Kesalahan Pengenalan Artikel Jurnal

Kesalahan Bahagian Pengenalan Artikel Jurnal mesti tau dan mesti elakkan

1-Tulis perkara umum yang terlalu panjang sehingga kurang fokus dan jelas apa topik utama yang nk diperbincangkan

2-Terus tulis fokus kajian secara terperinci.Cth Kajian di Malaysia,tidak bincang negara maju atau industri.Tidak meluas dan antarabangsa

3-Penulisan akademik yang Citation kepada artikel jurnal dan tesis sahaja. Tiada cited industri report,laporan tahunan, industri plan dll

4-Tidak jelas dalam penulisan dalam menerangkan kenapa artikel ini penting (justifikasi), tiada : kepentingan kelompong dan manfaat

5-Tidak menulis aspek teori/model kajian, metodologi kajian: data dan analisis

6-Tidak menulis apa objektif artikel (umum dan khusus( serta tidak jelaskan jangkaan dapatan kajian yang selari dengan objektif

7-Tidak tulis siapa yang memperoleh implikasi dan manfaat dari kajian ini (langsung/tidak langsung)

8-Ayat terakhir bahagian pengenalan tidak tulis secara rumusan apa keseluruhan kandungan (outline) artikel jurnal ini

Cara Tulis Kepentingan Kajian

Bagaimana cara nk tulis kepentingan kajian ?

Cara Tulis Kepentingan Kajian (Significant Of Research) Dalam Sebuah Tesis

1-Mulakan secara pengenalan ringkas jangkaan umum hasil kajian yang selari dengan objektif/persoalan kajian

2-Teoritikal-Satu perenggan Tulis Aspek Akademik(teori/perkembangan ilmu) yang Mengisi literatur sedia ada

3-Methodologically-Satu perenggan tulis sumbangan method : Rekabentuk,Strategik Penyelidikan, teknik pengumpulan data dan analisis

4-Empirically-Satu perenggan tulis sumbangan Dapatan Kajian: secara ringkas,jelaskan dapatan khusus seperti dalam RO/RQ

5-Practically-Satu perenggan tulis sumbangan/impak kajian:Akademik (Researcher), Kerajaan(policy marker),industri(practitioners) dan komuniti(masyarakat)

6-Agenda Masa Depan-Satu perenggan tulis potensi & kesinambungan next researchers dan tindakan yang boleh dilaksanakan

7 Impak Dalam Pengenalan Artikel Jurnal

Bagaimana cara menulis Pengenalan dalam artikel jurnal

Sy ada 6 cara berkesan :

1-Tulis satu perengan berkaitan definisi atau pengenalan TOPIK UTAMA ARTIKEL JURNAL

2-Tulis satu perenggan berkaitan Kajian Literatur Secara Umum apa yang banyak/semasa dikaji dan seterusnya apa kelompongan (Gap)

3-Tulis satu perenggan berkaitan Objektif/Persoalan Utama Kajian ini dan Justifikasi umum KENAPA ianya penting untuk dikaji

4-Tulis satu perenggan berkaitan proses Metodologi. Bagaimana Teknik Data dan analisis kajian bg mendptkan Jawapan RO/RQ

5-Tulis satu perenggan berikatan Jangkaan Dapatan dan Membincangkan secara umum dapatan dengan Justifikasi yang bersesuaian

6-Tulis satu perenggan berkaitan Implikasi dan manfaat dapatan kepada individu,industri, penyelidik, kerajaan dan komuniti berkaitan

7-Tulis satu perenggan berkaitan Kesimpulan Keseluruhan seperti menyatakan Outline/Perkara yang nak dibincangkan di artikel ini.

Maka…………Daripada cara 1-7 (7 Perenggan) Boleh juga digabungkan.Cht.Tips4 dan 5 gabungan jadi seperenggan (6 Perenggan) ini SUBJEKTIF

10 Cara Mudah Menulis Penyataan Masalah

Permasalahan adalah ‘jantung penyelidikan”. Ia adalah nukleus yang menggerakkan seluruh fungsi kajian. Masalah kajian perlu dikenal pasti dan ditulis dengan baik dalam bentuk penyataan. Kata mudanya Nyatakan Masalah & Nyatakan Solusinya.

