Kehujahan Solat Jama` Ketika Darurat

Berdasarkan pandangan ulama daripada dalil-dalil solat jamak pada bahagian yang lalu, dapat difahami bahawa pada asasnya, hukum menjamakkan antara dua solat adalah diharuskan atas empat keadaan iaitu ketika musafir, ketika waktu hujan, ketika Hari Arafah dan juga bagi...

Keadaan Mengharuskan Solat Jamak

Menurut pandangan ulama’ tentang keharusan solat jamak terdapat empat keadaan yang dibenarkan untuk jamak solat yang menjadi perbahasan dalam kalangan ulama. Hal ini diperincikan sebagaimana berikut: 1. Ketika di Arafah dan Muzdalifah Dalam mazhab Hanafi mengatakan...

Rukhsah Solat Jamak

Walau bagaimanapun dalam keadaan tertentu ibadah solat ini diberikan rukhsah. Rukhsah bermaksud suatu ketetapan hukum yang disyariatkan disebabkan satu keuzuran dan kesusahan. Rukhsah merupakan keringanan yang dikurniakan oleh Allah SWT dalam melakukan amalan ibadah...

Pengurusan Jenazah

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, (2015) jenazah ialah jasad orang mati. Perkataan jenazah berasal dari bahasa Arab (جنذح) yang bererti tubuh mayat dan kata جنذ   yang bermaksud menutupi. Oleh itu, perkataan jenazah bermaksud tubuh mayat yang tertutup. Kematian...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.