• Kaedah Penyelidikan.
  • Nyatakan kaedah penyelidikan yang digunakan.
    Kuantitatif, kualitatif atau kaedah campuran (mix method)?

-Nyatakan rasional pemilihan kaedah tersebut berdasarkan keperluan objektif dan persoalan kajian. Sokong pemilihan tersebut dengan pandangan pakar bidang di atas.

-Perincikan kaedah penyelidikan sehingga (seolah-olah) penyelidik lain boleh mengikuti setiap langkah dengan tepat dan menghasilkan dapatan yang sama.

  1. Rekabentuk kajian.

-Nyatakan reka bentuk kajian yang dipilih.
Fenomenologi, Etnografi, Grounded Theory, Kajian Naratif, Kajian Sejarah atau Kajian Kes bagi penyelidikan kualitatif.

-Tinjauan, eksperimental atau kuasi-eksperimen bagi penyelidikan kuantitatif.

-Nyatakan rasional pemilihan reka bentuk kajian.

-Sokong dengan pendapat pakar dalam bidang di atas.

  1. Populasi Kajian.

-Bagi kajian kuantitatif, nyatakan jangkauan spesifik kawasan responden yang akan dikaji sama ada kawasan kecil seperti sekolah tertentu atau kawasan yang lebih luas seperti daerah, negeri atau negara tertentu.

-Nyatakan rasional pemilihan populasi tersebut bagi tujuan kajian.

-Nyatakan juga bilangan populasi dan sertakan sumber rujukan data populasi tersebut.

  1. Teknik Persampelan.

-Nyatakan jenis teknik persampelan yang digunakan.

-Teknik persampelan berkebarangkalian dan tidak berkebarangkalian bagi penyelidikan kuantitatif.

-Teknik persampelan bebola salji dan persampelan bertujuan bagi penyelidikan kualitatif.

-Jika memilih teknik persampelan berkebarangkalian, nyatakan kategori persampelan, iaitu sama ada persampelan rawak mudah, persampelan rawak berstrata, persampelan rawak sistematik atau persampelan kluster.

-Jika memilih teknik persampelan tidak berkebarangkalian, nyatakan sama ada ia persampelan mudah, persampelan bertujuan, persampelan bebola salji atau persampelan quota.

-Perincikan proses pemilihan sampel kajian.

  1. Saiz Sampel

Bagi kajian kuantitatif:

-nyatakan teknik pengiraan saiz sampel yang digunakan, iaitu sama ada mengikut saranan Kretjie & Morgan (1970), Cohen (1988), Cohen et al, (2001), G-Power atau lainnya.

-nyatakan bilangan sampel, iaitu responden kajian berdasarkan teknik pengiraan yang dipilih.

Bagi kajian kualitatif,

-Nyatakan bilangan informan yang akan terlibat.

-Sokong pemilihan saiz sampel dengan saranan pakar kajian kualitatif.

-Nyatakan 3-5 kriteria khusus dalam pemilihan sampel (informan) kajian.

-Senaraikan nama/nama samaran dan posisi sampel yang dipilih (jika informan dapat dikenalpasti lebih awal seperti Pemenang Anugerah Ibu Mithali, Tokoh Maal Hijrah dan Penerima Anugerah Pelajaran Diraja).

  1. Kaedah Pengumpulan Data

Bagi kajian kuantitatif, nyatakan:

-perincian tentang instrumen yang digunakan
-langkah-langkah, prosedur dan etika dalam pengumpulan data

Bagi kajian kualitatif, nyatakan:

-teknik pengumpulan data, iaitu sama ada temubual, pemerhatian, analisis dokumen atau kesemuanya.

-perincikan jenis teknik pengumpulan data seperti temuramah separa berstruktur dan jenis-jenis dokumen yang dikaji.

-lokasi informan ditemuramah.

-perincikan protokol temuramah
-langkah-langkah, prosedur dan etika dalam pengumpulan data

  1. Kaedah Analisis Data

Bagi kajian kuantitatif:

-nyatakan sama ada menggunakan analisis parametrik atau bukan parametrik serta rasional penggunaan analisis tersebut.

-nyatakan sama ada menggunakan kaedah deskriptif (min, median, mod, peratus, kekerapan, sela), inferensi (korelasi, regrasi, analisis varian) atau kedua-duanya.

-nyatakan perkakasan yang digunakan untuk menganalis data seperti SPSS, AMOSS, HLM

Bagi kajian kualitatif:

-nyatakan pendekatan yang digunakan, iaitu sama ada analisis kandungan (analisis kandungan), analisis naratif (narative analysis), analisis perbincangan (discourse analysis), analisis kerangka (framework analysis), analisis tematik atau analisis Grounded Theory.

-nyatakan perkakasan yang digunakan untuk membantu proses analisis seperti NVIVO, ATLAS.ti, (lazimnya, penyelidik di Malaysia menggunakan NVIVO atau ATLAS.ti), Provalis Research Text Analysis, MAXQDA, Quirkos, Dedoose, Qiqqa atau HyperRESEARCH.

-jika analisis dibuat secara manual, perincikan bagaimana ia dilakukan.

-perincikan proses analisis data.

  1. Sila tambah…

By Muhammad Soulhiey Zeckry

zeckry.net merupakan Rakan Penyelidik Nusantara (RPN) untuk pembangunan dan perkembangan Sains Sosial [Pengajian Islam, Bahasa Arab dan Perundangan Syariah] di Nusantara. [[Perkhidmatan]]Guaman Syarie, Pengurusan Harta Islam, Editorial dan Perujuk Amanah Raya Berhad (ARB). PENAFIAN : Tidak semestinya tulisan dalam laman ini adalah pandangan muktamad penulis. SOKONGAN PADU :>>>Tabung Muallaf 50 Sen Sehari>>>

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.