Dalam penyelidikan, penyataan masalah adalah unsur pertama yang akan diberi tumpuan oleh penilai. Masalah yg nk dikaji mestilah penting dan signifikan kepada bidang kajian penyelidik. Masalah tersebut perlu dinyata dan dihurai sebegitu rupa supaya pembaca dan penilai sedar bahawa masalah tersebut sangat penting, mesti dikaji untuk diselesaikan serta memberi implikasi buruk jika dibiarkan tanpa penyelesaian.

Jadi, di sini terdapat 10 cara mudah untuk menulis Penyataan Masalah yang pasti berpadu :

1- Tulis Penyataan Masalah berkaitan Masalah yang ingin diselesaikan dengan penyelidikan atau tesis atau kajian ilmiah atau disertasi yang diwakili OBJEKTIF. Jadi alignment PM dengan OBJEKTIF/RQ sangat penting

2-Tulis PM boleh dimulakan dengan bilangan menulis ikut RQ/Hipotesis. Jika RQ ada 4, kita boleh tulis PM dengan 4 perenggan. 1 Perenggan untuk 1 RQ/Objektif

3-Tulis Penyataan Masalah (PM) menyepadu atau terjemah Pernyataan yang terhasil dari isu-isu penyelidikan yang dibincangkan di bahagian latar belakang sebelum ini

4-Tulis PM bukan diukur dengan banyaknya citation atau bilangan muka surat tetapi, apakah sebabnya KEPERLUAN, SOLUSI dan NILAI dalam proses atau outpun penyelidikan.

5-Tulis Penyataan Masalah (PM) bukanlah :

-Latar Belakang 2.0

-Masalah negara/politik (umum)

-Kalau PHD mesti banyak perkara tulis Penyataan Masalah

6-Tulis PM yang terbaik sempurna bila bab LR telah siap sepenuhnya (byk membaca dan kefahaman luas), Jd jgn tunggu lama nak tulis LR

7-Tulis PM dengan citation 5 tahun terkini bawa maksud perkara/situasi terkini. Jadi relevan dan praktikal untuk dibuat research/solusi

8-Tulis PM tidak terhad kaitkan akademik (artikel/tesis) sahaja, perlu ada sumber dari industri, kerajaan, komuniti dalam dan luar negara

9-Tulis PM libatkan beberapa perenggan, pastikan ianya menyambung dan ianya perlu disusun selari dengan susuna RO/RQ/Hipotesis

10-Tulis PM paling banyak dikomen kerana tidak jelas. Jelas maksudnya boleh difahami dengan tindakan penyelidikan yang bersesuaian.

Rujukan :

Mohd Yusri Ibrahim. (2017). Sembang Santai Penyelidikan. Bandar Ilmu.

Cara Buat Carta Gantt

Gantt Chart merupakan salah satu alat yang paling popular untuk menggambarkan ilustrasi pelan kalendar dalam pengurusan projek tertentu

Carta Gantt bertujuan untuk menggambarkan tahap kerja yang berlainan dalam bidang perniagaan kecil dan sederhana. Secara visual, ia adalah jalur mudah yang terdiri daripada dua paksi utama: kerja dan masa. Setiap tempoh masa diberikan tugas khusus yang mesti diselesaikan.

Carta Gantt adalah sejenis standard dalam bidang pengurusan projek, kerana dengan bantuannya adalah mungkin untuk menunjukkan struktur pelaksanaan semua tahapan proyek dengan jelas.

Cara membuat Carta Gantt boleh ikuti tutorial mudah ini di excel :

Excel Gantt Chart Tutorial – How to Make a Gantt Chart in Microsoft Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Gantt Chart Excel Tutorial – How to make a Basic Gantt Chart in Microsoft Excel 2016

1 2 3 7