalah yang ingin dikaji.

-Jelaskan jurang kajian sehingga perlu untuk menjalankan kajian tersebut.

-Bawa isu yang berkaitan dengan pemboleh ubah utama.

-Terus kaitkan dengan pemboleh ubah dalam teori kajian yang sesuai dan yang ingin digunakan untuk kajian tersebut.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.